Hoppa till huvudinnehåll

Yttergrund fortfarande i Senatfastigheters ägo

Yttergrunds fyr i Sideby.
I augusti beslöt Miljöministeriet att Yttergrund ska överlåtas till Forststyrelsen. Men Forststyrelsen väntar fortfarande på att få ön i sin besittning Yttergrunds fyr i Sideby. Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik Yttergrund,yttergrunds fyr,Sideby,Kristinestad,Österbotten

Forststyrelsen väntar fortfarande på att få fyrön Yttergrund i Sideby, Kristinestad, i sin besittning. I augusti beslöt Miljöministeriet att Yttergrund ska överlåtas till Forststyrelsen, men processen är långsam.

Det är Senatsfastigheter som äger ön och det fanns planer på att sälja ön till privata aktörer. Detta stoppades av Miljöministeriet efter påtryckningar från Sideby skifteslag, Kristinestads stad och Fyrsällskapet.

Ministeriet beslöt då att ön skulle överlåtas till Forststyrelsen, med detta har inte hänt ännu.

- Det är väldigt långa processer när det är fråga om stora objekt och överföringen av administrationen är en långsam process. Så det är inget konstigt, det sker inte i ett ögonblick, säger specialplaneraren Päivi Tervonen på Forststyrelsen.

Överlåts tidigast i slutet på juni

På Senastsfastigheter förbereder man sig för att flytta flera objekt till Forststyrelsen under det här året och eftersom Yttergrund är en av dessa objekt så är det svårt att uppskatta när det sker.

- Preliminärt kommer det att ske i slutet av juni, men det kan också flyttas framåt till slutet av året, säger Jari Sipilä på Senatsfastigheter.

Kristinestads segelförening har hyrt byggnaderna på ön sedan 1992 och föreningen har varit i kontakt med Fortststyrelsen om att få fortsätta som hyresgäst. Men att processen skulle ta så här länge var man inte medveten om och därför har man inte talat med Senatsfastigheter om att fortsätta hyreskontraktet i sommar.

- Det var nytt för mig att det skulle dra ut så där långt. Vi måste ta och se lite noggrannare på det här på följande styrelsemöte, säger Jari Rantala, styrelsemedlem i föreningen.