Hoppa till huvudinnehåll

Vasa sjukvårdsdistrikt bygger för 130 miljoner

Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus
Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus Bild: Yle/ Malin Hulkki y-huset

Österbottens Sote-hus blir verklighet. Vasa sjukvårdsdistrikt fullmäktige beslöt på måndagen att satsa 130 miljoner euro på en ny byggnad på Vasa centralsjukhus område.

Det var ett så gott som enhälligt fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt som på måndagseftermiddagen beslöt att låta bygga vad man kallar för Österbottens sote-hus. De avvikande åsikter som lyftes fram kom från fullmäktigemedlemmar från Laihela. Tapio Nyysti (C) undrade om det verkligen är läge att ta ett så stort beslut när det ännu finns så många osäkerhetsmoment kring hela social- och hälsovårdsreformen. Han fick medhåll av Mari Lampinen-Tuomela (Saml).

Såväl Michael Luther (SFP) som Barbro Kloo (SFP) och Per Hellman (SDP) ansåg att beslutet behövde tas just i dag, eftersom man snart får ett nytt fullmäktige, som kommer att bli sista fullmäktige innan makten över sjukvården tas över av landskapet.

De flesta som talade under mötet var så gott som säkra på att man ändå skulle ta beslutet att bygga sote-huset. Den säkerheten förstärktes ytterligare när Marina Kinnunen, administrativ överskötare vid Vasa centralsjukhus, meddelade att man under måndagen hade fått undantagstillstånd av Social- och hälsovårdsministeriet att bygga huset.

Resten av året går till planering

Även om en del av planeringen kring huset redan är gjord finns det förstås mycket kvar att göra. Om allt går vägen tas det första spadtaget i början av år 2018.

- Nu startar den tekniska planeringen. Huset ska få en fysisk form och nu anlitas en arkitekt som ska göra de första skisserna. Man ska bestämma vilken verksamhet som ska vart och titta över logistiken, säger Göran Honga, sjukvårdsdistriktets direktör.

Honga säger också att man kommer att behöva ta den nya valfrihetslagen i beaktande längs med planeringsprocessen.

"Viktigaste beslutet i distriktets historia"

Fullmäktiges ordförande Gösta Willman anser att investeringsbeslutet är det viktigaste i sjukvårdsdistriktets historia.

- Därför att vi ännu i det här skedet kan ta beslut om fastighetsinvesteringar. I framtiden kommer sjukhusbyggen att finansieras av staten i den mån statens budget tillåter det, säger Willman.

Gösta Willman.
Gösta Willman. Gösta Willman. Bild: Yle/Jukka Tyni gösta willman

I den nya byggnaden ska Vasa stads primärvård samsas med specialsjukvård. Psykiatrin flyttas från Roparnäs till det nya huset.

Gösta Willman är stadsdirektör i Nykarleby.

Så hur motiverar man en investering på 130 miljoner ute i kommunerna?

Willman tror att hela landskapet står bakom investeringen. Men säger ändå:

- Oron är nog större i kranskommunerna (än i Nykarleby) för vad som kommer att hända med primärvården i närregionen, säger Willman.

Vad har då Nykarleby för nytta av den här satsningen?

- Nykarlebyborna får bättre vård. Det här är en satsning för framtiden.

Namntävling ska ordnas

Under mötets gång påpekades att "Österbottens Sote-hus" inte är det mest lyckade namnet. Willman säger att det ska ordnas en namntävling för huset som ska stå klart i årsskiftet 2021-2022.

Här kan du läsa livebloggen från måndagens fullmäktigemöte:

kl. 14:38: Sammanträdet avslutas. Ordförande Gösta Willman konstaterar att de fattade ett stort beslut.

kl. 14:34: Fullmäktiges ordförande, Gösta Willman, konstaterar att diskussionen inte har lett till några ändringsförslag, utöver några mindre formuleringar.
Fullmäktige har nu bestämt att Sote-huset kommer att byggas.

kl. 14:24: Enligt önskemål från Carola Lithén (SFP, Korsholm) bör man diskutera namnet på det planerade bygget. Marina Kinnunen berättar att kundrådet inte heller ansåg att namnet Österbottens Sote-hus är ett bra namn.

