Hoppa till huvudinnehåll

Yle Åbolands valdebatt från Pargas: Simhall och skolfrågor delade åsikter

mikrofon
mikrofon Bild: Yle/Nina Bergman valdebatt i pargas 2017

Skolor, daghem, turism, hyresbostäder i skärgården - bland annat det behandlades i Yle Åbolands valdebatt från Pargas på tisdagen.

Kandidater från 8 av de 9 partier som har kandidater uppställda i Pargas deltog i debatten. Sannfinländarna var det enda partiet vars kandidater inte hade möjlighet att delta.

I valdebatten deltog Liisa Gunnelius från Centern, Hanna Järvinen från Samlingspartiet, Jani Karlsson från Skärgårdens Socialdemokrater, Mona Lehtonen från De gröna, Rolf Schwartz från Svenska folkpartiet, Niklas Suominen från Självständighetspartiet, Nina Söderlund från Vänsterförbundet och Håkan Westergård från Kristdemokraterna.

Kandidaterna fick svara på flera lyssnarfrågor, som publiken skickade in. En av dem gällde möjligheten till en simhall i Pargas. Planerna på att bygga en simhall har diskuterats på orten redan i flera år. Tre av fyra kandidater var positiva till att staden skulle bygga en simhall.

- Jag svarar ja, för det ökar på fritidsaktiviteterna i Pargas. För Iniös del blir det fortfarande en lång väg till en simhall, men andra invånare i staden kunde dra nytta av den. Det säger Rolf Schwartz (SFP).

Rolf Schwartz
Rolf Schwartz (SFP). Rolf Schwartz Bild: Yle/Nina Bergman Iniö, Pargas,femtioelva frågor

Han får medhåll av Niklas Suominen från Självständighetspartiet och Mona Lehtonen från De gröna.

- Jag tycker att det finns många fördelar, exempelvis hälsofrågor. Många tycker om att simma. Gällande finansieringen så kunde man tänka sig pengar både från privat och kommunalt håll, säger Suominen (Självst).

- Det har positiva hälsoeffekter för folk i alla åldrar. Pargas är en skärgårdskommun men vi har inte ordentlig simundervisning för elever. Alla borde kunna simma här, säger Lehtonen (Gröna).

Mona Lehtonen
Mona Lehtonen (Gröna). Mona Lehtonen Bild: Yle/Nina Bergman valdebatt i pargas 2017

Vänsterförbundets Nina Söderlund är mer tveksam till förslaget.

- Jag tror inte att det finns resurser till det. Och nu då nya gästhamnen i Pargas planeras så har man också diskuterat ett utebad där. Möjligheter att simma borde utvecklas men jag vet inte om det ska vara en simhall, säger Söderlund (VF).

Nina Söderlund
Nina Söderlund (VF). Nina Söderlund Bild: Yle/Nina Bergman valdebatt i pargas 2017

"Hyresbostäder behövs i skärgården"

Pargas stad vill också locka inflyttare på olika sätt. Ett problem är att det inte finns tillräckligt med hyresbostäder i skärgården, ett problem som nyligen aktualiserades i Houtskär, där Björkö handel kan få en ny köpman - förutsatt att familjen hittar en hyresbostad.

Alla kandidater var ense om att Pargas stad borde bygga hyresbostäder i skärgården.

- Det behövs hyresbostäder men det behövs också olika former av hyresbostäder. Exempelvis har vi inte bostadsrätter i Pargas, säger Mona Lehtonen (Gröna).

- Många inflyttare är inte säkra på hur de kommer att trivas och om det finns jobb. Det ska också finnas hyresbostäder för ungdomar. De behöver billiga, små bostäder så att de stannar kvar, säger Nina Söderlund (VF).

- Staden ska bygga och renovera bostäder för hyresgäster istället för att det går över till privata investerare som drar stora vinster, säger Niklas Suominen (Självst).

Niklals Suominen
Niklas Suominen (Självst.). Niklals Suominen Bild: Yle/Nina Bergman valdebatt i pargas 2017

Rolf Schwartz (SFP) håller med Lehtonen (Gröna) om att det borde finnas fler alternativ.

- Det ska finnas olika möjligheter att bo på hyra, olika sätt att prova på hur det är att bo i skärgården och hitta ett hem där, säger Schwartz (SFP).

Sunnanbergs skola en het potatis

Även skolfrågor behandlades under valdebattens gång. Frågan om vad som ska ske med Sunnanbergs skola på Ålön i Pargas i framtiden delade kandidaternas åsikter. Tidigare beslöt stadsfullmäktige att Sunnanbergs skola ska bevaras, men Samlingspartiet har föreslagit att frågan behandlas på nytt.

