Hoppa till huvudinnehåll

Karlebyföretag hoppas på smidigare service

Storgatan i Karleby
Arkivbild. Storgatan i Karleby. Storgatan i Karleby karleby

Var ett företag finns är inte alltid avgörande för framgång, utan om det finns nödvändig och fungerande logistik på orten. Så svarar företagare i Karleby när staden bad dem bedöma stadens näringspolitik.

En mera smidig behandling av olika tillståndsärenden och att det ska bli enklare att nå ansvarspersoner inom staden står också högt på önskelistan.

Staden skickande ut eletroniska frågeformulär till 1700 företag och fick 250 svar. Flitigast att svara var små företag och företag som varit verksamma i över 10 år.

Utbildning viktig

Företagen lyfter fram tillgången till kompetent arbetskraft som en viktig framgångsfaktor och här har staden en viktig uppgift i att se till att det finns möjlighet till utbildning i Karleby. Det är också viktigt att man lyckas locka sakkunniga personer och deras familjer till orten.

Åsikterna om transparens och smidighet i näringspolitiska frågor gick en smula isär. Speciellt önskade man smidighet vid behandlingen av olika tillståndsärenden. Svararna upplever att tillståndsförfarandet och behandlingsprocessen i detta nu ofta är långsamma och att det är svårt att nå ansvariga personer.

Upphandla lokalt

Företagen var överlag nöjda med de företagstjänster som staden erbjuder, men ansåg att Karleby kan bli en ännu bättre plats för företagare om företagstjänsterna ytterligare utvecklas och görs mångsidigare. Speciellt önskade man att små företag bättre tas i beaktande.

I enkätens öppna svar önskade företagarna att staden och landskapet i fortsättningen bättre skulle utnyttja möjligheter som den nya upphandlingslagen ger till att köpa tjänster av lokala företag.

Enkätsvaren kommer att användas i stadens strategiarbete.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten