Hoppa till huvudinnehåll

Borgmästarmodellen väcker åsikter också i Åbo - stadens största partier på kollisionskurs

Bild från Åbo stadsfullmäktige.
Partierna i Åbo är oense om vem som ska sitta i förarsätet i staden. Bild från Åbo stadsfullmäktige. Bild: Yle/Andy Ödman stadsfullmäktige

Ska Åbo ledas av en politiskt vald borgmästare i framtiden? De största partierna i Åbo är djupt oeniga kring frågan. Artikeln är en del av Svenska Yles serie Valfrågor inför kommunalvalet.

En politiskt vald borgmästare skulle stärka den kommunala demokratin och öka intresset för politik bland stadsborna, säger förespråkarna för borgmästarmodellen. Den nuvarande modellen med en stadsdirektör som tjänsteinnehavare, en heltidsanställd stadsstyrelseordförande har visat sin styrka; någon borgmästarmodell behövs inte i nuläget, menar andra.

Borgmästarfrågan har bubblat under ytan i Åbopolitiken länge. Emellanåt har den kommit upp till behandling, som då stadsfullmäktige för ett år sedan röstade ner förslaget på att utreda hur en möjlig borgmästarmodell i Åbo kunde se ut.

Olika förespråkare ger lite olika svar på hur borgmästarens arbetsbild skulle se ut i Åbo, men i de flesta visioner handlar det om att förena uppgifterna för stadsdirektören, som är tjänsteman, och stadsstyrelseordförande, som är politiskt tillsatt men arbetar heltid.

Nu inför kommunalvalet har frågan igen aktualiserat också i Åbo - och bland de största partierna går åsikterna kraftigt isär.

SDP: Borgmästarmodell skulle ge makten tillbaka till de folkvalda politikerna

Stadens näststörsta parti, SDP, har länge talat för att införa en borgmästarmodell i Åbo, och gjort det till att av sina mål i kommunalvalet.

- Det skulle göra politikerna mer ansvariga inför väljarna. I dag vet inte folk vem som leder Åbo, menar Seppo Lehtinen (SDP), ordförande för stadsfullmäktige och veteranpolitiker i staden.

I Lehtinens och partiets vision skulle en borgmästare väljas bland de som i ett kommunalval väljs in i fullmäktige. Partierna skulle sålla fram sina kandidater, till exempel på samma sätt som i Helsingfors.

- Men huvudsaken är att staden fattar ett beslut om att gå in för en borgmästare, först därefter är det dags att diskutera olika modeller, tycker Lehtinen.

Han talar om att stärka parlamentarismen och jämför med regeringsbildningen efter ett riksdagsval.

SDP:s Seppo Lehtinen tycker att Åbo och grannkommunerna bör vara majoritetsägare i energisamarbetet med Fortum.
Seppo Lehtinen. SDP:s Seppo Lehtinen tycker att Åbo och grannkommunerna bör vara majoritetsägare i energisamarbetet med Fortum. Bild: Yle / Carmela Johansson åbo stadsfullmäktiges ordförande

- Det största partiet efter kommunalvalet ska bygga upp ett fullmäktigeprogram för de kommande fyra åren, i samarbete med andra partier som man vill styra med. Precis som efter ett riksdagsval. De här partierna blir sedan ansvariga inför väljarna under hela fullmäktigeperioden.

Enligt Lehtinen har en alltför stor del av maken i Åbo förskjutits till tjänstemännen.

- Nu är ordningsföljden den att tjänstemännen väljer vilka frågor de bereder, därefter fattar politikerna besluten, ofta står valet mellan olika alternativ. Det bör vara tvärtom, så att politikerna först beslutar vilka frågor som bereds, varefter tjänstemännen utreder och verkställer.

- I dag har vi alltför många tjänstemän som leker politiker, säger Lehtinen, utan att precisera vem han avser.

Handlar det här om maktpolitik och om att SDP är missnöjt över att både stadsstyrelseposten och stadsdirektörsposten innehas av Samlingspartister?

- Nej. Det här handlar inte om person utan om systemet, som borde förändras.

Gröna: "Livstidsanställd" stadsdirektör inte bra - hellre borgmästare

De gröna i Åbo vurmar också för borgmästarmodellen.

- En borgmästarmodell vore mer demokratisk, eftersom resultatet i kommunalvalet skulle påverka hur stadsledningen ser ut. Nu har vi ju en stadsdirektör som i praktiken är anställd på livstid, säger fullmäktigeledamoten Saara Ilvessalo (Grön).

Men högsta beslutande makten innehas ju av fullmäktige, som väljs genom kommunalval?

- Jo men det valet reflekteras inte i stadsledningen.

Saara Ilvessalo vid Gamla Stortorget i Åbo.
Saara Ilvessalo. Saara Ilvessalo vid Gamla Stortorget i Åbo. Bild: Yle/Adrian Perera Saara Ilvessalo

Ilvessalo tror också att en borgmästarmodell skulle göra kommunalpolitiken mer intressant för väljarna.

- Jag är själv inte en vän av mer personcentrering inom politiken, men tyvärr är det så att människor intresserar sig för människor. Därför tror jag intresset för politiken skulle öka om folk hade möjlighet att påverka valet av en borgmästare.

Samlingspartiet: Finns ingen god orsak att gå in för borgmästare i Åbo

Minna Arve är tidigare stadsstyrelseordförande i Åbo och långvarig fullmäktigeledamot för Samlingspartiet, det största partiet i staden. Hon köper inte argumenten för att införa en borgmästarmodell i Åbo.

- För det första måste vi fråga oss vad är orsaken till att ändra systemet? Det nuvarande systemet i Åbo har tydligt visat sin styrka de senaste åren. Åbo placerar sig högt i flera tabeller där livskraft, attraktionskraft och ekonomisk framgång är mätaren.

Arve irriterar sig också över påståendet att stadsdirektören, för tillfället Aleksi Randell som har lång bakgrund inom Samlingspartiet, skulle vara anställd på livstid.

- Det stämmer inte. Kommunallagen ger redan i dag fullmäktige möjligheten att avsätta stadsdirektören i fall av förtroendebrist. Vi har i staden gemensamt fattat beslut om att gå in för det system som vi har i dag i Åbo.

Arve säger sig också på ett allmänt plan vara skeptisk till de nämnda fördelar som en borgmästarmodell kunde medföra.

Minna Arve.
Minna Arve. Minna Arve. Bild: Yle/Lotta Sundström Minna Arve

- Lagen ger inte möjlighet att välja borgmästare genom direkt folkval, utan det blir alltid indirekt, såsom i Helsingfors. Det riskerar också att göra kommunalvalet till ett personval på ett sätt som gör att många sakfrågor hamnar i skymundan, säger Arve och menar att valkampanjen i Helsingfors redan uppvisat dylika drag.

I Åbo har partierna kommit överens om att halvvägs in i nästa fullmäktigeperiod se över stadens ledningsmodell. Senast då lär borgmästarfrågan igen få ny relevans.

- Men det är bra att vi diskuterar saken redan nu, säger Minna Arve.

Hur ska Åbo ledas i framtiden? Slaget efter tolv i Yle Vega tar upp frågan på onsdag den 22 mars kl 12.03. I debatten deltar kommunalpolitikerna Minna Arve (Saml), Kenneth Liukkonen (Sdp) och Saara Ilvessalo (Grön).

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland