Hoppa till huvudinnehåll

Politikerna i Raseborg deltar flitigt i fullmäktigemöten

Ett bildcollage med tre bilder, två av byggnader och ett av järnvägsspår, och ovanpå det en grafisk bild av en ordförandeklubba samt grafiska personfigurer med procenttecken på sina magar.
Politikerna i Raseborg verkar överlag prioritera fullmäktigemötena högt. Ett bildcollage med tre bilder, två av byggnader och ett av järnvägsspår, och ovanpå det en grafisk bild av en ordförandeklubba samt grafiska personfigurer med procenttecken på sina magar. Bild: Yle/Linus Westerlund Raseborg,statistik (vetenskaper),statistik (data),närvaro,stadsfullmäktige,stadsfullmäktigeledamöter,närvarostatistik för raseborg stadsfullmäktige

I medeltal har politikerna i Raseborgs fullmäktige en närvaroprocent på 91 procent. Hela sju ledamöter i fullmäktige har deltagit i alla 32 möten fullmäktige har haft under åren 2013-2016.

Yle Västnyland har granskat hur aktivt de västnyländska fullmäktigeledamöterna har deltagit i fullmäktigearbetet. I Raseborg har 38 ledamöter av 43 suttit hela perioden 2013-2016 och bland dem är alltså närvaroprocenten mycket hög. (I slutet av artikeln finns information om hur mätningen gjordes).

Av partierna ligger Kommunisternas enmansgrupp bäst till. Ledamot Peter Björklöf har inte varit frånvarande en endaste en gång. Men också de övriga partierna har hög närvaro och det är bara Vänsterförbundet och SDP som har en sammanlagd närvaroprocent som ligger snäppet under medeltalet för ledamöternas närvaro i fullmäktige.

Maarit Feldt-Ranta (SDP) har den lägsta närvaroprocenten i Raseborgs fullmäktige. Feldt-Ranta var bland annat sjukledig i ett år på grund av cancer och det påverkar hennes statistik.

Feldt-Rantas sjukledighet påverkar socialdemokraternas närvaro i fullmäktige.

En graf.
En jämförelse mellan partierna i Raseborg. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman statistik (vetenskaper),Fullmäktige,stadsfullmäktige,stadsfullmäktigeledamöter,Raseborg,närvarostatistik för raseborg stadsfullmäktige

Om man utgår ifrån de 38 ledamöter som har suttit hela mandatperioden är mandatfördelningen följande:

  • SFP-gruppen 21
  • SDP 10
  • De gröna 2
  • Samlingspartiet 2
  • Kommunisterna 1
  • Sannfinländarna 1
  • Vänsterförbundet 1

Då medeltalet är högt för hela fullmäktige har också de flesta ledamöter en mycket hög närvaroprocent.

En graf.
En bild som visar de sex ledamöter som har varit mest frånvarande och de sju som inte har missat ett enda möte. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman statistik (vetenskaper),Fullmäktige,stadsfullmäktige,stadsfullmäktigeledamöter,Raseborg,närvarostatistik för raseborg stadsfullmäktige

Av de 38 ledamöter som har suttit hela mandatperioden ställer 29 upp för omval.

En graf.
Den här bilden visar hur ofta de ledamöter som nu ställer upp för omval har deltagit i fullmäktigemöten. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman statistik (vetenskaper),Fullmäktige,stadsfullmäktige,stadsfullmäktigeledamöter,Raseborg,närvarostatistik för raseborg stadsfullmäktige

Fakta om mätningen

Yle Västnyland granskade i hur hög grad ledamöterna har deltagit i fullmäktigemötena i fem västnyländska kommuner: Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo.

Vi har för varje kommun granskat hur hög närvaroprocent ett parti eller en grupp har. I vissa kommuner finns det bara en person i en grupp och då står ju den enda personen för hela gruppens närvaro eller frånvaro.

Vi har också gjort en lista på enskilda ledamöter som har den högsta respektive lägsta närvaron.

Dessutom har vi valt att lyfta fram närvaron för de ledamöter som ställer upp för återval.

Alla inte med

Vi valde att bara granska de ledamöter som har suttit hela perioden och har alltså inte räknat med dem som har slutat mitt i eller med dem som då har kommit in under pågående mandatperiod.

Det betyder att vissa partier eller grupper inte alls finns med i vår granskning eftersom alla ledamöter har bytts ut under mandatperioden.

Vi har också valt att granska åren 2013-2016 och inte möten under år 2017. De som ställde upp i senaste val förband sig att delta i en period på fyra år, men tiden har förlängts senare eftersom kommunalvalet flyttades från hösten till våren.

Som närvarande på ett möte är man också om har kommit för sent till mötet eller om man har gått innan mötet har tagit slut.

Man är också närvarande i vår statistik även om man har varit jävig i något ärende och inte deltagit i behandlingen av just den frågan under ett möte.

Partibyten

Flera ledamöter har bytt parti under perioden. I statistiken räknas de då in i den grupp de nu senast finns i.

Det finns också ledamöter som nu sitter i fullmäktige i en viss grupp, men som ställer upp i kommunalvalet för en annan grupp. Deras namn finns alltså då under olika partibeteckningar beroende på vilken graf det gäller.

Det är också bra att veta att antalet fullmäktigemöten varierar mellan kommunerna, liksom också längden på mötena.

Läs också