Jani Karlsson (SDP) ser ingen orsak till att ändra på beslutet att bevara skolan.

- Sunnanberg har långa anor och goda lärare. Jag tycker absolut att vi ska satsa på skolan. Det är viktigt att barnen har en så kort väg som möjligt till skolan, säger Karlsson (SDP).

Karlsson får medhåll av Kristdemokraternas kandidat Håkan Westergård och Centerns kandidat Liisa Gunnelius.

Liisa Gunnelius
Liisa Gunnelius (C). Liisa Gunnelius Bild: Yle/Nina Bergman valdebatt i pargas 2017

- Jag tycker att det är fint med mindre enheter. Om man tänker på alla transporter så är jag inte säker på att det är billigare att ha stora skolor i centrum av Pargas, säger Gunnelius (C).

Även Westergård (KD) vill att skolan ska finnas så nära hemmet som möjligt.

- Det har också med familjens helhetssituation att göra. Jag är absolut för att vi behåller våra små skolor. Jag tror inte heller att det blir så mycket dyrare för kommunen att ha ett antal små skolor, säger Westergård (KD).

Håkan Westergård
Håkan Westergård (KD). Håkan Westergård Bild: Yle/Nina Bergman Håkan Westergård,valdebatt i pargas 2017

Samlingspartiets Hanna Järvinen är inte av samma åsikt. Hon tycker att ödet för Sunnanbergs skola ska behandlas på nytt. Hon hänvisar till den utredning som konsulten Marcus Henricson gjorde tidigare gällande skolnätet i Pargas.

- Det är inte den ekonomiska biten som är det viktigaste. Den pedagogiska biten är viktigare. Det gäller kurser och specialundervisning, sådant som man inte får i en mindre skola, säger Järvinen (Saml).

Enighet kring turismsatsningar

Alla fyra kandidater var ense om att staden borde öka samarbetet med privata aktörer för att marknadsföra skärgården för turister.

- Jag tycker definitivt att man ska bjuda in fler parter för att hjälpa till med marknadsföringen. Fler privata aktörer som kanske ser på det på ett annat sätt än vad man gör på kommunen, säger Jani Karlsson (SDP).

Jani Karlsson
Jani Karlsson (SDP). Jani Karlsson Bild: Yle/Nina Bergman valdebatt i pargas 2017

- Jag har tänkt på det, att då man åker längs Skärgårdens ringväg så finns det inget där nu. Bara på sommaren. Man borde uppmuntra företagare att ha öppet, säger Liisa Gunnelius (C).

Även Hanna Järvinen (Saml) och Håkan Westergård (KD) tror på samarbete mellan privata aktörer och staden.

Hanna Järvinen
Hanna Järvinen (Saml.). Hanna Järvinen Bild: Yle/Nina Bergman hanna järvinen

- Vi måste ha både kommunens och privatas initiativ och kraft. Jag tror att om vi får hungriga privata med så blir det mycket bättre, säger Westergård (KD).

- Jag tycker absolut att det är viktigt att vi tar med andra aktörer också utanför Pargas stad, såsom Turku Touring, säger Järvinen (Saml).Kommunalvalskandidater i Pargas stad

Kristdemokraterna i Finland:
Westergård Håkan, pastor, tv- och radioproducent
Juhannusvuori Deborah, sjukskötare
Björklid Rolf, företagare
Westergård Pia, hemmafru, tv- och radioproducent

Självständighetspartiet:
Suominen Niklas, elmontör

Gröna förbundet:
Achkir El Koutari, tolk
Autio Sanna, biolog
Forssell Mia, biolog
Hyvärilä Marja, DI, personalansvarig
Järvinen Laura, miljöfostrare
Lehtonen Mona, PM, ombudsman
Luttinen Sauli, grafisk formgivare, företagare
Mildh Marika, tradenom, BBA
Nordström Egon, FD, timlärare
Nygren Anne-Marie, socialkurator, pensionär
Nyström Taina, MBA, ingenjör
Rauramo Marketta, OL, pensionär
Routio Saila, landskapsarkitekt, företagare
Särkijärvi Helena, fil.mag., lärare
Tschernij Jari, byggnadsarkitekt
Tuomarmäki Sanna, närvårdare
Wallin Mika, socionom, ungdomsarbetare
Wibom Pirjo, kontorist

