Hoppa till huvudinnehåll

Mer ozon skall få bort luktproblemen ur Jakobstadsvattnet

Flockningsbassängen med det första reningssteget vid Åminne vattenverk i Jakobstad
Flockningsbassängen med det första reningssteget vid Åminne vattenverk i Jakobstad. Flockningsbassängen med det första reningssteget vid Åminne vattenverk i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,flockningsbassänger

Dricksvattnet i Jakobstad fick en dålig lukt och delvis också smak i början av veckan. Det var en jordlukt säger hälsoinspektör Liisa Haavist, och ozoneringen har ökats för att få bukt med problemet.

Grundproblemet är det tidvis dåliga råvattnet från Esse å som används i ledningsnätet i Jakobstad, som speciellt vid snösmältningen på vårarna kan orsaka problem.

Miljöhälsovården snabb att reagera

- Det gäller att reagera snabbt när rapporter kommer in om avvikelser i vattenkvaliteten, säger hälsoinspektör Liisa Haavisto i Jakobstad.

Ökad ozonering av råvattnet vidtogs när luktproblemen uppdagades. Råvattnet från från Esse å renas i tre steg, det första skedet är en flockning med kemikalier för att få humusmaterial att samlas på ytan. Det andra steget är rening i bassänger med ett metertjockt lager av aktivt kol i botten och det tredje steget är ozonering innan vattnet släpps ut i ledningsnätet.

- Bakteriellt är det inget problem med vattnet, det kunde vi konstatera, bara lukt- och lite smakproblem, säger Haavisto.

Kontrollrummet vid Åminne vattenreningsverk i Jakobstad
Kontrollrummet vid Åminne reningsverk. Kontrollrummet vid Åminne vattenreningsverk i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,avloppsvatten -- behandling,vatten

Råvattnet grundproblemet

Det är enligt Liisa Haavisto avrinningen från åkrarna under våren som leder till de problem som uppdagats i veckan.

- Ingen har helt kontroll på allt som sker längs ån, säger Haavisto.

Driftsingenjören Tom Dahlfelt vid Åminne Vattenverk håller med om att det är råvattnet som är grundproblemet.

- I början av veckan var det en topp med dåligt vatten, just nu är det bra vatten men det finns en fördröjning eftersom ledningsnätet är så långt, säger Tom Dahlfelt.

Buteljerat vatten går åt i butikerna

I matbutikerna är det större efterfrågan än vanligt på vatten när kranvattenkvaliteten är sämre.

- Det går åt klart mera vatten än tidigare, de stora vattendunkarna på fem liter är slut för tillfället , säger butikschef Mikael Byggmästar vid Halpa-Halli i Jakobstad.