Hoppa till huvudinnehåll

Föreningen Borgå ådal: Citymarketbeslutet bygger på vilseledande fakta

Ordförandeklubba i Borgå stadshus
Ordförandeklubba i Borgå stadshus Bild: Yle/Robin Halttunen ordförandeklubba borgå

Föreningen Borgå ådal överklagar Borgå stadsfullmäktiges beslut om att ändra detaljplanen för västra åstranden så att den möjliggör att ett hotell och en stormarknad byggs intill Konstfabriken.

Föreningen skriver i sitt besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol att fullmäktige fattade sitt beslut delvis utgående från vilseledande information. Borgå ådal hänvisar till att det finns skillnader i detaljplanetexten.

På ett ställe nämns att det på planeområdet får placeras maximalt 7 000 våningskvadratmeter affärslokaler för dagligvaruhandel eller för specialhandel. På det ställe i texten där allmänna förordningar om utförandet ges sägs det att byggnaden måste innehålla ett hotell på minst 3 000 våningskvadratmeter.

Föreningen påpekar i sin besvärstext att stormarknaden saknas helt i den senare texten.

“Missvisande protokoll”

I protokollet från stadsfulläktiges möte den 13 februari, då detaljplaneändringen slogs fast, står det så här: I detaljplanen ingår också en bestämmelse enligt vilken projektet ska genomföras som en helhet så att man samtidigt bygger både hotellet, affären och bostäderna i östra och norra delen av området.

Den här formuleringen är enligt Borgå ådal missvisande eftersom det som egentligen sägs i detaljplaneändringen är att man får bygga en stormarknad, men att man måste bygga ett hotell. Det vill säga, det finns enligt föreningen ingenting i detaljplanetexten som säger att man måste bygga allt på en gång.

Föreningen anser att fullmäktiges beslut måste hävas.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland