Hoppa till huvudinnehåll

Nordkalk överklagar domen för dödsolyckan i Luleå

Nordkalks flagga.
Nordkalks flagga. Bild: Nordkalk. Nordkalk,nordkalk oyj apb

Nordkalk meddelar att företaget överklagar tingsrättens dom angående arbetsplatsolyckan vid Nordkalks anläggning i Luleå den 1 november 2011. Tingsrätten gav sin dom för tre veckor sedan.

Olyckan inträffade 2011 på SSAB:s område då några anställda försökte spola bort en större kalkbeläggning inne i ugnen med vatten. Ångan inne i ugnen exploderade plötsligt och flera av de anställda träffades av ånga blandat med frätande kalk. En person dog och en person fick omfattande brännskador.

Luleå tingsrätt dömde Nordkalk att betala tre miljoner kronor i böter. Platschefen dömdes till ett års villkorligt fängelsestraff för arbetsmiljöbrott genom grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada. Platschefen ska dessutom betala 26 000 kronor i böter.

Men Nordkalk anser att tingsrätten dragit fel slutsatser om anställningen och väljer därför att överklaga domen.

- Tingsrätten har i sin dom gjort bedömningen att de drabbade arbetarna var inhyrda av Nordkalk och att Nordkalk därför hade arbetsmiljöansvaret för dessa när olyckan inträffade. I själva verket rörde sig om ett entreprenörsförhållande, vilket har stor betydelse i ansvarsfrågan, säger advokat Robert Lakatos, från Kilpatrick Townsend & Stockton i ett pressmeddelande.

Enligt Nordkalk var de drabbade anställda av Nordkalks entreprenörer Empower och Luleå Industrimontage, och man vill att ansvarsfrågan lyfts upp och prövas ordentligt.

- Med vårt överklagande hoppas vi kunna bidra till att vi får en tydligare praxis eller regelverk kring hur ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenörer ska se ut. Det är ett viktigt led i att förbättra arbetsmiljön och minska olyckorna på många arbetsplatser, säger Nordkalks kommunikationschef Eva Feldt, på Nordkalk.