Hoppa till huvudinnehåll

Utdragen invandringsdebatt på sista fullmäktigemötet före valet i Åbo

Åbo stadsfullmäktige har möte den 14.11.2016
Åbo stadsfullmäktige har möte den 14.11.2016 Bild: Yle/Ville Hupa åbo stadsfullmäktige budgetmöte 14.11.2016

Diskussionen pågick i mer än tre timmar och talarlistan kollapsade. Det krävdes mer än trettio anföranden för att fullmäktigeledamöterna skulle känna att de fått säga sitt.

Anledningen var en sexton sidor lång rapport om hur Åbo hanterat integrationen av invandrare i staden. Ville Tavio, Sannfinländarna var bland de första att ta till ordet och han höll låda i nästan tjugofem minuter. Han kritiserade rapporten för att vara bristfällig och för att den byggts kring en förutfattad agenda.

I rapporten konstateras att den stora flyktingströmmen som nådde Finland 2015 knappt märks i Åbo och att endast några hundra flyktingar har bosatt sig i staden. Enligt Tavio stämmer det inte. Han hävdade i sitt anförande att antalet är större än så och att en relevant siffra skulle omfatta alla de som stannat trots att de fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Vidare hävdade han att många invandrare aldrig kommer in i arbetslivet, att de lever på bidrag och att många gör sig skyldiga till sexualbrott.

Mäenpää: Dömd att misslyckas

De invandringskritiska tongångarna fortsatte med anföranden av Mikael Miikkola (Sannfinländarna), Olavi Mäenpää (Blåvita obundna) och Pauli Kossila (Förnuftets röst). Mäenpää ordade minst lika länge som Tavio och sade att integrationspolitiken är dömd att misslyckas i Åbo där det bor 140 nationaliteter. Han sade att rapporten är den mest intetsägande på flera år och att den saknar uppgifter om hur mycket integrationsarbetet kostar.

SFP teg

Efter det blev det fart på de övriga partierna som gjorde sitt yttersta för att slå hål på kritikernas argument. Endast SFP lät bli att ge sig in i argumentationen. Christel von Frenckell-Ramberg kommenterade det med att hon ansåg att diskussionen urartade så totalt från första början att hon inte ansåg det vara fruktbart att haka på.

Samlingspartiets Olli A Manni sa att det alltid kan finnas skäl för att kritisera hur integrationsarbetet görs, men att det är viktigt att bekanta sig med människor som har olika bakgrund. Han sade sig inte vara villig att begränsa på ledamöternas yttranderätt, men ansåg att diskussionen inte varit till fullmäktiges fördel.

Katri Sarlund, De gröna, pekade på att det är problematiskt att invandrare koncentrerats till vissa områden och förorter i Åbo. I stället borde fördelningen vara jämnare och det skulle även gynna språkinlärningen.

Andersson: exceptionellt osaklig debatt

Li Andersson, Vänsterförbundet, påminde om att Veckan mot rasism inletts och att Åbobor med olika religion och språk levt sida vid sida redan länge i staden. Hon sade att problemen inte utgörs av språk eller religioner utan av invånarnas rätt till överkomligt boende och jobb. Hon kommenterade debatten som exceptionellt osaklig, som kanske den värsta hon varit med om under hela fullmäktigeperioden och att tidpunkten inför valet var väldigt dålig.

- Det har nog främst att göra med att vissa partier vill göra politik på det här ämnet. Inte har de haft mycket att säga till om själva rapporten eller hur vi skött integrationspolitiken. Det är väldigt allmänna kommentarer om islam och invandrare och nu använder de rapporten för att föra en viss typ av valkampanj.

Alas Ali, Centern, suckade över argumenten och sa att fel saker diskuterats.

- Diskussionen är lång, men fattig på substans. Det berättar om att nivån är dålig och landar vid sidan om. Olika alternativ tas inte upp, det lokala förbises och diskussionen kommer in på rikspolitik.

Fullmäktigemötet var det sista innan fullmäktigevalet. Då ordförande Seppo Lehtinen, SDP, avslutade diskussionen hade ledamöterna bett om ordet över trettio gånger. Systemet som håller ordning på talarlistan pallade inte för trycket utan kollapsade någon timme in i behandlingen. Det hindrade ändå inte fullmäktigeledamöterna som orkade hålla liv i diskussionen i mer än tre timmar.

Kommentarer

Läs också

Åboland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Åboland