Hoppa till huvudinnehåll

Vasa satsar på ishallen och på markköp

Ishallen i Vasa
Ishallen i Vasa. Ishallen i Vasa Bild: Erica Grahn/YLE vasa ishall

Vasa stadsfullmäktige godkände planen för ishallen i Vasa och köper mark av Vasa sjukvårdsdistrikt. Kostnaderna för fotbollsstadion i Sandviken debatterades igen.

Hallen ska renoveras och byggas ut. Hela projektet beräknas kosta 10 miljoner och man har konstaterat att de kommunala pengarna inte räcker till. Ishallen är byggd på 1970-talet och behöver renoveras på många plan.

I nuläget finns 4 163 sitt- och ståplatser i hallen. Planen är att den utbyggda ishallen skulle få plats för 5 300 åskådare.

I planen som godkändes finns också ett parkeringshus men stadsstyrelsens ordförande Seppo Rapo har konstaterat att parkeringshuset knappast byggs inom den närmaste framtiden. Det skulle kosta kring fyra miljoner.

Staden köper mark av sjukvårdsdistriktet

Fullmäktige gav också grönt ljus till att staden köper mark av sjukvårdsdistriktet för totalt 3,7 miljoner euro. För köpet behövs ett tilläggsanslag på fyra miljoner och det godkände fullmäktige.

Tomterna kring centralsjukhuset och i Roparnäs köps av staden för att det ska bli enklare och tryggare att planera. Det finns stora planer för tomterna och för trafikarrangemangen.

Sjukvårdsdistriktet betalar i framtiden arrende till staden.

Sjukvårdsdistriktet godkände köpet på måndag morgon. Med ett tillägg: Om social- och hälsovårdsreformen inte går igenom kan köpet återtas.

Vasa fullmäktige godkände också tillägget.

Bättre kontroll på investeringskostnaderna

Elisa stadion i Sandviken diskuterades också under mötet. Projektet har väckt reaktioner allt efter att kostnaderna ökat.

Orsaken till att ärendet togs upp i fullmäktige var för att godkänna balansenhetens ekonomi och balansräkning. Stadion fick en balansenhet från början av år 2016.

Inte helt oväntat vändes dock diskussionen till stadionbyggets kostnader.

Ursprunligen hette det att stadion skulle få kosta 11,5 miljoner.

- 11,5 miljoner var redan på gränsen för många av oss här. Vi blev också försäkrade om att 11,5 miljoner skulle räcka till. Men sen kom restaurangutrymmen och toaletter, sa Juha Silander (Saml) under mötet.

Silander påpekade att staden måste lära sig av det här. Kostnadsberäkningarna måste bli bättre och allt måste kunna bedömas på en gång.

- Att grunda en balansenhet för stadion var ett bra drag. Men framöver måste man grunda en balansenhet direkt från början, sa Silander.

Visste om att det blir dyrare

Lauri Karppi (Sannf) replikerade med att fullmäktige nog fick veta att 11,5 miljoner inte skulle räcka till men att man ändå beslöt att fortsätta med bygget.

Heimo Hokkanen (KD), ordförande för revisionsnämnden, konstaterade å sin sida att nämnden utreder ärendet grundligt.

Hokkanen har tidigare beskyllt Vasa stad för underbudgetering.

Vad gäller stadion godkände fullmäktige ett tilläggsanslag på ett par miljoner i december 2015.

Räknar man bort bidragen som kom från Elisa och Bollförbundet blev summan för skattebetalarna 13,7 miljoner.

Till det kom dock gatuarbeten och byggandet av toaletter. In alles kanske man landar kring 15 miljoner av offentliga pengar.

Vasabladet har rett ut rumban här.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten