Hoppa till huvudinnehåll

Osäkert rättsläge på Åland i rattfyllerimål

Vy från tingsrätten på Åland
Det råder oklarhet vilken lagstiftning som ska gälla domar på Åland i rattfyllerimål, den åländska lagstiftningen eller lagstiftningen i riket. Foto: Malin Lundberg, Ålands radio Vy från tingsrätten på Åland Åland,tingsrätter

Rättsläget på Åland när det gäller rattfyllerimål är nu mycket osäkert.

Det som pågår kan beskrivas som något av en maktkamp om vilken lag som ska gälla i dessa mål, den åländska lagstiftningen eller lagstiftningen i riket.

Detta efter att Åbo hovrätt i en dom i januari underkände den åländska körkortslagens långa körförbud.

Landskapsåklagare Peter Rikberg i Mariehamn begär därför nu att Högsta domstolen skyndsamt behandlar frågan om hovrättens dom.

Med rösterna 4-3 tyckte hovrätten att den åländska lagstiftningen skiljer sig för mycket jämfört med rikets, och därmed grundlagens bestämmelse om lika behandling.

Hör till autonomin

Att Åland kan ha en avvikande lagstiftning hör till självstyrelsens natur och strider inte mot grundlagens bestämmelser om lika behandling, menar landskapsåklagare Peter Rikberg i sin ansökan om besvärstillstånd över hovrättens dom.

Dessutom är inte skillnaden mellan landskapets och rikets bestämmelser om körförbud vid rattfyllerimål så stor som hovrättens majoritet gjort gällande.

Röstade 4-3

Domen togs med rösterna 4-3, där hovrättens president, Kenneth Nygård, hade avvikande åsikt mot majoriteten av hovrättsråden.

Hovrättens majoritet menar att körförbudet på ett år och fyra månader skiljer sig markant från motsvarande förbud i riket och gav i sin dom den 10 januari genast körkortet tillbaka till den dömde rattfylleristen. Han hade då varit utan körkort i 10 månader.

Hovrätten tycker att ett motsvarande körförbud i riket skulle ligga på två-tre månader.

Kritisk mot domen

Landskapsåklagare Peter Rikberg kritiserar hovrättens dom på flera punkter. Den åländska lagen strider inte uppenbart mot grundlagen, vilket är ett krav.

Bara att hovrättsråden röstade om saken visar det, menar landskapsåklagaren.

Dessutom skiljer sig inte den åländska lagen mot rikets i egentlig mening, det är bara att man har en praxis i riket med kortare körförbud.

Lagen redan granskad

Den åländska lagstiftningen är redan granskad av Ålandsdelegationen och stadfäst av republikens president.

I tveksamma fall av åländsk lagstiftning har man möjlighet att föra frågan till Högsta domstolen, men så har inte skett när det gäller de nu aktuella paragraferna i den åländska körkortslagen.

Politisk uppmärksamhet

Politiskt har domen också väckt uppmärksamhet, där ordföranden i Ålands lagtings lag- och kulturutskott, lagtingsledamot Harry Jansson (C), menar att domen strider mot självstyrelsens idé.

- Man kan inte underkänna en åländsk lag som funnits länge och som det dömts efter tidigare, på det här sättet. Det strider mot likabehandlingen av de som dömts tidigare enligt åländsk lag, säger Harry Jansson.

Väntar med spänning

Det är nu med spänning man på Åland ser om Högsta domstolen tar sig an frågan, och i så fall, vad utslaget blir.

Tills dess kan tingsrättens domar om långa körförbud överklagas till Åbo hovrätt. För Ålands tingsrätt håller envist fast vid att följa den åländska lagstiftningen.

Text: Ulf Weman, Ålands radio och tv