Hoppa till huvudinnehåll

En elektrifiering av Nystadsbanan kunde underlätta pendlandet

Människor väntar på tåget vid stationen i Åbo.
En elektrifiering av Nystadsbanan skulle också gynna Åbo. Människor väntar på tåget vid stationen i Åbo. Bild: Yle/Johanna Ventus vr

För att möjliggöra en förbättrad godstransport och fungerande persontrafik mellan Åbo och Nystad borde man elektrifiera banavsnittet. Det här är något många i regionen nu hoppas på.

Valmet Automotives meddelande om ytterligare nyanställningar aktualiserar diskussionen kring utvecklingen av tågtrafiken längs banavsnittet mellan Åbo och Nystad.

I dagsläget är det många anställda som pendlar mellan Åbo och Nystad och för att underlätta vardagen för dem, kommer man att börja med specialanpassade bussturer från Åbo för bilfabrikens anställda.

Valmet Automotives fabrik i Nystad,  bilden är en flygbild.
Det går bra för Valmet Automotive i Nystad. Valmet Automotives fabrik i Nystad, bilden är en flygbild. Bild: Valmet Automotive Inc automotive

Då efterfrågan på arbetskraft har skjutit i höjden skulle det gälla att utveckla förbindelserna ytterligare. Ett sätt kunde vara att återuppta passagerartrafiken på rutten som 1993 lades ner av lönsamhetsskäl. Sedan dess körs endast varor på tågrutten, främst till och från Yaras gödselfabrik i i Nystad.

Banan kunde visserligen redan nu tas i bruk för persontrafik, men på grund av att trafiken i dagsläget körs med dieseltåg, är den både långsammare och mindre lönsam ur ett kommersiellt perspektiv.

- Tågbanan är oerhört viktig, inte bara för Nystad utan hela landet, poängterar Atso Vainio, som är stadsdirektör i Nystad.

Det skulle alltså gälla för staten att också ta vara på den positiva utvecklingen och skrida till handling, menar han.

Människor väntar på tåget vid stationen i Åbo.
Människor väntar på tåget vid stationen i Åbo. Bild: Yle/Johanna Ventus tågstation

Men det är inte bara persontrafiken som är värd att utvecklas. Också de ökande godstransporterna talar för en utveckling av tågbanan. År 2014 transporterades 0,74 miljoner ton varor mellan Åbo och Nystad med tåg. Under det här året uppskattar man att varutransporterna kommer att stiga till 0,95 miljoner ton.

Läggs fram igen då regeringen ser över budgeten i april

Också vid Egentliga Finlands förbund är man klart intresserad av att utveckla banavsnittet mellan Åbo och Nystad.

- Absolut, säger intressebevakningsdirektör Janne Virtanen. Ur Åbos synvinkel handlar det också om säkerhetsaspekter, framhåller Virtanen.

I dagsläget transporteras farliga kemikalier till Yaras gödselfabrik i Nystad mellan de två städerna, och då banan inte är elektrifierad måste tåget måste göra ett uppehåll för att byta lok i Åbo. En elektrifiering skulle minska riskerna med de farliga transporterna, men också möjliggöra smidigare transporter.

Godsvagnar passerar Tammerfors.
Godsvagnar passerar Tammerfors. Bild: YLE/Rolf Granqvist godsvagnar

Senast elektrifieringen av banan diskuterades var förra sommaren då Finansministeriet lade upp budgeten för 2017, men ärendet gick inte vidare då. Virtanen är ändå hoppfull och vid landskapsförbundet kommer man att jobba vidare för att banan elektrifieras.

- Vi kommer att lyfta fram ärendet igen då regeringen nästa månad samlas för att evaluera årets budget. Visserligen har man inom Kommunikationsministeriet redan slagit fast trafikinvesteringarna för det här året, men det här är en möjlighet för regeringen att reagera på den plötsliga utvecklingen i Nystad, säger Virtanen.

VR positiv med vissa reservationer

Men att endast utveckla banan med tanke på persontrafik är inte nödvändigtvis lönsamt. Det här framhåller man också vid VR som har hand om persontrafiken på räls i Finland. Utbyggnaden av infrastrukturen är också så pass långsam att det skulle ta flera år att få igång persontrafiken.

Två IC-tåg på Karis järnvägsstation.
Två IC-tåg på Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Petra Thilman ic-tåg

- Våra tidigare erfarenheter från andra orter i Finland har visat att det i dagsläget bara är möjligt att starta upp trafiken om staten eller någon kommun kommer in och täcker underskottet, säger Otto Lehtipuu, direktör för samhällsrelationer och miljö.

Trafiken måste också hålla en viss nivå, påpekar han.

- För att tågtrafiken ska vara kommersiellt lönsam, måste servicen vara kvalitativ och det krävs mer än en tur på morgonen och en tur på kvällen för att locka passagerare. Det här kostar också mera, säger Lehtipuu.

- Dessutom har VR inte möjlighet att ensam utveckla trafiken, eftersom det är Trafikverket som ansvarar för bannätet i Finland och också en eventuell elektrifiering, tillägger Lehtipuu.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland