Hoppa till huvudinnehåll

Borgå stads ekonomi är starkare än på några år

Borgå stadsahus på vintern utifrån
Borgå stadsahus på vintern utifrån Bild: Yle/Joel Grönqvist borgå stadshus på vinter

Borgå stad gjorde ett bra ekonomiskt resultat under fjolåret. Utgifterna ökade måttligt och personalantalet hölls inom det eftersträvade målet.

Stadens skuldbelopp har minskat under de två senaste strategiperioderna. Det är positivt för Borgå stad att det ekonomiska läget har blivit bättre.

- Det möjliggör betydande investeringar i sunda och trygga verksamhetslokaler. Vi bygger under de närmaste åren många nya, moderna skolor och daghem, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Inkomsterna från försäljning av egendom under 2016 bestod närmast av pengar för tomtaffärer och för koncernens interna bostadsegendomsaffärer.

Stora utvecklingsprojekt under fjolåret

Borgå hade under fjolåret många stora utvecklingsprojekt. Staden började till exempel centralisera sin bostadsegendom till två bolag. Aravabegränsade bostäder ska centraliseras till Borgå A-bostäder Ab och fritt finansierade bostäder till ett annat bolag. Genomförandet av reformen fortsätter under det pågående året.

Dessutom nådde de östnyländska kommunerna en lösning gällande yrkesutbildningen på andra stadiet.

Staden lyckades inte lösa frågan om vilka skolor och daghem man vill satsa på framöver. Bildningsnätet blir en stor fråga för det nya fullmäktige som väljs i april.

– Det här är en av de största utmaningarna för det nya fullmäktige. Lösningen borde nås så snabbt som möjligt, säger Ujula.

Reformerna skapar osäkerhet

Den riksomfattande social- och hälsovårds- samt landskapsreformen innebär en stor osäkerhet, som påverkar hela stadens verksamhet.

Det verkar nu sannolikt att kommunernas social- och hälsovårdstjänster övergår till nya landskap samtidigt som över hälften av stadens budget övergår till det blivande landskapet. En ännu större andel av skatteinkomsterna och statsandelarna kommer att övergå till landskapet.

Staden startade under fjolåret en egen bolagiseringsutredning gällande social- och hälsovården.

– I och med reformen förändras stadens roll från producent och finansiär av tjänster närmast till intresseövervakare för invånarna. Detta är en väldig förändring av fundamental betydelse och man har ännu inte helt förstått vad den innebär och vilka följder den har.

Borgå bjuder anställda på bio

Stadens nettoinvesteringar i fjol steg till cirka 35 miljoner euro i och med att ett stort investeringsprogram inleddes. Vid slutet av året var stadens lånestock 118 miljoner euro, det vill säga 2 350 euro per invånare. Detta är cirka 600 euro mindre än i kommunerna i Finland i medeltal.

Efter bokslutsdispositionerna uppvisar bokslutet ett överskott på 3,9 miljoner euro. Resultatet möjliggör till exempel att staden ökar sin markanskaffning.

– Ett speciellt tack för det goda resultatet går till stadens motiverade personal. Vi tackar för gott arbete genom att bjuda våra anställda på en biokväll, berättar Ujula.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.
Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i Borgå (arkivbild). Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Bild: Yle / Hanna Othman Jukka-Pekka Ujula,borgå stad,stadsdirektörer