Hoppa till huvudinnehåll

Förhandsröstning eller förtidsröstning – vad heter det egentligen?

Ytterkuvert för valsedeln i förhandsröstning.
Ytterkuvert för valsedeln i förhandsröstning. Ytterkuvert för valsedeln i förhandsröstning. Bild: Yle/Jonas Blomqvist förtidsröstning

Samma fenomen, två olika termer. Svenska Yle går nu in för att endast använda ordet förhandsröstning.

För att inte läsarna, lyssnarna och tittarna ska bli förvirrade kommer Svenska Yle att använda ordet förhandsröstning för att beskriva den period innan valdagen då man kan rösta på olika håll i landet.

Justitieministeriet och olika myndigheter använder ordet i sina lagtexter och i all den information som skickas ut innan valet.

I Sverige används däremot ordet förtidsröstning.

Tidigare har Svenska Yle använt båda orden, vilket kan påverka hur väl mottagaren uppfattar ordet.

- Om syftet är att informera allmänheten om någonting, så tycker jag att man borde använda det ord som gör att allmänheten kan koppla det till omvärlden, säger lagstiftningsråd Ann-Mari Malmsten vid Justitieministeriet.

Malmsten rekommenderar därför att de finlandssvenska medierna använder ordet förhandsrösta, eftersom ordet finns etablerat i lagtexter och valmaterial i Finland. Om man då pratar om förtidsrösta så kan det hända att väljare inte automatiskt kopplar ihop begreppen.

Skylt till förhandsröstningsställe.
Skylt till förhandsröstningsställe. Bild: Yle/Jonas Blomqvist förtidsröstning

Malmsten motiverar sin åsikt med att termen förhandsrösta har funnits i finländska lagtexter åtminstone redan år 1969, medan förtidsrösta dök upp i svensk lag först på 1990-talet.

Den svenska termen är dessutom inte helt etablerad i svensk lag, utan den förekommer endast ett fåtal gånger.

Svenskarna har tidigare använt ordet poströsta, de förtidsröstade första gången år 2006.

- Vi kan ju inte gå och ändra våra lagar bara för att svenskarna har råkat välja ett ord och vi har råkat välja det andra, säger Malmsten.

De finlandssvenska mediernas språkvårdare har gått in för att rekommendera att man enbart använder förhandsrösta då det gäller val i Finland.

Bild på lapp på postkontorets vägg.
Bild på lapp på postkontorets vägg. Bild: Yle/ AG Karlsson förhandsröstning