Hoppa till huvudinnehåll

Grabbegården och Fokus i Karis skyddas inte

Fokus-huset i karis
Fokushuset i Karis har en marmorfasad. Fokus-huset i karis Bild: Yle/Minna Almark fokus karis

Tekniska nämnden i Raseborg beslutade efter omröstning, 5-4, att Fokushuset i Karis inte skyddas. Nämnden var enig om att Grabbegården inte ska ha en skyddsbeteckning.

Nämndens ordförande, Werner Orre (SFP), understryker att ingen säger att Fokus ska rivas utan politikerna var oroliga för att en skyddsbeteckning skulle göra det svårt att renovera huset fritt.

För Grabbegården ansåg nämnden att det inte fanns någon orsak till skydd.

Raseborgs stad har låtit göra en omfattande helhetsutredning för Karis centrums administrations- och kontorsbyggnader.

Det är ett arbete som har gjorts i tätt samarbete mellan stadens olika enheter och arkitektbyrån Minkkinen.

De hus som har granskats och som ska skyddas enligt nämnden är:

  • Karis gamla stadshus där medborgarinstitutet verkar. Byggnaden är skyddad sedan tidigare.
  • Villa Haga, byggd år 1909, fungerar som ungdomsgård.

De hus som har granskats och som inte ska skyddas enligt nämnden är:

  • Fokusbyggnaden som innefattar biblioteket, två gallerier, busstationen, taxistationen, café och lokalarkivet.
  • Grabbegården är byggd på 1950-talet som industrifastighet. Det har använts som kontor i olika repriser.
  • Lönnbergska fastigheten eller gamla kappsäcksfabriken, där stadens tekniska central nu verkar liksom Raseborgs musikinstitut, ska enligt planerna rivas.
Lönnbergska fastigheten i Karis.
Lönnbergska fastigheten i Karis har renoverats en del och det fanns planer om att göra om fasaden på fastigheten. Enligt de senaste planerna ska huset nu rivas. Lönnbergska fastigheten i Karis. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,lönnbergska fastigheten,Karis,Raseborg

Tekniska nämndens beslut ska nu delges stadsstyrelsen. Om stadsstyrelsen vill ha någon ändring i ärendet måste styrelsen aktivt välja att ta över ärendet, säger Werner Orre.

Karis centrum planeras

Samtidigt jobbar staden med en ny plan för Karis centrum. Den detaljplanen är som bäst på utlåtanderunda.

I den ingår en renovering av Katarinaskolan för årskurserna 1-6.

Werner Orre poängterar att flera av de byggnader som nu har granskats i Karis kommer att behövas då Katarinaskolan renoveras och att det därför inte kommer att ske stora förändringar i den frågan på en tid.

Tekniska nämnden gav på sitt möte på tisdagen (21.3) sitt utlåtande om planen för Karis.

Där sägs bland annat att en utvidgning av Katarinaskolan borde ske så att man inte bygger någon gång över Nabogatan till granntomten utan att man utvidgar skolan på nuvarande tomt, längs John Gardbergsgatan.

Skolgården vid Katarinaskolan i Karis, Raseborg.
Katarinaskolan i Karis ska utvidgas och renoveras, men riktigt hur det ska bli är inte klart. Det hänger också ihop med vilka skolbeslut staden tar i framtiden. Skolgården vid Katarinaskolan i Karis, Raseborg. Bild: Yle Västnyland,Karis,karis svenska lågstadium (tidigare namn på katarinaskolan),Skolbarn,skolgård

På så sätt kan man bevara parkeringen på Nabogatan.

Man borde skapa ett campusområde kring Katarinaskolan. Det betyder att man skulle dra Dalgatans norra del så att parkour-området kunde förenas med Katarinaskolans område och frigöra området från motorfordonstrafik.

Busshållplatserna skulle flyttas till Torggatan och Felix Fromsgatan.

I utlåtandet sägs bland annat också att gång- och cykelvägar bör ha en stark plats i planläggningen för Karis centrum.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland