Hoppa till huvudinnehåll

Klimatförändringen kan ta kål på kaffet

En kaffekopp med kaffe i står på en bädd med kaffebönor.
En kaffekopp med kaffe i står på en bädd med kaffebönor. Bild: CC0 kaffe,kaffekoppar,kaffebönor

Det finns en överhängande risk för att en stor del av kaffeplantagerna i världen måste läggas ner inom några decennier. För konsumenten kan det innebära både sämre och dyrare kaffe.

Kaffebusken härstammar från Etiopien och människor lär ha tuggat på delar av busken i tusentals år. Det är lite oklart exakt när kaffedrycken började tillverkas, men enligt Kaffe- och rosteriförbundet i Finland torde det ha hänt på 1200-talet.

Efter det har drycken spridit sig via Arabiska halvön till stora delar av världen. I dag dricker människor världen över sammanlagt 2,25 miljarder koppar kaffe dagligen.

Men enligt forskning som Helsingin Sanomat rapporterar om finns farhågor om att drycken inte kommer att förgylla våra liv så länge till.

Kaffebuske i Etiopien.
Kaffebönor i Etiopien. Kaffebönan är egentligen ett bär. Kaffebuske i Etiopien. Bild: Yle / Liselott Lindström kaffebuske

Enligt Climate Institute i Australien kan ytan på kaffeplantagerna i världen halveras fram till år 2050 om klimatet utvecklas som befarat. Varmare väder och större regnmängder ser ut att bli förödande för kaffebusken.

Kristoffer Hylander vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet bekräftar att stigande temperaturer och förändrade regnmängder gör livet surt för världens kaffeodlare, men han är inte så säker på att verkligheten är så katastrofal som Climate Institute målar upp.

- Jag vet inte hur de här beräkningarna har gjorts, det låter lite väl drastiskt kan jag tycka. Men det är helt klart att man måste börja odla på nya platser, och på en del platser kanske man inte kan odla alls, säger Hylander.

Stora förändringar för finländare

Klimatförändringen kan visserligen också göra det möjligt att odla kaffe på nya ställen i världen, men den nya odlingsytan är inte tillräcklig för att täcka bortfallet.

Enligt Climate Institutes rapport påverkas kaffeplantagerna redan nu. Skörden är mindre, kvaliteten sämre och kaffebuskarna lider av svårbotade sjukdomar.

Kaffe.
Kaffe. Bild: EPA/Oscar Rivera cappucino

En eventuell kaffebrist kan innebära stora förändringar i det finländska samhället, finländarna hör nämligen till de glupskaste kaffedrickarna i världen.

Enligt Statistikcentralen använder en finländare i medeltal 8,6 kilo rostat kaffe per år, och Kaffe- och rosteriförbundets siffror visar på nästan 10 kilo råkaffe per person och år.

Med de här siffrorna är finländarna de ”bästa” kaffedrickarna i världen.

Bara några decennier till katastrofen

Det är naturligtvis inte bara kaffedrickarna som det är synd om, ifall det går så att kaffeodlingarna försvinner.

Det finns över 25 miljoner kaffeodlare i världen, de flesta av dem är beroende av odlingarna för att försörja sig själva och sina familjer. Man räknar med att 120 miljoner människor i över 70 länder är direkt beroende av inkomsterna från kaffet.

Största delen av dessa människor bor i fattiga länder där möjligheten att byta bransch är liten.

- Det är många kaffeodlare som är småbönder, och de är väldigt beroende av sin kaffeskörd för ekonomins skull. I till exempel Etiopien är en väldigt hög andel av kaffeodlarna småbrukare. Blir det dåliga skördar, är det klart att de drabbas väldigt hårt, oavsett om det är på grund av klimatförändringar eller annat, säger Hylander.

Kaffepanna på lägereld.
Kaffe på lägerelden. Kaffepanna på lägereld. Bild: All Over Press/Ismo Pekkarinen lägereldar,kaffepanna

Det så kallade ”kaffebönsbältet” finns kring ekvatorn. Brasilien är det land i världen som exporterar mest kaffe, exporten är värd över fem miljarder dollar årligen. Men redan år 2014 drabbades Brasilien av svår torka, och fram till år 2050 beräknas landet lida av minskande kaffearealer.

Nicaragua och Tanzania kan lida stora förluster om tre eller fyra decennier, för Mexikos del kan katastrofen vara framme redan på 2020-talet befarar Climate Institute.

Växtvärk och sjukdomar drabbar kaffebusken

Det som kan hända med kaffebusken i och med klimatförändringen är att den börjar växa för snabbt när klimatet blir varmare. Busken trivs på höga höjder, och den populäraste kaffebusken, Coffea Arabica, växer bäst i temperaturer mellan 18 och 21 grader.

Växer busken för snabbt uppstår brister i kvaliteten.

Då vädret blir varmare flyttas odlingarna högre upp i bergen. Kristoffer Hylander konstaterar att odlingarna inte kan flyttas hur högt som helst, förr eller senare tar berget slut.

Men det kan finnas en tänkbar lösning, åtminstone på kort sikt.

- Man kan ju fundera på om det går att jobba mera med skuggkaffe. Där man kan behålla ett lite kallare klimat under skuggträd, jämfört med solplantagerna som finns på många håll, säger Hylander.

Kaffebuske med svampsjukdomen kaffebladsrost.
Den här kaffebusken har drabbats av kaffebladsrost. Kaffebuske med svampsjukdomen kaffebladsrost. Bild: All Over Press/Nigel Cattlin/Alamy kaffeblad

Samtidigt medför högre temperaturer bättre levnadsförhållanden för sjukdomar som kan drabba kaffebusken.

Från Colombia rapporteras om kaffebladsrost, en svampsjukdom som tidigare inte klarade sig i de alltför kalla temperaturerna. I Guatemala lade sjukdomen beslag på hela 85 procent av skördarna år 2012.

En guldkant för Etiopier?

Även om en klimatförändring kan innebära negativa följder för kaffeodlingarna som helhet, så kan det föra med sig något positivt.

- Om det blir dyrare kaffe kan det ju vara positivt för odlarna om de får bättre betalt, säger Kristoffer Hylander.

Det finns också hopp om att vissa områden till och med kan gynnas av varmare klimat.

Enligt klimatmodeller som Svenska Yle tidigare rapporterat om kan till exempel kaffeodlingarna Etiopien gynnas av klimatförändringar.

Det beror på att det blir svårare att odla kaffe i Sydamerika, som i sin tur innebär en konkurrensfördel för Etiopien i Afrika.

Ska cirkeln alltså slutas? Som det nämndes tidigare i texten härstammar kaffebusken från Etiopien, och frågan är om den ädla bönbuskens historia också slutar där.

kaffekopp i handen
kaffekopp i handen Bild: Magnus Fröderberg/norden.org Händer,arbetslöshet,arbetspaus

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes