Hoppa till huvudinnehåll

Honga: Goda nyheter om Vasa centralsjukhus - om de stämmer

Göran Honga, Vasa sjukvårdsdistrikts direktör.
Göran Honga vill inte ta ut något i förskott utan väntar på det första utkastet till förordningen om arbetsfördelning inom specialsjukvården. Göran Honga, Vasa sjukvårdsdistrikts direktör. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Vasa centralsjukhus,vasa centralsjukhus

Att Vasa centralsjukhus inte skulle genomgå några stora förändringar i centraliseringen av specialsjukvården är goda nyheter - om de stämmer, säger direktör Göran Honga för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Det är medicinalrådet Timo Keistinen på Social- och hälsovårdsministeriet som kommer med nyheten om att Vasa centralsjukhus står relativt säker i arbetsfördelningen inom specialsjukvården. Han säger att Vasa kan fortsätta med till exempel kardiologjouren och behålla omkring tio olika specialiteter.

Keistinens uttalande förbryllar Göran Honga på Vasa sjukvårdsdistrikt.

- Varför denna enorma reform och slagsmål om att utse 12 stycken områden och sjukhus till någonting om det sedan ändå inte påverkar strukturen? Men vi jobbar in i det sista för att trygga vårt och före vi ser texterna är vi lite tveksamma, säger Honga.

Politikerna avgör i slutändan

Om en månad, eller efter påsk, kommer ett första utkast att komma till förordningen om arbetsfördelningen eller centraliseringen av specialsjukvård.

- Jag tycker att det är en bra nyhet om det blir så som Keistinen säger. Vi har sett så många turer att vi väntar på att se texterna och det slutgiltiga beslutet innan man kan vara riktigt trygg, säger Honga.

Du vågar inte riktigt lita på det här?

- Avgörandet har hittills till stor del varit politiskt i stället för att följa tjänstemännens åsikter på ministeriet eller vad experterna säger. I slutändan är det det politiska avgörandet som har den största betydelsen, säger Honga.

Hoppas på svårighetsgraden i stället för specialiteter

Timo Keistinen säger att Vasa centralsjukhus framöver kommer ha tio specialiteter. I dag har sjukhuset i fråga elva specialiteter samt jouren. Men vilken specialitet som ska bort vet ingen än.

- Nej det vet vi inte. Utredningsgruppernas rapporter visar att det inte skulle vara någon större förändring. Det gällde inte antalet specialiteter utan det var typ av patienter, det vill säga svårighetsgraden, som skulle vara det avgörande, säger Honga.

Hoppas ni alltså på att det avgörs på svårighetsgraden i stället för att man tar bort en specialitet?

- Det är precis så det är, säger Honga.

vasa centralsjukhus
Jouren vid Vasa centralsjukhus. vasa centralsjukhus Bild: Yle/Roy Fogde Vasa,Vasa centralsjukhus

På beställning av Social- och hälsovårdsministeriet har fem grupper arbetat fram varsin rapport med förslag till arbetsfördelning. De rapporterna lovar bland annat fortsatt hjärtvård, cancerkirurgi och ortopedi på Vasa centralsjukhus.

Enligt Keistinen följer man rätt långt de rapporterna när man gör upp förordningen om en centralisering av specialsjukvården.

Kan staten klämma åt vissa sjukhus?

Honga säger att det är svårt att sia huruvida det kommer att bli så att utvecklingen framöver koncentreras kring de 12 sjukhus som kommer att ha omfattande jour.

Honga säger att den medicinska tekniken går så snabbt framåt att det kommer att förorsaka förändringar. Det kommer också att ske förändringar i och med att finansieringen kommer att centraliseras från staten utan att landskapen har beskattningsrätt.

- Då kan statsmakten på grund av statsfinanserna klämma åt något av sjukhusen bara på grund av finansiella skäl. Om man nu har valt ut tolv sjukhus kan man anta att tanken varit att det är de som ska utvecklas och resten mindre om pengarna börjar tryta. Men det får tiden utvisa.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten