Hoppa till huvudinnehåll

Läkare utan gränser: Ta bort patentet på hepatit C-medicin så behövande får vård

En bild av en sur gubbe, skapad av olika tabletter i olika färger.
En bild av en sur gubbe, skapad av olika tabletter i olika färger. medicinering,mediciner,läkemedel,sjukvård,mental hälsa,psykiskt illamående,tabletter (preparat),Michael Piller,hälsa,Kapsel,läkemedelsindustri

Företaget Gileads patent på medicin mot hepatit C i Europa kritiseras av den humanitära organisationen Läkare utan gränser som har lämnat in en invändning i frågan.

Läkare utan gränser tar strid mot bolaget och påpekar att de höga priserna hindrar behövande från att få tillgång till det livsviktiga läkemedlet. Invändningen - som är riktad till det europeiska patentverket EPO - gäller Gileads patent på läkemedlet sofosbuvir.

I Europa kostar en tolv veckors behandling med sofosbuvir 55 000 euro. Tillverkningskostnaden är mindre än en euro per tablett.

Länder där Gilead har monopol på sofosbuvir kan inte importera eller producera generiska (synonyma) läkemedel. Det här betyder att människor i akut behov av denna livsviktiga behandling inte kan få den.

– Det höga priset på sofosbuvir gör det oåtkomligt för miljoner människor på olika håll i världen. Det är ingen vits med ett effektivt läkemedel om de personer och länder som behöver det inte har råd att köpa det, säger Isaac Chikwanha, läkare och rådgivare för hepatit C, och aktiv i Läkare utan gränsers accesskampanj.

I Europa kostar en tolv veckors behandling med sofosbuvir 55 000 euro. Samtidigt har studier visat att tillverkningskostnaden är mindre än en euro per tablett.

En godkänd invändning kan leda till att sjuka människor kan erbjudas billigare synonyma preparat

Framgångsrika patentinvändningar har tidigare lett till att miljoner människor fått tillgång till livsviktiga läkemedel.

Om Läkare utan gränsers invändning godkänns kan tillgången till generiska versioner av sofosbuvir i Europa öka. Avsikten är att man ska förhandla fram en bättre överenskommelse med Gilead, eller införa så kallade tvångslicenser för att möjliggöra import och tillverkning av billigare generiska versioner.

Hepatit C orsakas av ett virus som sprids via blod och som orsakar en inflammation i levern. Kroniska bärare av sjukdomen utvecklar småningom levercirros (skrumplever) eller levercancer. Det finns inget förebyggande vaccin men det går att bota sjukdomen.

Patent på sofosbuvir har redan upphävts i Kina och Ukraina, och beslut väntas också i Argentina, Indien, Brasilien, Ryssland och Thailand.

Aktionen genomförs tillsammans med Läkare i världen och andra organisationer i 17 länder.

Generiska läkemedel (synonympreparat):

  • Kopior av godkända läkemedelsprodukter
  • Har samma verksamma substans(er) som motsvarande originalpreparat (referensprodukten)
  • Den generiska produkten säljs i regel till lägre pris
  • En godkänd generisk läkemedelsprodukt ska upptas i kroppen på samma sätt som originalprodukten. (Tillsatsämnen i tabletter kan medföra mindre variationer i upptagningen hos enskilda individer.)
  • När patentet för en läkemedelssubstans har gått ut och synonympreparat därmed blivit tillgängliga blir användningen av de senare ett viktigt sätt att begränsa läkemedelskostnaderna.

Läkare utan gränser är en medicinsk humanitär organisation som bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.