Hoppa till huvudinnehåll

Undersökning: Finländarna efterlyser en sansad debatt om asylfrågor

Asylsökande demonstrerade mot Finlands flyktingpolitik i Helsingfors den 3 december 2016.
Asylsökande demonstrerade mot Finlands flyktingpolitik i Helsingfors den 3 december 2016. Asylsökande demonstrerade mot Finlands flyktingpolitik i Helsingfors den 3 december 2016. Bild: Yle/Björn Udd demonstration,asylsökande,Helsingfors,flyktingpolitik

Finländarna vill att man ska kunna debattera asylpolitiken sakligt och baserat på fakta så att man inte stämplas för sina åsikter.

Risken för att bli stämplad som rasist eller bli kritiserad för sin toleranta inställning upplevs som så stor att man inte vågar avslöja sin egen åsikt i fråga, visar en undersökning som Vasa universitet gjort på uppdrag av Inrikesministeriet.

Forskarna anser att en majoritet av de över tusen finländare som deltog i undersökningen förhåller sig öppna i asylfrågan samtidigt som de är kritiska men sakliga.

En majoritet av dem som svarade på enkäten uppfattade situationen med flyktingsituationen som ett visst säkerhetshot, till exempel i form av eventuella konflikter mellan olika befolkningsgrupper.

En majoritet anser också att myndigheterna bör utvisa dem som fått avslag på sin asylansökan och som stannar kvar i landet.

De som deltog i undersökningen var kritiska till tanken på att församlingar, ideella rörelser och individer skulle få skydda personer som vistas i landet utan att ha laglig rätt till det.

Biståndsarbete i flyktingarnas hemländer

Finländarna anser att Finland bör satsa på att förbättra förhållandena i de länder och genomfartsländer som flyktingarna kommer ifrån, för att minska på behovet att flytta bort från hemtrakten.

Det här ansågs vara det enda som på lång sikt hjälper asylsökande.

De flesta ansåg också att Finland bör kräva att alla EU-länder registrerar samtliga asylsökande för att förhindra att oregistrerade personer flyttar inom EU-området.

Enkäten besvarades av 1 047 finländare på fem medborgarforum och den genomfördes i januari 2017 i Vanda, Åbo, Tammerfors Jyväskylä och Uleåborg. Sammanlagt 123 finländare deltog i forumen.