Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslösa unga går vilse i byråkratidjungeln

Charlotta Åberg har varit arbetslös i flera år.
Charlotta Åberg. Charlotta Åberg har varit arbetslös i flera år. Bild: Yle/Kati Enkvist. Åberg,charlotta åberg

Situationen för arbetslösa ungdomar ser ut att ljusna något i Österbotten. Men för Vasabon Charlotta Åberg kändes det tidvis hopplöst att hitta arbete. Att ständigt bli nekad ett arbete tärde på välmåendet. Det här är en artikel i Svenska Yles serie Valfrågor.

Charlotta Åberg har varit arbetslös i fyra år. Hon är utbildad närvårdare och trivdes på sin arbetsplats. Men Åberg fick problem med hälsan och när prövotiden tog slut stod hon utan arbete.

Det var psykiskt tungt att starta jobbsökningen på nytt.

- Jag var tidvis väldigt deprimerad. Jag kände att jag inte är värd någonting och att jag aldrig kommer att bidra till samhället igen. Speciellt när jag inte fick något nytt jobb och ständigt fick höra nej efter nej. Jag började dra mig för att gå ut bland folk. Jag tänkte att ingen behöver någon som mig, säger Åberg.

Valfrågor

Svenska Yles serie Valfrågor rapporterar om de viktigaste frågorna i kommunalvalet varje måndag och en torsdag under tre veckor

Frågorna är skola 13.3, jobb & näringsliv 20.3, boende 23.3 och kultur 27.3

Vi gör nedslag i kommunerna, ger olika synvinklar och analyserar

Du hittar våra artiklar om kommunalvalet samlade på Svenska.yle.fi/val

Från Arbets - och näringsbyrån fick Åberg information om karriärträning på Resurscentret Föregångarna.

- Träningen skulle ge mig nio euro per dag. Men det var inte pengarna jag brydde mig om. Att få tillbaka rutinerna var det viktigaste för mig.

- Sedan fick jag förstås lära mig hur jag gör en CV, hur jag skriver en arbetsansökan och hur man bäst för sig under en arbetsintervju. Och så fick jag svar på alla frågor jag hade - hur tokiga de än var, säger Åberg som besöker Resurscentret fyra gånger i veckan.

- För någon dag sedan gick vi igenom en del material och jag förstod ingenting. Då kunde handledaren förklara och jag kunde konstatera att det där hade jag aldrig förstått på egen hand.

Nu växer Åbergs självförtroende och självkänsla och det tackar hon Föregångarna för.

- Jag vågar söka jobb igen och stå på mig. Jag har fått nya bekanta och jag har insett att jag inte alltid behöver prestera och kunna allting.

Lägst arbetslöshetsprocent i Närpes

Arbetslösa arbetssökande under 25 år uppgår i Vasa till 13,7 procent. I Jakobstad uppgår andelen till 13,6 procent.

Närpes sticker ut med lägst antal arbetslösa i samma åldersgrupp: 7,5 procent. Helvi Riihimäki, direktör för arbets- och näringsbyrån i Österbotten, tror att det har att göra med företagens framgång.

- Man har lyckats utvidga och investera och har har möjlighet att anställa nytt folk. Då har även ungdomarna bättre möjligheter att få jobb och till och med byta från ett jobb till ett annat.

Närpes har även mångsidiga företagsbranscher. Riihimäki poängterar speciellt metall-, service- och växthusbranschen.

Britt-Helen Senkas på Jobcenter i Närpes menar att man också har lyckats hitta en bra modell för att handskas med de arbetslösa unga. Handledare sätter sig ner tillsammans med den arbetssökande och går igenom alla steg för en framgångsrik jobbsökning.

- Arbets - och näringsbyrån webbsida är lite en djungel i sig. Även för mig, säger Senkas och skrattar.

- Senast i dag ringde vi Jobblinjen för att vi helt enkelt inte förstod oss på webbsidan. Så man förstår att det finns en del som drar sig för byråkratin. Det kan upplevas som väldigt jobbigt och till och med motbjudande, fortsätter Senkas.

- Men vi måste komma i kontakt med våra ungdomar tidigare. Vi arbetar nog förebyggande, men man kunde alltid göra mera. De unga måste få stöd och hjälp så snabbt som möjligt. Går det ett halvår blir det både tyngre och svårare att komma ut på arbetsmarknaden.

Arbetslös
Arbetslös Bild: Jyrki Lyytikkä ensam

Ensamt att söka jobb

Att jobbsökningen blivit allt mer digitaliserad orsakar ibland stora problem bland arbetssökande.

Det märker både Daniel Åkermark, verksamhetsledare på Resurscentret Föregångarna och Beni Edström, handledare på After Eight.

- Det är skrämmande att man styrs över till de digitala plattformerna utan att få träffa en levande medkännande tjänsteman eller tjänstekvinna. Du ska också lyckas tyda det byråkratiska språket som kan vara svårt för vem som helst. Alla kommer inte att klara av det här. Vi behöver nya modeller där folk som inte behöver vara specialister på alla områden finns som en första kontakt när en ung människa söker jobb, säger Edström.

Åkermark är inne på samma linje.

- Med digitaliseringen läggs mycket av ansvaret på dig själv. Och där kan vi komma in och hjälpa till. Service via nätet är ett bra verktyg men face-to-face-kontakten är så väldigt viktigt. Behovet att få träffa en livs levande människa för att diskutera och resonera är väldigt stort, säger Åkermark.

Daniel Åkermark vid sin arbetsplats Resurscentret Föregångarna.
Daniel Åkermark. Daniel Åkermark vid sin arbetsplats Resurscentret Föregångarna. Bild: Yle/Kati Enkvist. åkermark

Unga människor utan jobb mår ofta psykiskt dåligt. Dem kommer handledarna i kontakt med så gott som varje dag.

- Man marginaliseras - står på sidan om. Rutinerna försvinner, man svänger dygnet upp och ner och hamnar i ekonomiskt ohållbara situtationer. Allt det här i kombination med att man inte mår så bra gör allting svårhanterligt, säger Beni Edström.

För att få sina första arbetserfarenheter är sommarjobben en god inkörsport. Tyvärr erbjuder inte kommunerna tillräckligt med sådana för att täcka behovet, anser Riihimäki.

- Det är svårt att få jobb inom den öppna marknaden så därför borde kommunerna komma emot. Men kommunernas resurser till sysselsättning har minskat. Därför är Arbets - och näringsbyråns målsättning att bevilja lönestöd till privata företag. Och efter stödperioden har man bättre möjlighet att få stadigvarande arbete, säger Riihimäki.

Men många unga behöver privat handledning. Det är inte lätt att på egen hand söka arbete. Därför är ungdomsverkstäder ovärderliga, säger Riihimäki.

- En del av våra ungdomar behöver det här närstödet för att kunna sätta sig ner och diskutera framtiden. Dessutom har verksamheterna goda kontakter och samarbete med företag, säger Riihimäki.

Enligt Riihimäki ser situationen bättre ut för ungdomarna. De nyaste siffrorna visar att vi går mot en positivare trend. En av orsakerna är att rekryteringen ökar hos de österbottniska företagen.

- Vi har det hyfsat bra. Vi har dock ett problem som vi märkt av de senaste fem åren. Det är att vi förlorar många duktiga ungdomar med högskole- och yrkesexamen till Sverige. Österbotten måste bli bättre på att locka dem tillbaka.

Helvi Riihimäki
Helvi Riihimäki Helvi Riihimäki Bild: YLE/Mira Myllyniemi riihimäki

"Arbetslösa behöver någon som hejar på dig"

Det finns ingen formel för hur du hittar ett arbete. Det krävs tålamod. Men också någon som tror på dig.

- Ha CV:n i skick, skriv en arbetsansökan som står ut och var väl förberedd om du blir kallad till en arbetsintervju, säger Riihimäki.

Du kan också vara tvungen att överväga en flytt eller att börja pendla. I viss mån också att delta i fortbildning.

Men att göra allt det här utan hjälp är utmanande för allt fler ungdomar.

- Du behöver någon som hejar på dig. Får du inte arbete eller blir arbetslös så mår du oftast inte vidare bra. Det är skrämmande hur ensamt arbetssökandet har blivit i dag, säger Edström.

ungdom söker jobb
ungdom söker jobb Bild: Yle/Robin Halttunen ungdomar,Jobb (musikstycke),söker jobb,arbetslöshet,jobbcenter,arbetssökning,söktjänster

Ungdomsgarantin var en vacker tanke

Ungdomsgarantin som infördes 2013 har hjälpt många, men långt ifrån alla. En god tanke som inte har fungerat i praktiken, anser de som Yle Österbotten har talat med.

- Problemet med ungdomsgarantin är att pengarna har minskat. Arbets - och näringsbyrån har mindre medel att bevilja lönestöd till företagen och det beror på besparingarna i den statliga budgeten, säger Helvi Riihimäki.

Daniel Åkermark ställer sig undrande till genomförda nedskärningar som går ut över ungdomsgarantin.

- Det var en god viljeyttring - samhället ska erbjuda ungdomar sysselsättning, studier med mera. Det var en fin politisk markering men att nedskärningar riktas till åtgärder som kan förverkliga ungdomsgarantin är ju lite paradoxalt, säger Åkermark som får medhåll av Beni Edström.

- Om man använder ett slitet uttryck så är det mycket prat och litet verkstad. Det lovades mycket och visst ska man ska ha höga ambitioner men någonstans urvattnades det hela.

Tänker inte ge upp

Men trots en långvarig arbetslöshet ser Charlotta Åberg ljust på framtiden. Hon fortsätter söka jobb och med hjälp av Föregångarna har hon kommit en god bit på vägen.

- Jag är mycket hoppfull och tänker inte ge upp. Jag önskar att jag snart kan få jobba inom åldringsvården och känna att jag bidrar till samhället igen.

Stödverksamhet för unga arbetslösa i Österbotten

I Jakobstad finns ungdomsverkstaden Musikcafé After Eight som tar emot kunder från Jakobstad och Nykarleby samt kommunerna Pedersöre, Larsmo och Kronoby.

I Vasa har Resurscentret Föregångarna deltagare från Vörå, Korsholm, Vasa, Malax och Korsnäs (den uppsökande ungdomsverksamheten).

I Närpes och Kristinestad finns den vägglösa verksamheten Jobcenter som tar emot kunder från Korsnäs, Närpes, Kristinestad och Kaskö.


Arbetslöshetsstatistiken i artikeln baserar sig på uppgifter från Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. De senaste uppgifterna kommer från december 2016.