Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo gick ett tiotal miljoner på plus i fjol

Sockengården i Sibbo och blommor i september
Sockengården i Sibbo och blommor i september Bild: Yle/Fredrika Sundén sockengården i sibbo

Kommundirektören har kommit med ett förslag till bokslut för 2016. Sibbos resultat och verksamhetsbidrag visar ett överskott på 13 miljoner euro var.

Sibbo gick därmed på plus för andra året i rad. Kommunstyrelsen behandlar bokslutet på sitt möte på tisdag.

– Sibbos ekonomi blir hela tiden bättre, säger kommundirektör Mikael Grannas i ett pressmeddelande.

Enligt Grannas är tillväxten en av orsakerna. Den ger mer skatteinkomster och balanserar utgifterna. I fjol växte Sibbo relativt sett mest av alla finländska kommuner – invånarantalet ökade med 501 personer.

Mindre kostnader per invånare

Kommundirektören är speciellt nöjd med att verksamhetskostnaderna per invånare nu har börjat sjunka. Under de senaste årtiondena har kostnaderna ökat.

De jämförbara verksamhetskostnaderna ökade från 113,8 miljoner euro året innan till 117,6 miljoner euro. Det är en ökning på 3,3 procent. En del av ökningen beror på att kommunen tog emot flyktingar, men staten har ersatt de kostnaderna.

En positiv sak är att kostnaderna för specialsjukvården ökade med endast 100 000 euro.

Sibbo fick också 5,5 miljoner euro mer i skatteinkomster än året innan. Lönebeloppet landade på 46,8 miljoner euro, vilket är 4,4 miljoner euro mindre än kommunen hade budgeterat.

Stora investeringar

Kommunen gjorde investeringar på 21 miljoner euro, vilket är 1,1 miljoner euro mindre än budgeterat.

Den viktigaste investeringen 2016 var ändå skolbyggnaden Nickby Hjärta, som blev klar sommaren 2016. Byggandet av gator i Sibbo Ådal och Hassellunden var också stora investeringar.

Den kraftiga tillväxten i Sibbo kommer att fortsätta under de närmaste åren. Byggandet inleddes i Söderkulla, och har nu utvidgats till Nickby. Under de närmaste åren sprider sig tillväxten vidare till Tallmo.

Den nationella vård- och landskapsreformen utgör det mest konkreta hotet mot kommunen, anser Mikael Grannas.

– Det blir svårare att producera lokala social- och hälsovårdstjänster på ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt. Men om någon kommun klarar sig, då är det Sibbo.