Hoppa till huvudinnehåll

Vasa centralsjukhus nya U-byggnad öppnar snart för patienter

Byggandet av den nya U-byggnaden har varit ett lagarbete. På bilden från vänster Sanna Ahola, planeringsingenjör, Stefan Nygård,VVS-övervakare, Bodil Mannevaara, sakkunnig i vårdarbete, Camilla Ahlskog, planerare, Satu Rajamäki, teknisk assistent, Leif He
Byggandet av den nya U-byggnaden har varit ett lagarbete. På bilden från vänster Sanna Ahola, planeringsingenjör, Stefan Nygård,VVS-övervakare, Bodil Mannevaara, sakkunnig i vårdarbete, Camilla Ahlskog, planerare, Satu Rajamäki, teknisk assistent, Leif He Bild: Yle/Anna Kurtén Vasa centralsjukhus,u-byggnaden

Den nya U-byggnaden vid Vasa centralsjukhus är klar att tas i bruk. I maj anländer de första patienterna.

U-byggnaden är det mest krävande byggprojektet som har genomförts i Vasa sjukvårdsdistrikts historia. Byggnaden omfattar 7 000 kvadratmeter fördelade på fyra våningar.

Byggplatsövervakaren Antti Koivisto berättar att man ligger två månader före i tidtabellen vilket är ovanligt i byggsammanhang.

- Det har varit möjligt tack vare att vi haft möten varje vecka och följt upp tidtabellen noggrant.

Flytten äger rum i maj-juni

Till en början flyttar fyra vårdenheter och verksamheter in i U-byggnaden i maj-juni. Det är sjukhusapoteket och isotopmedicinen samt barnpolikliniken och polikliniken för lungsjukdomar och neurologi.

För de två poliklinikernas del är flytten till U-byggnaden tillfällig. Då Österbottens Sote-hus står klart vid årsskiftet 2021-2022 flyttar poliklinikerna dit.

Starka färger möter patienterna i den nya sjukhusbyggnaden.
Starka färger möter patienterna i den nya sjukhusbyggnaden. Starka färger möter patienterna i den nya sjukhusbyggnaden. Bild: Yle/Anna Kurtén u-byggnaden

Poliklinikerna som flyttar till våning 2 och 3 i den nya U-byggnaden får större och mer ändamålsenliga utrymmen än de haft tidigare. Isotopen får också större utrymmen och man får dessutom en ny gammakamera i juni.

Breda korridorer och bättre skyltning

Då man planerat den nya byggnaden har man försökt skapa utrymmen som lämpar sig för mångsidigt och varierande patientarbete.

Korridorerna är breda så att till exempel rullstolar och barnvagnar ska få ordentligt med utrymme att röra sig smidigt.

- Vi förnyar också skyltningen på golvet och väggarna så att patienterna ska hitta bättre, berättar Bodil Mannevaara, sakkunnig i vårdarbete på tekniska enheten vid Vasa centralsjukhus.

Färgerna en viktig del av helheten

Bodil Mannevaara säger att färgerna har varit en röd tråd i förnyelsearbetet.

Då sjukhusets Y-byggnad togs i bruk 2014 introducerades några nya färger. Samma färger finns i den nya U-byggnaden: grönt, orange och turkost.

Den nya barnpolikliniken går i orange och grått.
Den nya barnpolikliniken går i orange och grått Den nya barnpolikliniken går i orange och grått. Bild: Yle/Anna Kurtén Vasa centralsjukhus,u-byggnaden

- Många kanske reagerar på att det är väldigt bjärta färger men å andra sidan är tanken att de ska synas och vara välkomnande, säger Mannevaara.

Det är arkitekten som valt färgerna utgående från de färgalternativ planeringsgruppen lade fram. Personalen har också fått säga sitt.

Nya arbetssätt för personalen: Inga egna arbetsrum

Cirka 100 anställda vid VCS berörs av flytten. Tanken är att personalen ska ha bättre möjligheter att samarbeta och konsultera varandra i den nya byggnaden.

Den nya lung-och neurologiska polikliniken blir en pilotenhet där ingen i personalen, inte ens överläkarna, har egna arbetsrum.

- Tanken är att det är personalen som rör på sig, inte patienten, berättar avdelningsskötare Annika Åkers.

Ann-Katrin Store och Annika Åkers, avdelningsskötare på den nya lung-och neurologiska polikliniken.
Ann-Katrin Store och Annika Åkers, avdelningsskötare på den nya lung- och neurologiska polikliniken Ann-Katrin Store och Annika Åkers, avdelningsskötare på den nya lung-och neurologiska polikliniken. Bild: Yle/Anna Kurtén vcs

Det betyder att då läkaren är färdig med patienten går läkaren ut från mottagningsrummet och sjukskötaren kommer in och tar vid.

Personalen bär med sig det de behöver i arbetet på varsin vagn.

- Det blir en stor utmaning eftersom det är ett nytt sätt att arbeta. Men med god planering tror jag att vi kommer ganska långt, säger Åkers.

Långa avstånd kan vara ett problem

Ann-Katrin Store som blir avdelningsskötare på den nya lung-och neurologiska polikliniken tycker att det ska bli både spännande och intressant. Också hon tror att man kommer långt med god planering och mycket tålamod.

- Jag tänker nog varje dag och ibland nattetid på nya rutiner och hur man skulle kunna göra.

Ann-Katrin Store hoppas att speciellt lungpoliklinikens patienter kommer att uppskatta den friska luften i U-byggnaden.

- Det är verkligen fräscht här jämfört med i den gamla E-byggnaden.

En sak som Store tror kan bli lite svår för patienterna är att polikliniken ligger långt från röntgen och laboratorierna. Men de som har svårt att gå långa sträckor får hjälp av personalen.

Byggandet vid sjukhuset fortsätter

Trots att U-byggnaden nu är klar fortsätter byggandet vid Vasa centralsjukhus. I sommar börjar man bygga ett lager för sjukhusapoteket.

Den nya U-byggnaden vid Vasa centralsjukhus omfattar 7 000 kvadratmeter fördelade på fyra våningar.
Den nya U-byggnaden vid Vasa centralsjukhus omfattar 7 000 kvadratmeter fördelade på fyra våningar Den nya U-byggnaden vid Vasa centralsjukhus omfattar 7 000 kvadratmeter fördelade på fyra våningar. Bild: Yle/Anna Kurtén Vasa centralsjukhus,u-byggnaden

Byggplatsövervakaren Antti Koivisto säger att den största utmaningen med byggprojektet har varit just det, att det egentligen är två byggarbetsplatser, sjukhusbyggnaden och apoteksbyggnaden.

Byggtiden för apotekslagret beräknas vara 8-10 månader.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten