Hoppa till huvudinnehåll

Alla linjer vid Axxell flyttar från Ekenäs till Karis i framtiden

text på skolbyggnad
Det blir förändringar i arbetsavtalen för flera anställda. Dessutom sägs tre personer upp. text på skolbyggnad Bild: Yle/Elsa Colérus Axxell,utbildning,Karis,Raseborg,Västnyland

Yrkesutbildaren Axxell tvingas göra ytterligare nedskärningar. Det handlar om utbildningar som läggs ner och rum som byts ut för eleverna. För personalen blir det permitteringar och nya arbetsavtal.

Att staten minskar på resurserna inom utbildningen märks tydligt för utbildaren Axxell. På grund av en nedskärning på 1,8 miljoner euro tvingades Axxells styrelse inleda samarbetsförhandlingar i januari. Nu är förhandlingarna klara och ändringarna ser stora ut.

Axxell har som mål att fortfarande erbjuda utbildning i alla kommuner där det hittills erbjudits. Däremot kommer förändringar att ske inom kommunerna, speciellt i Raseborg.

Tanken är att all utbildning i Raseborg i framtiden ska ske i Karis. Men den ändringen händer inte direkt. Till en början flyttas merkonomutbildningen eftersom det redan finns en vuxenutbildning i samma ämne i Karis.

I knipan med fastigheten i Knipnäs

Trots att verksamheten på lång sikt styrs mot Karis kommer internaten i Karis att flyttas helt och hållet till Ekenäs. Det beror på att Axxell har ett hyresavtal med Raseborgs stad om ett gammalt sjukhus i Knipnäs i Ekenäs.

- Avtalet är i kraft till år 2035, men får vi inte det uppsagt före det så går det nog på tok, säger Axxells rektor Lena Johansson.

Axxell betalar omkring en halv miljon euro per år för fastigheten som man nu vill bli av med.

Axxells rektor Lena Johansson vid sitt skrivbord.
Axxells rektor Lena Johansson. Axxells rektor Lena Johansson vid sitt skrivbord. Bild: Yle/Anna Hellberg Axxell,Raseborg,Västnyland,utbildning,Ekonomiska nedskärningar,ekonomi,Rektor

Utbildningar som helt och hållet läggs ner är fastighetsskötarutbildningen i Ekenäs och merkonomutbildningen för invandrare i Esbo. Hästskötarlinjen i Brusaby finns i fortsättningen bara som vuxenutbildning. Man kan alltså börja på den efter att man fyllt 18 år.

Andra sparåtgärder innebär att hyresavtalet för fastigheten på Stabsgatan vid Pumpviken i Karis sägs upp. All verksamhet flyttas till den nybyggda lokalen på Bangatan, utom fordonsmekanikutbildningen, som man vill stannar på Stabsgatan.

Nytt arbetsavtal för 22, uppsägning för tre

- Förändringarna är jobbiga för personalen. De anställda får aldrig arbetsro. Antingen är det sparåtgärder från statens håll eller nya läroplaner och lagar, säger Johansson.

Beslutet efter samarbetsförhandlingarna innebär förändringar för 25 personer i personalen. Tre personer blir uppsagda medan 22 får någon slags förändring i sitt arbetsavtal.

- I stället för att göra oss av med personal försöker vi ordna det så att de till exempel kan göra samma sak på två orter, berättar Johansson.

Hela personalen kommer också att permitteras för en vecka i samband med höstlovet. Då kommer studerandena att ha tre undervisningsfria dagar i stället för fem.

Avtalet om fordonsmekanikerutbildningen på Stabsgatan öppet

Det är Kustregionens utbildningsfastigheter som äger området vid Stabsgatan där den tidigare yrkesskolan i Karis verkade.

Axxell säger nu upp hyresavtalet för all den verksamhet som finns vid Stabsgatan i Karis.

Det innebär internaten och en del utbildning som har funnits på området.

Joakim von Bergmann
Joakim von Bergmann. Joakim von Bergmann Bild: YLE/Marga Sandström bergmann

Joakim von Bergmann, vd för Kustregionens utbildningsfastigheter, säger till Yle Västnyland att bolaget redan tidigare har förberett sig på förändringar.

Därför har bolaget låtit göra en ny detaljplan för området. Den nya planen gör det möjligt att använda internatbyggnaderna som bostäder som kan hyras ut eller säljas.

De rum internaten förfogar över i olika byggnader motsvarar nio större bostäder.

- Vi har i dagsläget inte funderat desto närmare på saken, men just beträffande internaten är det värdefullt för oss att den nya detaljplanen möjliggör annan användning, säger von Bergmann.

I ett pressmeddelande från Axxell sägs att hyresavtalet för Stabsgatan i Karis sägs upp med undantag för fordonsmekanikerutbildningen. Också rektor Lena Johansson vid Axxell säger samma sak.

Enligt von Bergmann stämmer det här inte utan alla hyresavtal för Stabsgatan har sagts upp.

Nu förhandlar parterna om ett nytt hyresavtal för fordonsmekanikerlinjen.

Garage vid den tillfälliga brandstationen vid Pumpviken
Billinjen finns kvar vid tidigare yrkesskolan i Karis. Nu förhandlas om ett fortsatt hyresavtal. Garage vid den tillfälliga brandstationen vid Pumpviken Bild: YLE/Pia Santonen yrkis

Kustregionens utbildningsfastigheter äger också de fastigheter Axxell verkar i på Raseborgsvägen 9 i Ekenäs.

Då merkonomlinjen flyttar till Karis från Ekenäs blir en del rum tomma, säger von Bergmann.

- Här försöker vi tillsammans med yrkeshögskolan Novia hitta nya användare eller alternativa användningsändamål för att motverka vakans i de aktuella utrymmena.

Lappfjärd klarar sig

På Axxell i Lappfjärd utbildas musiker, ljudtekniker och musikproducenter. Skolan har sju anställda i Lappfjärd, och dessa klarar sig undan nedskärningarna förutom att sju kalenderdagar kommer att permitteras.

- De kan bytas ut mot semesterpremie också, säger rektor Lena Johansson.

Texten har skrivits av Anna Hellberg, praktikant från Social- och kommunalhögskolan i Helsingfors, samt Yle Västnylands redaktör Petra Thilman. Stycket om Lappfjärd skrevs av Axel Brink, redaktör i Österbotten

Läs också