kl. 14:20: 145 röstade för att fortsätta behandla Sote-huset. Man fortsätter alltså att behandla ärendet, utan att skjuta upp det till följande fullmäktigemöte.

kl. 14:18: Nu röstar fullmäktige om fortsatt behandling av Sote-huset eller remittering av ärendet till följande fullmäktigemöte i maj.

kl. 14:16: Göran Honga, sjukvårdsdistriktets direktör, ger sin syn på varför man inte bör remittera ärendet. Han anser inte att man kommer att veta mera om landskapsreformen i maj.

kl. 14:12: Fullmäktiges medlemmar från Laihela, Tapio Nyysti (C) och Mari Lampinen-Tuomela (Saml) önskar remittera beslutet till nästa möte i maj. Hellman, Luther och Kloo tycker att det är onödigt att skjuta på beslutet.

kl. 14:08: Sjukvårdsdistriktets styrelseordförande, Hans Frantz (SFP), svarar till Luther att man måste fokusera på en sak just nu och inte blanda in en diskussion om universitetssjukhus.

kl. 14:05: Michael Luther (SFP), fullmäktigemedlem från Korsholm, håller med tidigare talturer om att det känns osäkert att ta stora beslut när man ännu inte vet vad landskapsreformen innebär. Han säger också att det är sjukvårdsdistriktets enda chans att ta ett så här stort beslut, eftersom fullmäktige byts ut i vår och sedan går makten till de nya landskapet efter reformen. Han undrar hur Sote-huset skulle fungera om VCS skulle bli en filial under Åbo universitetssjukhus.

kl. 13:57: Heimo Hokkanen (KD), fullmäktigemedlem från Vasa, uttrycker en viss oro över det enorma lån som sjukvårdsdistriktet kommer att ta för att finansiera bygget av Sote-huset.

kl. 13:55: Tapio Nyysti (C), fullmäktigemedlem från Laihela, berättar att de i centergruppen har diskuterat om det är läge att fatta ett så stort beslut när man ännu vet så lite om landskapsreformen. Han uttrycker samma oro om de planerade tomtaffärerna, där Vasa stad ska köpa tomterna som sjukvårdsdistriktet tidigare har ägt. Han motsätter sig inte vad han kallar ett så fint projekt som Sote-huset är, men önskar ändå framföra vissa kommentarer.

kl. 13:48: Barbro Kloo representerar SFP, vilket inte nämndes tidigare.

kl. 13:47: Per Hellman (SDP), fullmäktigemedlem från Vasa, säger att Sote-huset är det största beslut som sjukvårdsdistriktet har fattat under sin existens. Han vill framföra hur viktigt det är att ta in mentalvården under samma tak som övrig sjukvård. Han vill tacka de som har genomfört planeringen.

kl. 13:36: Barbro Kloo, fullmäktigemedlem från vasa, inleder diskussionen om Sote-huset. Hon berättar att bakgrunden till att centralisera och effektivera vården ligger i den stundande landskapsreformen.

kl. 13:31: Om allt går som man hoppas inom sjukvårdsdistriktet kommer man att börja bygga huset nästa år.

kl. 13:27: Sote-huset kommer att innehålla en storpoliklinik, en vårdavedelning på 145 platser, dagssjukhustjänster med bland annat dialys, missbrukar- och mentalvårdstjänster, samt olika stödtjänster, berättar Kinnunen.

kl. 13:22: Marina Kinnunen berättar att primärvården, det vill säga hälsovårdsstationen, kommer att stå för den största delen av kundströmmarna.

kl. 13:15: Marina Kinnunen, administrativ överskötare vid VCS berättar att man har fått undantagstillstånd av Social- och hälsovårdsministeriet att bygga Sote-huset. Beskedet kom för en timme sedan.

kl. 13:10: Nu delas Finlands vita ros ut till ett flertal anställda av sjukvårdsdistriktet, hälsar Axel Brink, som livebloggar från fullmäktigemötet.

kl. 13:05: Fullmäktige är samlat i Vasa. Mötet är i gång.

Uppdaterad 16:04 med mer information om mötets gång och en kommentar av Göran Honga.
Uppdaterad 16:44. Mari Lampinen-Tuomela tillhör Samlingspartiet, och inte Centern som det tidigare stod

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten