Hoppa till huvudinnehåll

Kommunalvalskandidat lurade Helsingfors stad på över 16 000 euro

Utkomststödsblankett i förgrunden och Helsingfors tingsrätt i bakgrunden.
Mannen fick 16 625 euro i utkomststöd från socialverket i Helsingfors fastän han samtidigt hade inkomster. Utkomststödsblankett i förgrunden och Helsingfors tingsrätt i bakgrunden. Bild: Yle Helsingfors tingsrätt,utkomststöd

En sannfinländsk kommunalvalskandidat i Esbo har flera gånger dömts för bedrägeri. Mannen har lurat åt sig obefogade stöd. Det här framkommer i Yle Huvudstadsregionens granskning av kommunalvalskandidaters eventuella domar. Sannfinländarna i Esbo har inte känt till domarna.

Helsingfors stads socialverk betalade utkomststöd åt mannen mellan den 1 augusti 2007 och den 31 oktober 2012. Sammanlagt fick mannen stöd på 16 625 euro. Samtidigt hade han ändå inkomster som han inte informerade Helsingfors stad om.

Helsingfors tingsrätt ansåg att mannen gjort sig skyldig till grovt bedrägeri eftersom summan mannen kommit över var så stor och eftersom bedrägeriet pågick så länge. Han dömdes till nio månaders ovillkorligt fängelse och till att betala tillbaka stödsumman till Helsingfors stad.

Mannen överklagade domen till hovrätten med motiveringen att alla hans inkomster hade gått till utsökning men det fanns inte några dokument som bevis för detta. Hovrätten beslöt därför i maj 2015 att inte ändra på tingsrättens dom.

Har tidigare dömts för liknande brott

I tingsrättens dom från 2014 framkommer dessutom att mannen dömts för liknande bedrägerier 2008 och 2012. De har skett från oktober 2004 till juli 2005 respektive från december 2006 till mars 2009. Också då har mannen fått obefogade sociala stöd under en längre tid. Det senaste bedrägeriet skedde under prövotiden för de villkorliga fängelsestraff han fick för de tidigare bedrägerierna.

Yle Huvudstadsregionen når mannen. Han säger att han inte har informerat Sannfinländarna i Esbo om sina domar.

Han säger också att han ställer upp i kommunalvalet för att han har tillfrågats.

Svenska Yle går inte ut med namnet på den dömda personen. Fallet har inte en så stor allmän betydelse och personen ifråga har inte en så ansvarsfull ställning i samhället att en publicering av namnet kan anses befogat. I det avvägandet stöder vi oss dels på Journalistreglerna, dels på Yles egna etiska regler för program- och innehållsproduktion.

"Hade vi vetat hade han inte fått kandidera"

Sannfinländarnas ordförande i Esbo, Maija Saimalahti, säger att lokalavdelningen inte har känt till domen.

- Vi har förtroende för våra kandidater om de säger att de inte har brottslig bakgrund. Vi frågar om det här i samband med att en kandidat förbinder sig till att ställa upp i valet. På en blankett som kandidaten undertecknar står "Jag försäkrar att jag ärligt har berättat om min bakgrund och bland annat om jag har dömts för brott eller om det pågår en utredning mot mig om saker som kan klassificeras som brott". I samband med att kandidaten intervjuas frågas denne också om eventuella domar.

- Mannen tänkte säkert att eftersom han har avtjänat sitt straff är det inte motiverat att nämna domen, säger Saimalahti.

Jag anser att han borde ha nämnt det under intervjun eftersom det handlar om ett fall av den här storleksklassen.― Maija Saimalahti, ordförande för Sannf i Esbo

Skulle det då ha varit motiverat?

- Jo, jag anser att han borde ha nämnt det under intervjun eftersom det handlar om ett fall av den här storleksklassen.

Om han hade berättat om sina domar hade han ändå tagits med som kandidat på er lista?

- Vi hade i så fall övervägt situationen noga. I sista hand är det styrelsen som fattar beslut i liknande fall. Jag misstänker att han i så fall inte hade tagits med som kandidat på vår lista.

Kan inte längre strykas från listan

Saimalahti fördömer kandidatens beteende när det gäller att bedra staden och olovligt komma över allmänna medel.

- Han har dessutom flera gånger gjort sig skyldig till liknande brott, säger hon.

Nu är det ändå för sent att stryka mannen från kandidatlistan.

- När centralvalnämnden har slagit fast kandidatlistan kan den inte ändras.

I allmänhet anser Saimalahti att kandidater som under de senaste åren dömts för brott inte kan ställa upp i valet, men om domen getts för flera år sedan kan den inte vara ett hinder.

- Människor som har förbättrat sig ska ges en ny möjlighet. Men om domen getts under de senaste åren kan personen inte ställa upp som kandidat för oss. Det ger en dålig bild av Sannfinländarna om hurdana människor vi ställer upp som kandidater. De bör vara laglydiga och goda medborgare, säger Maija Saimalahti.

På lördagen rapporterade Iltalehti att Sannfinländarna i Esbo ställer upp en kandidat som i början av 2000-talet dömdes för försök till dråp. Den uppgiften kom också som en nyhet för Saimalahti.

Granskning av kandidater

Det här är den första delen i en granskning av kommunalvalskandidaters eventuella domar.

Yle Huvudstadsregionen har i granskningen gått igenom domar som har getts i Helsingfors hovrätt mellan början av mars 2015 och mitten av mars 2017. Dessutom har vi tittat på åtal som har väckts i tingsrätterna i Esbo, i Helsingfors och i Vanda från slutet av 2015 till början av 2017 och om åtalet har lett till en fällande dom.