Hoppa till huvudinnehåll

Gatudamm kan skada hälsan i Jakobstad

Storgatan i Jakobstad
Storgatan i Jakobstad Bild: YLE/Joar Nylund Österbotten,Jakobstad,storgatan i jakobstad

Det är dålig luft i Jakobstad. På söndagen var mängden partiklar i luften så hög att gränsen för hälsofara överskreds, meddelar Meteorologiska institutet.

På söndagen var medelhalten för inandningsbara partiklar 62 mikrogram per kubikmeter. Gränsen för vad som kan anses vara skadligt för hälsan går vid 50 mikrogram. Enligt tjänsten luftkvalitet.fi tillåts 35 överskridningar per år. Det här var den första överskridningen i år.

Den kalla och torra väderleken har bidragit till större mängder gatudamm i luften. Det är möjligt att halterna fortsättningsvis är höga de kommande dagarna i Jakobstad, om det torra vädret fortsätter.

Höga halter av gatudamm kan öka antalet astma-anfall, försvaga lungornas funktionsförmåga och öka inflammationer i andningsvägarna. Barn, åldringar och personer som lider av astma, luftrörsinflammation eller hjärtsjukdomar är speciellt känsliga för den dåliga luften.