Hoppa till huvudinnehåll

Den gyllene regeln och Luther

arrangemang
Den öppna vägen arrangemang Bild: yle stenkors

Maria Repo-Rostedt har gjort en serie andakter som handlar om den gyllene regeln (Allt vad du vill att människor skall göra för dig, det skall du också göra för dem) och Luthers tankar kring den. Så här börjar hon sin serie:

"Tänk att man kan skriva en bok på ett par hundra sidor om den korta regeln gör mot andra det du vill att de skall göra mot dig. Det förundrade jag mig över flera gånger för några år sedan då jag lästen en bok om Luthers tolkning av regeln. Okej, boken var rätt tungrodd – men den gav mycket att fundera på.

Det vi i kristna sammanhang kallar den gyllene regeln finns i någon form i nästan alla olika kulturer. Den verkar vara allmänmänsklig.

Kanske det är därför många teologer säger att det finns en naturlig morallag som är inskriven i varje mänskas hjärta. Eftersom alla mänskor är skapade av Gud har han skapat i oss alla den här naturliga lagen.

Om man inte ser på världen ur ett kristet perspektiv kan man tänka sig att den gyllene regeln är en allmänmänsklig regel som kyrkan har gett en kristen tolkning.

Men det här tänkesättet kritiserade Luther. Han menade att regelns ursprung är uppmaningen att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv. Grundidén är att man tar emot allt av Gud och ger det man fått vidare åt andra.

Utgångspunkten är att eftersom Gud uppfyller mänskans alla behov vill hon göra gott mot andra.

Allt vilar, enligt Luther, på mänskans relation till Gud."

Fem aftonandakter: 10.3. , 17.3. , 24.3. 31.3 och 7,4

Tro

Nyligen publicerat - Tro