Hoppa till huvudinnehåll

Järnvägsbron i Karis saneras inte - istället byggs en ny bro

Järnvägsstation i Karis.
Karis järnvägsbro har i flera år diskuterats. Nu ser det sannolikt ut som om Karisborna får ta farväl av den gamla trotjänaren och hälsa en ny bro välkommen. Järnvägsstation i Karis. Bild: Yle/Petra Thilman järnvägsbron i karis,Raseborg

Raseborgs stad hade redan långtgående planer på att sanera järnvägsbron i Karis. Nu visar ändå de senaste utredningarna att det är bäst att bygga en helt ny bro och planeringsgruppen för resecenterprojektet stöder nu den linjen.

Det är Trafikverket som med hjälp av banexperter har preciserat olika tekniska och funktionella krav som ställs på bron över Karis järnvägsstation.

En sanering av bron har varit aktuell i många år, men planerna har av ekonomiska orsaker skjutits framåt.

Nu ska staden ändå utveckla Karis centrum och bygga ut det resecenter som planeras med en fotgängartunnel under järnvägen.

Den smala och slitna järnvägsbron är en viktig bit i helheten.

Poängsättning

Trafikverket och Raseborgs stad har tillsammans ordnat ett möte, en så kallad marknadsdialog, med företag som är intresserade av bro- och resecenterprojektet.

Åtta entreprenörer kom till träffen. Målet var att höra olika synpunkter på hur man kunde bygga bron och förverkliga de övriga projekten.

Den planeringsgrupp som bereder hela byggprojektet samlades sedan och tog del av informationen från Trafikverket och vad de åtta entreprenörerna hade fört fram för synpunkter. Efter det poängsattes alternativen att sanera bron och bygga en ny.

En ny bro blir sannolikt 10-20 procent dyrare att bygga än att sanera den gamla bron. Men samtidigt är livscykeln för en sanerad bro bara 40-50 procent av livscykeln för en ny bro.

Dessutom kan det visa sig under saneringens gång att den nuvarande bron är i sämre skick än väntat.

Bron över Karis järnvägsstation.
I hur dåligt skick är den gamla bron egentligen? Bron över Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Petra Thilman Västnyland,bron över karis järnvägsstation,Karis,Raseborg,Karis järnvägsstation

Slutsatsen är att en ny bro är den bättre lösningen framförallt då man ser på bantekniska lösningar och livscykelkostnaderna.

Man kan bygga den nya bron på samma plats som den gamla, men så att man breddar konstruktionerna med 4,5 meter för att uppfylla dimensioneringskraven för trafiken.

De övriga planerna lika som förut

En ny bro ändrar inte på planerna för de övriga delarna av resecentret. Passagerartunneln, själva området för resecentret och underfarten vid Bangatan kan följa principerna i idéplanen.

Det är företaget Sweco Rakennetekniikka som är broplanerare för projektet. Företaget ska före mitten av april ha klara konstruktionsplaner för den nya bron.

Planerna behövs för att man sedan ska kunna begära in anbud av entreprenörer.

Järnvägsbron i Karis.
Den nya bron ska bli bredare. Nu kan bara en bil åt gången köra över bron och det är smalt för fotgängare och cyklister. Järnvägsbron i Karis. Bild: Yle/Petra Thilman bron över karis järnvägsstation,Raseborg

Järnvägstunneln och resecentret genomförs som en entreprenad där ett företag får planera och verkställa projektet i enlighet med de allmänna planer som Finnmap Infra och Sweco har utarbetat.

Broavtal

Trafikverket är byggherre för hela projektet. Raseborgs stad och verket är beställare. Staden har reserverat 3,3 miljoner euro för projektet för åren 2017-2019. Merparten av jobbet ska göras år 2018.

Raseborgs stad och Trafikverket ska nu ingå ett broavtal. I det avtalet sägs vilket ekonomiskt och funktionellt ansvar parterna har för bygget. Dessutom slår man fast arbetsfördelningen när det gäller skötsel och underhåll efter att bron är klar.

Människor köar till bussen mot Hangö i Karis.
Busstationen på andra sidan järnvägsstationen ingår i planerna för resecentret. Människor köar till bussen mot Hangö i Karis. Bild: Yle/Malin Valtonen expressbus,Raseborg

Tekniska nämnden i Raseborg ska på tisdag (21.3) behandla frågan. Förslaget är att nämnden antecknar för kännedom det olika grupper inom projektet nu har kommit fram till om att bygga en ny bro.

Dessutom föreslås att tekniska direktören Jan Gröndahl ska befullmäktigas att inleda processen med att upphandla projektet och att förhandla om broavtalet med Trafikverket.

Beslutet ska sedan skickas för kännedom till stadsstyrelsen.