Hoppa till huvudinnehåll

Elektrifieringen av järnvägen mellan Bennäs och Alholmen är klar

Tågbanan  till Alholmen i Jakobstad är elektrifierad
Tågbanan till Alholmen i Jakobstad är nu elektrifierad. Tågbanan till Alholmen i Jakobstad är elektrifierad Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,Alholmen,industriområden,järnvägstrafik,Godståg

Från och med idag, måndag, löper tågtrafiken mellan Bennäs och Alholmen smidigare. Projektet för att elektrifiera järnvägssträckan som betjänar godstrafiken till och från Jakobstads hamn och industri, har nu slutförts.

Den elektrifierade järnvägssträckan är 14,1 kilometer lång. Tågen till Jakobstads fabriksområde kan gå sammanlagt cirka en timme snabbare, då man inte längre behöver byta lok.

Förutom att kostnadseffektiviteten ökar, blir trafiken på hela sträckan både smidigare och klarare.

- Vissa spårarrangemang i samband med projektet har frigjort mera tid för lossning av lasten vid råvirkesterminalen. Dessutom har trafik flyttats från järnvägsstationen i stan till fabriksområdet och en del gamla spår har rivits upp för ge rum för annan markanvändning, säger Pekka Rautoja, projektchef vid Trafikverket i ett pressmeddelande.

Arrangemangen ökar också plankorsningssäkerheten på hela sträckan.

Elektrifieringen minskar på utsläppen

- Elektrifieringen av järnvägssträckan Jakobstad-Bennäs innebär att vi ytterligare kan utöka andelen utsläppsfri, eldriven trafik, som redan nu utgör över 75 procent av den totala godstrafiken på järnvägarna, säger Nina Mähönen, planeringsdirektör inom järnvägslogistik vid VR Transpoint.

- Genom att öka den eldrivna trafiken, förbättras energieffektiviteten inom såväl järnvägslogistiken som hela logistikkedjan, då transporterna kan skötas ända fram med ett och samma lok, säger Mähönen.

Bättre trafikförbindelser på vägar, järnvägar och till sjöss

Ur näringslivets synvinkel har trafikförbindelserna i regionen förbättrats betydligt. I fjol ökades djupgåendet i farleden till Jakobstad till 11 meter, vilket tillåter större lastvolymer.

Jakobstads hamnväg, det vill säga stamväg 68, förbättrades i ett samprojekt mellan staden och NTM-centralen.

Projektet Bennäs triangelspår, som inleds senare i år, kommer ytterligare att öka järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och därefter kan man dra full nytta av elektrifieringsprojektet mellan Jakobstad och Bennäs.

Kring Jakobstads fabriksintegrat på Alholmen växer nu, tack vare hamnen, den elektrifierade järnvägen och den förbättrade hamnvägen, upp en logistisk helhet som är stark även på riksnivå.

Elektrifieringsprojektets byggnadsarbete påbörjades 2015. De totala kostnaderna för projektet uppgår till 6,6 miljoner euro.