Svenska folkpartiet i Finland:
Aalto Camilla, studerande
Abrahamsson Dick, pensionär
Adolfsson Mi, studerande
Andersson Christian, diplomingenjör
Bergan Benjamin, studerande
Berglund Leif, agronom
Björk Maj, lektor, pensionär
Björkroth Tomas, fil.mag. enhetschef
Ducander Sebastian, klasslärare med rektorsuppgifter
Eklund-Pelto Marika, ungdomsarbetsledare
Ekström Kurt, jordbrukare
Elenius Olof, ekonom
Engström Sverker, diplomingenjör
Eriksson Anne, universitetslärare, fil.mag.
Fellman Jacob, äldre forskare
Fraboni Paola, fil.mag., pol.mag.
Fredriksson Merja, skattesakkunnig, jur.kand.
Friis Christer, pensionär
Granqvist Conny, lärare
Gråhn Anna, hotell- och restaurangadministratör
Holmberg Mikael, agrolog, lantbrukare
Ilmonen Otto, planeringschef
Jansén Tomas
Karlsson Kaj-Johan, byggmästare, företagare
Karlsson Svante, lärare
Koppe Tom, riskhanteringschef
Kortteinen Johan, pol.mag.
Koskinen Regina, sjukskötare YH, yrkeslärare
Kronberg Kasper, företagare
Laaksonen Jeanette, hushållslärare
Lindqvist Jannica, studerande
Lundqvist Kurt, tekn.lis.
Lundstén Aya, handledare, arbetslivstränare
Montag-Wärnå Susanne, danspedagog, konstnär
Möller Rolf, elektriker
Nyström Filip, byggnadsingenjör
Pahlman Folke, pensionerad journalist
Reuter Mikael, fil.dr.h.c., pensionär
Rinne Tarja, hum.kand., pensionär
Rönnholm Mona, pol.mag., ekonomichef
Schwartz Rolf, företagare
Sihvonen Fredrika, talterapeut, fil.mag.
Stoltzmann Marianna, pensionär
Strömborg Daniel, fotograf, fabriksarbetare
Suojanen Sami, försäljningschef
Svahnström Soili, pensionerad kostchef
Tengström Johanna, löneräknare
Wickström Laura, försäljare
Wikman Calle, studerande
Åberg Staffan, ekon.mag.

Centern i Finland:
Agge Matti, pensionär, fiskare
Ahonen Janne, arbetsskyddsexpert
Gunnelius Liisa, merkonom
Heinonen Jari, företagare
Kauppi Hannele, KTM, ekonomi
Välimäki Samuli, KTM, försäljare

Finlands socialdemokratiska parti:
Ehrnström Birger, pensionär
Ehrnström Ritva-Leena, pensionär
Enckell Joakim, byggmästare
Engström Eskil, pensionerad vårdare
Eriksson Jan, skeppare, huvudförtroendeman
Hamunen Ilkka, ingenjör,
Helin Erica, högskolestuderande
Henriksson Carita, pensionerad vårdare
Henriksson Dan-Peter, fartygsinspektör
Johansson Tiina, företagare
Karikko Martti, merkonom, pensionär
Karlsson Hanna, servicechef, småbarnspedagogik
Karlsson Jani, verksamhetsledare
Keihäs Joan, projektledare, ämneslärare
Kemppainen Elina, lärare
Kurvinen Kyösti, lektor i idrott
Lindell-Luukkonen Maria, fil.mag.
Lindholm Tom, rörmontör, företagare
Moberg Jarkko, fartygschef
Nyberg Vidar, pensionär
Sulosaari-Sandell Pia, kock

Sannfinländarna:
Nurro Kai, arbetsledare
Peltokorpi Mika, byggmästare, frilanser
Rauhamaa Tuomo, exportchef

Samlingspartiet:
Aalto Maija-Leena, lärare, pensionär
Abrahamsson Karoliina, tradenom, assistent
Abrahamsson Petri, bostadsförmedlare
Bergman Eeva, sjukvårdare, pensionär
Bergman Ted, DI
Blomqvist Raina, specialarbetare inom barnskydd
Filatoff Mika, travtränare
Järnström Sammy, klasslärare, rektor
Järnström Stefan, företagare
Järvenpää Timo, sportkommentator, företagare
Järvinen Hanna, läkare
Järvinen Markku, företagare
Lehtinen Harri, rektor, pensionär
Lindstedt Kim, företagare
Mattlar Atte, ekonomichef
Orell Markku, ekonomiråd
Salviander-Wahe Heidi, tradenom, företagare

Vänsterförbundet:
Karlsson Julius, fotbollstränare
Laaksonen Lotta, miljörådgivare, invandrare
Niemi Tapani, lärare
Nurmela Risto, docent
Nyman Nina, farmaceut
Söderlund Nina, pol.mag.
Vehmas Tiina, tatuerare, företagare

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland