Hoppa till huvudinnehåll

Vad är en terrorattack?

Montage av bild från London och Syrien
Montage av bild från London och Syrien Montage av bild från London och Syrien Bild: EPA/BRUNO GALLARDO - EPA/Andy Rain Al-Bab,Aleppo (provins),Syrien,London

Myndigheterna i Storbritannien har bekräftat att attacken i Westminster i London klassas som en terrorattack. Samtidigt kallas USA-koalitionens attacker som drabbar civila i Syrien inte för terrorism. Vad är egentligen en terrorattack?

Samma dag som attacken i Westminster ägde rum anklagade människorättsorganisationer i Syrien den USA-ledda koalitionen för en attack mot en syrisk skola, som fungerade som skydd för civila. Minst trettiotre personer lär ha dött i attacken, som av de etablerade västerländska medierna inte har kallats för en terrorattack.

Enligt terrorforskare Leena Malkki vid Helsingfors universitet beror det på att vi i dag inte förknippar terrorattacker med attacker som utförs av stater.

- När vi använder ordet terrorism beskriver vi inte bara en händelse, utan samtidigt stämplar vi också det som inträffat som något oacceptabel. Vi har lättare att acceptera att stater utövar våld än att "terrorister" gör det, säger hon.

Det finns skäl att fråga om det verkligen är rimligt att döma attacken i London hårdare än attacker som drabbar civila i Syrien.
― Leena Malkki

Statens våldsmonopol

Det finns flera faktorer som gör att vi ser statligt våld som mer legitimt än våld som utövas av enskilda personer eller organisationer, trots att våldet i båda fallen kanske går ut över oskyldiga civilpersoner.

En grundläggande tanke i samhället är att staten har monopol på att utöva våld på medborgarna, till exempel genom polis eller militär. Dessutom finns det internationella konventioner som slår fast att en stat som är en part i ett krig har utökade rättigheter att utöva våld.

- Det betyder att vi också i krig godkänner att en stat – inom ramen för vissa internationella regler – attackerar någon för att skydda medborgarna. Ungefär som polisen gör.

Attackerna likadana i grunden

I grund och botten är attacker som klassas som terroristattacker och attacker som utförs i krig rätt lika, säger Leena.

I dag är målet med terrorattacker ofta att få uppmärksamhet och att ändra på beteendet hos människorna attacken riktas mot. Själva våldet är egentligen sekundärt. Trots att våldet har en större betydelse i krig är utgångspunkten ändå den samma.

- När stater utövar våld finns ofta också en tanke om psykologisk påtryckning och om att försöka förändra motståndarens beteende.

Leena anser att det vore bra med en kritisk diskussion om varför vi stämplar vissa händelser på ett visst sätt.

- Det finns skäl att fråga om det verkligen är rimligt att döma attacken i London hårdare än attacker som drabbar civila i Syrien.