Hoppa till huvudinnehåll

SFP i Ingå bäst på att sitta på fullmäktigemöten

Ett bildcollage av en byggnad i ett landskap och ovanpå det en grafisk bild av en ordförandeklubba samt grafiska personfigurer med procenttecken på sina magar.
Yle Västnyland har granskat närvarostatistiken för Ingå fullmäktige. Ett bildcollage av en byggnad i ett landskap och ovanpå det en grafisk bild av en ordförandeklubba samt grafiska personfigurer med procenttecken på sina magar. Bild: Yle/Linus Westerlund Ingå,kommunfullmäktige,kommunfullmäktigeledamöter,statistik (vetenskaper),statistik (data),närvaro,närvarostatistik för ingå kommunfullmäktige

I Ingå är det ledamöterna i Svenska folkpartiet (SFP) som under den här fullmäktigeperioden har varit flitigast med att sitta med på fullmäktigemötena. Samlingspartiet är sämst i klassen med den största frånvaron.

Fullmäktige i Ingå har mötts 32 gånger under perioden 2013-2016.

I medeltal har ledamöterna i Ingå en närvaroprocent på 81 procent.

Av 27 ledamöter har 24 suttit hela perioden. Mandatfördelningen för de 24 ledamöter som har suttit hela perioden är:

  • SFP 13
  • Samlingspartiet 8
  • SDP 2
  • De gröna 1

(I slutet av artikeln förklaras närmare hur mätningen gjordes).

En graf.
En jämförelse mellan partierna i Ingå. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman Ingå,statistik (vetenskaper),Fullmäktige,kommunfullmäktige,kommunfullmäktigeledamöter,närvarostatstik för ingå kommunfullmäktige

En ledamot har deltagit i samtliga 32 fullmäktigemöten. Det är SFP:s Erik Holmberg.

Den absolut högsta frånvaroprocenten har Samlingspartiets Kristian Jernström. Han var till en början fullmäktiges ordförande, men deltog i bara fyra möten under hela perioden. Han ställer inte upp för återval.

En graf.
En bild som visar de sju ledamöter som har varit mest frånvarande och de sju som har deltagit i alla eller nästan alla möten. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman Ingå,statistik (vetenskaper),Fullmäktige,kommunfullmäktige,kommunfullmäktigeledamöter,närvarostatstik för ingå kommunfullmäktige

De flesta ledamöter har deltagit i drygt 20 möten av 32.

Vi har också granskat närvaroprocenten för dem som ställer upp för återval.

En graf.
Den här bilden visar hur ofta de 16 ledamöter som nu ställer upp för omval har deltagit i fullmäktigemöten. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman Ingå,statistik (vetenskaper),Fullmäktige,kommunfullmäktige,kommunfullmäktigeledamöter,närvarostatstik för ingå kommunfullmäktige

Fakta om mätningen

Yle Västnyland granskade i hur hög grad ledamöterna har deltagit i fullmäktigemötena i fem västnyländska kommuner: Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo.

Vi har för varje kommun granskat hur hög närvaroprocent ett parti eller en grupp har. I vissa kommuner finns det bara en person i en grupp och då står ju den enda personen för hela gruppens närvaro eller frånvaro.

Vi har också gjort en lista på enskilda ledamöter som har den högsta respektive lägsta närvaron.

Dessutom har vi valt att lyfta fram närvaron för de ledamöter som ställer upp för återval.

Alla inte med

Vi valde att bara granska de ledamöter som har suttit hela perioden och har alltså inte räknat med dem som har slutat mitt i eller med dem som då har kommit in under pågående mandatperiod.

Det betyder att vissa partier eller grupper inte alls finns med i vår granskning eftersom alla ledamöter har bytts ut under mandatperioden.

Vi har också valt att granska åren 2013-2016 och inte möten under år 2017. De som ställde upp i senaste val förband sig att delta i en period på fyra år, men tiden har förlängts senare eftersom kommunalvalet flyttades från hösten till våren.

Som närvarande på ett möte är man också om har kommit för sent till mötet eller om man har gått innan mötet har tagit slut.

Man är också närvarande i vår statistik även om man har varit jävig i något ärende och inte deltagit i behandlingen av just den frågan under ett möte.

Partibyten

Flera ledamöter har bytt parti under perioden. I statistiken räknas de då in i den grupp de nu senast finns i.

Det finns också ledamöter som nu sitter i fullmäktige i en viss grupp, men som ställer upp i kommunalvalet för en annan grupp. Deras namn finns alltså då under olika partibeteckningar beroende på vilken graf det gäller.

Det är också bra att veta att antalet fullmäktigemöten varierar mellan kommunerna, liksom också längden på mötena.