Hoppa till huvudinnehåll

Pristagaren Göran Djupsund: Folkbildning är att lära folk att ställa frågor

Göran Djupsund
Professor Göran Djupsund Göran Djupsund Bild: Lehtikuva Göran Djupsund

Jag har väl försökt bidra till att på något sätt göra politik och samhällsskeenden litet klarare, via medierna, säger professor Göran Djupsund i en kommentar till det pris - Folkbildningspriset - han fick i dag.

Djupsund, som är professor i statskunskap vid Åbo Akademi, säger att han ser folkbildning som någonting mycket viktigt och att han därför tycker att det är roligt att han har fått ett folkbildningspris.

Han har kommenterat politik och samhällsskeenden i samband med val i snart 30 år i den finlandssvenska televisionen och i övriga finlandssvenska medier.

- Världen är komplex och det händer en massa saker. Att försöka bidra till att folk ska förstå vad det är som håller på att hända är en av de uppgifter vi har vid universiteten.

Att vi använder oss av bara vissa källor och tar del av bara en viss sorts nyheter - som ligger våra egna åsikter nära - det är allvarligt

Djupsund bedömer att rollen som folkbildare har blivit ännu viktigare i dagens värld än vad den har varit tidigare. Han konstaterar ändå samtidigt att "fake news" (falska nyheter) har funnits i alla tider.

- Dagens fenomen med åsiktskorridorer och bubblor är värre. Att vi använder oss av bara vissa källor och tar del av bara en viss sorts nyheter - som ligger våra egna åsikter nära - det är allvarligt. Då blir det som i USA där folk är helt delade i sin syn på världen.

Djupsund konstaterar att om man förenklar lite så kan man säga så här: I USA ser en del på världen via Fox News och en del via CNN, och de världarna ser mycket olika ut.

- Det handlar om en polarisering och det är en beklaglig tendens. Det är kanske det som oroar mig mest.

Det är inte folkbildarens uppgift att komma med svar på problem

Enligt Djupsund är det viktigaste för en folkbildare i dag att tydliggöra vilka processer det är som som är på gång.

- Det är inte folkbildarens uppgift att komma med svar på olika problem. Vi kan hjälpa folk att ställa de rätta frågorna, och i mitt fall gäller det kanske främst frågor till beslutsfattare och politiker. Sedan får var och en själv avgöra var den står. Men det är vi som ska hjälpa till med att ställa de här frågorna och peka på frågor ur olika perspektiv.

Vi måste ställa frågor om vårdreformen - den största reformen i modern tid i Finland

- Det låter lite tramsigt, men i dag borde vi nog ställa många frågor kring social- och hälsovårdsreformen. Det handlar om den största förändringen i Finland i modern tid, med alla dess konsekvenser.

- Det förefaller vara ganska klart att vi nu - i ljuset av expertutlåtanden - bör ställa frågor om hur det kommer att gå, och hur saker och ting kunde justeras.

Man borde låta saker ta lite längre tid

Djupsund anser att det som mest präglar processen med vårdreformen är brådskan.

- Om man genomför den största reformen under hela självständighetstiden så säger det ju sig självt att den bör få den tid som behövs för alla de utredningar som bör göras i en så här stor process.

- Och där har man nog lite missat. Brådskan är helt enkelt för stor med den här reformen!

Den komplexa världen är en svår utmaning också för beslutsfattarna

- Världen är annorlunda i dag, och därför är utmaningen för beslutsfattare också i dag större än någonsin tidigare. Det här gäller alla - oavsett vilken partibok de har eller vad de företräder. De lever med en enorm osäkerhet i en föränderlig värld.

- Uppgifterna som våra politiker står inför är kanske nog svårare i dag än vad de var tidigare, och det bör vi minnas när vi kritiserar dem.

- Men det oaktat - eller kanske just på grund av det här - så borde man låta saker ta lite längre tid.

(Magnus Hansén intervjuade Göran Djupsund i Yle Vega)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes