Hoppa till huvudinnehåll

Oppositionen kräver nya tag i vårdreformen

Politiker på rad på pressinfo.
Päivi Räsänen (KD), Aino-Kaisa Pekonen (VF), Tuula Haatainen (SDP), Antti Lindtman (SDP), Touko Aalto (Gröna) och Anna-Maja Henriksson (SFP) presenterade innehållet i interpellationen. Politiker på rad på pressinfo. Bild: Yle/ AG Karlsson päivi räsänen, aino-kaisa pekonen, tuula haatainen, antti lindtman, touko aalto, anna-maja henriksson.

Oppositionen lämnar in en interpellation om innehållet i vårdrefomen. Alla fem oppositionspartier är eniga om att regeringens planer inte garanterar en bättre eller billigare vård.

Oppositionen befarar att till exempel planerna på valfrihet leder till kaos, och kräver att valfriheten tas med först senare.

Socialdemokraternas Tuula Haatainen var bestämd då interpellationen presenterades på torsdagen.

- Valfriheten är en bra sak, men det att vi måste bolagisera alla våra kommunala, offentliga social- och hälsovårdstjänster, det är inte rätt väg.

Oppositionen kräver en parlamentarisk beredning av valfriheten.

Ministern tror reformen träder i kraft

Oppositionen hade valt att presentera innehållet i interpellationen i Mässcentret i Helsingfors, där tusentals sjukskötare var samlade för en branschmässa.

På plats var också social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Sannf), som sa att hon tror att de planerade landskapen ska kunna inleda sin verksamhet i början av år 2019, som planerat.

Mattila sa vidare att hon ”med intresse” väntar på att få se vad som står i utlåtandena om valfriheten, som ska vara inlämnade till ministeriet nästa vecka.

Förbundet undersökte inställningen

Sjuksköterskeförbundet presenterar under evenemanget på torsdag och fredag en undersökning om hur branschfolket ställer sig till vård- och förvaltningsreformen.

Undersökningen visar att bara en av fem som svarat tror att målsättningarna uppnås. Valfriheten upplevs på många sätt vara problematisk.

- Senast nu är det dags att ta sjukskötarna med i planeringen av reformen, sa förbundsordförande Nina Hahtela.