Hoppa till huvudinnehåll

Ännu inget nytt hyresavtal för Civiltjänstcentralen i Lappträsk

Civiltjänstcentralen i Lappträsk.
Civiltjänstcentralen får stanna i Lappträsk också framöver (arkivbild). Civiltjänstcentralen i Lappträsk. Bild: Yle/Katarina Lind lappträsk

Det nya hyresavtalet gällande Civiltjänstcentralen i Lappträsk är ännu inte undertecknat. För tillfället pågår förhandlingar mellan Senatsfastigheter och Lappträsk kommun.

- Förhandlingarna har framskridit och jag hoppas att avtalet är klart inom de närmaste två månaderna, säger Mikko Reijonen, direktör vid Civiltjänstcentralen i Lappträsk.

Parterna förhandlar fortfarande om tidtabellen för renoveringsåtgärderna och om de arrangemang som krävs inför dem. Stora renoveringsåtgärder väntar centralen, liksom nybyggnation.

Tillsvidare har arbetena inte kommit igång, eftersom det nya hyresavtalet ännu inte är undertecknat. Mindre åtgärder har ändå vidtagits vid centralen under de senaste åren.

Dyrare att hyra framöver

Tanken är att det nya hyresavtalet ska skrivas för en längre tid än det nuvarande kontraktet på fem år. Det nuvarande kontraktet mellan statliga Senatsfastigheter och Lappträsk kommun går ut i slutet av 2018.

- Eftersom Lappträsk kommun har meddelat sin vilja att investera stort i området är tanken att också avtalet ska garantera verksamhetens fortsättning på längre sikt.

Reijonen säger att man utgår från att det nya hyresavtalet blir dyrare för staten på grund av investeringarna.

- När hyresavtalet är klart krävs därför tilläggsfinansiering från statligt håll, som måste ansökas om via Finansutskottet.

Reijonen kan inte kommentera den hyressumma som kommunen hittills har fått för Civiltjänstcentralen, men det handlar om hundratals tusen euro för en fastighetsmassa på totalt 4500 kvadratmeter.

Olika byggnader vid civiltjänstcentralen i Lappträsk.
Arkivbild från området i Sjökulla. Olika byggnader vid civiltjänstcentralen i Lappträsk. Bild: Yle/Katarina Lind lappträsk

Verksamheten fortsätter trots renoveringsåtgärderna

Under det första skedet av renoveringsarbetena är det meningen att inkvarteringslokalerna ska förnyas. Också våtrummen ska åtgärdas.

- Jag hoppas att arbetena kommer igång i början av sommaren, men tidtabellen är ännu oklar.

Arbetena på området beräknas pågå till slutet av 2019, och meningen är att jobben inte ska störa verksamheten vid centralen alltför mycket.

- Vi försöker använda tillfälliga lokaler på området, men vi minskar säkert också en aning på gruppstorlekarna för att klara av situationen.

Investering värd miljoner

Tanken är alltså att verksamheten fortsätter löpa under renoveringstiden.

- Det ideala är att väntetiderna blir så korta som möjligt, men det är klart att det realistiska är att arbetena delvis stör verksamheten. Vi måste ändå kunna anvisa en plats för de sökande inom den tid som lagen förutsätter.

Lappträsk kommun har förbundit sig till att investera totalt cirka 5,6 miljoner euro på området.

- Det är trevligt att man nu går in för större åtgärder för att trygga verksamheten. Lappträsk som placeringsort är det lättaste alternativet att fortsätta med, eftersom det är arbetsdrygt att flytta en verksamhet av den här typen till annan ort.

Civiltjänstcentralen i Lappträsk

Planerad nybyggnation:
- lokaler för undervisning
- lokaler för den administrativa personalen
- auditorium

Planerad renovering:
- inkvarteringslokalerna; målet är att också framöver erbjuda drygt 200 platser för inkvartering
- våtrummen. Duschar och toaletter har levt ut sin tid.

Centralen har:
- utbildning för omkring 1400 personer årligen
- i flera år haft problem med inneluften i sina fastigheter, speciellt i herrgårdsbyggnaden på området. En del av personalen som jobbade där fick flytta till andra lokaler. Nya ventilationssystem har installerats i en del av fastigheterna under årens lopp.
- totalt cirka 30 anställda

Senatsfastigheter, som sköter hyreskontrakten för de fastigheter som staten använder, hyr lokalerna i Sjökulla av Lappträsk kommun, som äger området och fastigheterna. Senatsfastigheter hyr i sin tur lokalerna vidare till Keha-centret, under vilket Civiltjänstcentralen lyder.

Källa: Mikko Reijonen

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland