Hoppa till huvudinnehåll

Nya kriterier räddar vårdekonomin i Österbotten

Närbild av händerna av en läkare och dennes patient. De sitter mot varandra och samtalar.
Närbild av händerna av en läkare och dennes patient. De sitter mot varandra och samtalar. Bild: All Over Press läkare,Patient (grammatik),lyssnande (lystrande),kvinnor,sjukvård,läkemedelsordinationer,hälsa,hälsovård,mediciner

De senaste ekonomiska beräkningarna visar i stort sett på ett plus minus noll läge för Österbotten när det gäller finansieringen av social- och hälsovårdsreformen. Tidigare uträkningar ifjol visade som mest på minskningar i storleksklassen 70 miljoner euro men beräkningarna har hela tiden kommit ner och har tidigare legat kring 40 miljoner.

Anledningen till det positiva utfallet för Österbottens del är justeringar i olika kriteriers vikt när det gäller finansieringsgrunden för landskapens verksamhet. Dessutom har man gjort aktiva åtgärder för att få ned kostnaderna för social- och hälsovården.

Språk och skärgård räddar Österbotten

Åldersstrukturen och servicebehovet är fortfarande den största komponenten (85,687 procent) i finansieringen följt av invånarkriteriet (10 procent).

Övriga kriterier gäller tvåspråkighet, övriga främmande språk, invånartäthet, skärgårdsbefolkning och befrämjande av välfärd och hälsa.

- Tvåspråkigheten ger Österbotten över 20 miljoner extra enligt de nya kriterierna, flerspråkigheten med många invandrare strax under åtta miljoner och skärgårdsstatusen i vissa kommuner ger tre miljoner, säger förändringsledaren Göran Honga.

En liten justering i ett kriterium kan ha en stor inverkan eftersom den totala finansieringspotten för den verksamhet som flyttas över till landskapen enligt de senaste beräkningarna är 17,4 miljarder euro.

Resultaten för enskilda landskap har förändrats märkbart efter de beräkningar som gjordes i december 2016 i jämförelse med mars 2017.

Decembersiffrorna baserade sig på kostnadsstatistik från 2015, justerade till 2016 års nivå. Enligt social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets uträkningar är takten i kostnadsökningarna den största enskilda orsaken till förändringarna mellan landskapen.

Det här betyder att i landskap där kostnaderna ökat mer än medeltalet syns det i uträkningarna som en minskning i finansieringen.

Österbotten har kunnat sänka kostnaderna för social- och hälsovård både på kommun- och sjukvårdsdistriktsnivå och det här syns i finansieringen.

För tillfället är läget plus minus i stort sett medan Nyland, Egentliga Finland och Lappland är landskap där saneringsbehovet ökat.

Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt
Göran Honga. Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt Bild: Yle/Kati Enkvist honga

Uträkningarna kan ändras flera gånger ännu

Den senaste uträkningen är daterad 10 mars 2017 men läget kan ännu förändras i framtiden vid följande uppdateringar innan de slutliga uträkningarna för 2019 .

Den senaste uträkningen är gjord med uppgifter som är kända 2017 och tidigare beräkningar som var gjorda som medeltalsberäkningar var inte möjliga att göra i det här skedet.

De slutliga beräkningarna görs enligt det lagutkast som finns som ett medeltal av två års uppgifter. Det betyder att möjliga årsförändringar på landskapsnivå jämnas ut.

I beräkningarna ingår för tillfället kostnaderna för social- och hälsovården, räddningsväsendet och miljöhälsovården.

När övriga uppgifter som landskapen får på sin lott tas med i beräkningarna torde siffrorna igen ändras.

Det nuvarande systemet med finansiering från många olika källor kommer också att brytas upp och det kan enligt regeringen påverka landskapens finansiering av sin verksamhet.

De följande uppdateringarna av kostnadsuträkningarna för social- och hälsovården och räddningsväsendet görs i juni och i november 2017 när det finns tillgång till statistikmaterial från 2016.

På politikerhåll tror man inte heller att de för Österbottens del goda siffrorna från mars 2017 är de sista. Fler uträkningar kommer och de som nu blivit förlorare kommer säkert att aktivera sig.

- Nyland och Egentliga Finland hamnar på förlorarens sida plus några centerledda landskap. Vår bedömning är nog den att så kommer det inte att bli. Det blir justeringar, säger styrelseordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt Hans Frantz i Vasa.

Hans Frantz.
Hans Frantz. Hans Frantz. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist Vasa sjukvårdsdistrikt,hans frantz

Den som vill bekanta sig närmare med siffermaterialet kan gå in på webben på alueuudistus.fi