Hoppa till huvudinnehåll

Ingåkandidaterna i Yles valkompass eniga i flera frågor

Busskylt i Ingå
En fråga som enar kandidaterna i Ingå verkar vara stödet till kollektivtrafiken. Av de kandidater i Ingå som har svarat på Yles valkompass är 86 procent beredda att satsa skattepengar på bättre kollektivtrafik. Busskylt i Ingå Bild: Yle/Veronica Montén ingåbuss

Många kandidater i Ingå har valt att inte delta i Yles valkompass, men av de 43 kandidater som har svarat kan man se att det också finns en rätt stor enighet i kommunen kring många frågor. Yle Västnyland har valt att se närmare på hur kandidaterna har svarat på en del frågor.

I Ingå ställer 74 kandidater upp i kommunalvalet från 7 olika partier.

Av de här partierna har (situationen 30.3) 43 kandidater svarat på frågorna i valkompassen. Kandidaterna behöver inte svara på alla frågor, men måste svara på minst 20 frågor för att få finnas i valkompassen.

Det betyder att då denna text skrevs hade 58 procent av Ingåkandidaterna deltagit i Yles valkompass.

En graf.
Så här stor procent av kandidaterna i de olika partierna i Ingå har svarat på påståendena i Yles valkompass. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman Ingå,Kommunalvalet 2017,kommunalval,valkompasser

För varje fråga eller påstående i Yles valkompass finns fyra svarsalternativ. Kandidaten kan vara helt av samma åsikt eller delvis av samma åsikt. Kandidaten kan hoppa över frågan eller vara delvis av annan åsikt eller helt av annan åsikt.

För att förenkla jämförelsen i den här artikeln har Yle Västnyland slagit ihop svarsalternativen "av samma eller delvis samma åsikt" samt alternativen "helt eller delvis av annan åsikt".

Påståenden där de flesta kandidater säger ja

I påståendet "Kommunen bör stöda kultur genom att kostnadsfritt ställa sina utrymmen till föreningars förfogande" är 86 procent av Ingåkandidaterna i valkompassen av samma eller delvis samma åsikt.

I valkompassen sägs också "Småbåtshamnen och torget i centrum borde utvecklas till ett parkaktigt "vardagsrum". Parkeringen kan flyttas längre bort från hamnen." Också här råder en rätt stor enighet bland Ingåkandidaterna. Av dem som har svarat i Yles valkompass säger 79 procent av kandidaterna att de åtminstone delvis är av samma åsikt.

Ingå kommungård
Ingåkandidaterna tycker att parkeringen inte är det viktigaste i Ingå småbåtshamn. Den kan ligga en bit ifrån. Ingå kommungård Bild: Yle/Helena Rosenblad kommungården i ingå

I påståendet "Kommunen bör stöda företag genom att erbjuda dem billiga tomter" är 88 procent av Ingåkandidaterna i valkompassen av samma eller delvis samma åsikt.

Också "Kommunen bör välja inhemska råvaror alltid när de finns att tillgå" är en fråga som enar Ingåkandidaterna i valkompassen. Hela 91 procent är åtminstone delvis av samma åsikt.

Ingåkandidaterna i Yles valkompass är också beredda att ta emot asylsökande till kommunen. Helt eller delvis överens är 88 procent av kandidaterna i valkompassen.

Protester mot Australiens migrations- och asylpolitik i Brisbane.
Asylsökande är välkomna i Ingå, om man får tro de kandidater som har svarat på Yles valkompass. Protester mot Australiens migrations- och asylpolitik i Brisbane. Bild: EPA/DAN PELED AUSTRALIA AND NEW ZEALAND Australien,demonstrationer,protester,asylpolitik,asylsökande,flyktingar

Merparten vill också skjuta till skattepengar för att få kollektivtrafiken att fungera. I Yles valkompass säger 86 procent helt eller delvis ja till påståendet.

Påståenden där de flesta kandidater säger nej

Ett av påståendena lyder: "Kommunens skolnät borde strömlinjeformas. Det räcker med tre skolor: en finskspråkig, en svenskspråkig och en flerspråkig skola." Nej eller delvis nej, säger 86 procent av Ingåkandidaterna i Yles valkompass.

Degerby skola.
Ingå kandidaterna vill inte strömlinjeforma skolorna. Degerby skola. Bild: YLE/Monica Slotte degerby skola

Kandidaterna tar också avstånd från påståendet: "Befolkningsunderlaget i min hemkommun är för litet för att klara av lagstadgade uppgifter." Nej eller delvis nej säger 72 procent av kandidaterna. Anmärkningsvärt är kanske att fyra kandidater, eller tio procent av kandidaterna i valkompassen, väljer att helt hoppa över frågan.

Ett påstående som tangerar det tidigare påståendet är: "Ingå kommun är för liten - expertisen räcker inte till för beslutsfattandet och servicen." Också här tar kandidaterna överlag avstånd från påståendet och 81 procent säger åtminstone delvis nej.

Frågor som delar

I frågor som delar Ingåkandidaterna i valkompassen har vi tittat mera på partinivå, men då är det igen viktigt att komma ihåg att så få har svarat och att en del partier bara har en eller några kandidater uppställda i valet i Ingå.

Frågan om ”Ingå borde koncentrera boendet till kommuncentrum" är en fråga som splittrar kandidater och partier.

En graf.
Partierna och kandidaterna har olika åsikt om boendet borde koncentreras till centrum i Ingå. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman Ingå,Kommunalvalet 2017,kommunalval,valkompasser

Också påståendet "Hur väl social- och hälsovårdstjänsterna fungerar är viktigare än var de är belägna" får olika svar av kandidaterna.

En graf.
Grön färg betyder att man är överens med påståendet medan röd färg säger att man inte är det. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman Ingå,Kommunalvalet 2017,kommunalval,valkompasser

"Undervisningsgrupperna i skolorna är redan så stora att inlärningen äventyras", lyder ett påstående. Också här är Ingåkandidaterna i Yles valkompass splittrade.

En graf.
Är grupperna i skolorna för stora? Olika åsikter mellan och inom partiernas kandidater i Ingå. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman Ingå,Kommunalvalet 2017,kommunalval,valkompasser