Hoppa till huvudinnehåll

Han vill blåsa liv i vårdsamarbetet över Kvarken

Nicklas Sandström, landstingsråd för moderaterna i Västerbottens läns landsting.
Nicklas Sandström, landstingsråd för moderaterna i Västerbottens läns landsting. Nicklas Sandström, landstingsråd för moderaterna i Västerbottens läns landsting. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Nicklas Sandström

Efter en paus på ett par år lyfts nu sjukvårdssamarbetet mellan Vasa och Umeå upp igen. Och den här gången finns också Seinäjoki med. Landstingsrådet Nicklas Sandström ser det som realistiskt, bara viljan finns.

Senast 2015 diskuterades det livligt om möjligheterna att skicka patienter med helikopter från Österbotten till Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Sen kom regeringens social- och hälsovårdsreform och diskussionerna om samarbete sattes i skrivbordslådan.

Realistiska möjligheter

Nu öppnar Nicklas Sandström, landstingsråd för moderaterna i Västerbottens läns landsting, för nya diskussioner.

Och den här gången finns också Seinäjoki med i planerna.

Sandström ser realistiska möjligheter till samarbete.

- Det finns goda möjligheter. Till exempel inom hjärtvården och neurokirurgi, säger Sandström.

Det handlar alltså i första hand om högspecialiserad sjukvård, inom sånt som man inte har i Österbotten.

Det måste finnas en stark politisk vilja för att komma vidare, påpekar Sandström.

Helikopter och ambulansflyg

Helikoptern som är stationerad i Lycksele var en väsentlig del av de diskussioner som fördes år 2015. Och den finns fortfarande med i planerna.

Dessutom är en ny, mer ändamålsenlig helikopter på väg, vet Sandström berätta. Det finns också så kallade ambulansflyg som man kunde använda sig av.

Räddningshelikoptern i Umeå
Räddningshelikoptern i Umeå. Räddningshelikoptern i Umeå Bild: Sveriges Radio Västerbotten umeå

Men det som kanske är mest aktuellt är planerade ingrepp.

- Då fungerar ju färjan över Kvarken bra som transportmedel, säger Sandström.

Västerbotten behöver fler patienter

Så den österbottniska nyttan av samarbetet är ganska klar. Men vad har Umeå och Västerbotten att vinna på det?

- Vi behöver ett befolkningsunderlag på 1 miljon för att upprätthålla kompetensen på universitetssjukhuset. Får vi fler patienter från Österbotten är det ju en vinst för oss, säger Sandström.

I dagsläget har universitetssjukhuset ett underlag på kring 900 000.

Huvudingången till Norrlands universitetssjukhus
Norrlands universitetssjukhus. Huvudingången till Norrlands universitetssjukhus Bild: Västerbottens landsting/Elisabeth Sund umeå sjukhus


Kunde man komma till skott med samarbetet när social- och hälsovårdsreformen är över?

- Jag hoppas det. Jag har förstått att den har tagit mycket kraft och energi.

Sandström sätter sitt hopp till lagen om valfrihet som regeringen i Finland arbetar med just nu och att den ska möjliggöra ett samarbete mellan länderna.

Seinäjoki med i planerna - kan man finska i Umeå?

Nu ska också centralsjukhuset i Seinäjoki tas med i diskussionerna.

Då uppstår givetvis frågan: Hur är det ställt med finskakunskaperna på Norrlands universitetssjukhus?

- Vi har många finskspråkiga läkare och sjukskötare, från Finland. Så vård på finska ska vi nog kunna erbjuda, säger Sandström.

Men man kan inte garantera att det alltid, också vid akuta fall, finns finskkunnig personal på plats. Det skulle i så fall vara frågan om planerade ingrepp.

Intresset i Österbotten finns kvar

Göran Honga, Vasa sjukvårdsdistrikts direktör, säger att intresset för ett samarbete finns kvar inom sjukvårdsdistriktet.

- I Umeå finns kunskap och det ligger väldigt nära, säger Honga.

Umeå skulle vara en tillgång, konstaterar Honga. Och kanske då främst för den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten.

Göran Honga.
Göran Honga. Göran Honga. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Vasa sjukvårdsdistrikt,vasa centralsjukhus

Hur blir det då med de finskspråkiga?

Göran Honga tror att man i högspecialiserade fall såväl som i akuta fall klarar av att betjäna på finska i Umeå.

- Men det är klart att det inte finns finskkunnig personal överallt, säger Honga.

Märkväl att Nicklas Sandström säger att man inte kan garantera finskkunnig personal vid akuta fall.

Umeå, Tammerfors eller Åbo?

Tror då Honga att det blir en uppdelning: Svenskspråkiga patienter till Umeå, finskspråkiga till Tammerfors eller Åbo?

- Det är omöjligt att sia om det i det här skedet. Men om det visar sig att det till exempel inom en specialitet finns en ständig ström av finskspråkiga patienter, så tror jag att Umeå har möjlighet och vilja att satsa på det, säger Honga.

Samarbete möjligt efter vårdreformen

Honga bekräftar att det är den pågående vårdreformen som gjort att diskussionerna om ett samarbete trätt tillbaka.

Han bedömer att ett samarbete med Umeå troligtvis blir möjligt efter genomförd vårdreform.

- Valfrihetslagen skulle stöda patientens möjligheter att välja fritt. Dessutom håller Finland på och ändrar lagstiftningen vad gäller vård över nationsgränser inom EU. Det här skulle tala för ett samarbete med Umeå.

- Men vi ska se slutet av reformen före vi kan ta ställning till vad ett sånt samarbete skulle innebära.

Som Sandström, ser också Honga att den vettigaste formen av samarbete gäller högspecialiserad vård.

- Till exempel hjärtkirurgi och andra avancerade ingrepp som idag görs på universitetssjukhus i Finland.

Nicklas Sandström besöker Vasa som en del av ett seminarium ordnat av Samlingspartiet i Vasa.