Hoppa till huvudinnehåll

Narkotikabrott, rattfylleri och misshandel - flera kommunalvalskandidater har färska domar

Suddig bild av bilratt.
Granskningen visar att trafikbrott är de vanligaste som kandidaterna dömts för. Suddig bild av bilratt. Bild: Yle rattonykter

En sannfinländsk kandidat i Esbo dömdes i januari för misshandel efter att ha tagit stryptag på sin sambo. En kandidat på Paavo Väyrynens lista "Terve Helsinki" dömdes i fjol för sex olika trafikbrott medan en piratpartist i Helsingfors dömts för användning av amfetamin. Få kandidater har berättat om sin färska dom för partiet.

Yle Huvudstadsregionens granskning visar att flera kandidater som ställer upp i kommunalvalet i Esbo, Helsingfors och Vanda rätt nyligen har fått en dom. I granskningen ingår åtal som har väckts i tingsrätterna i Esbo, i Helsingfors och i Vanda i december 2015, under 2016 och i januari 2017 och om åtalet har lett till en fällande dom och domen har vunnit laga kraft. Sammanlagt gäller det här för åtta kommunalvalskandidater.

Granskningen visar att flera Sannfinländare har färska domar, två kandidater i Helsingfors och en i Esbo. Yle Huvudstadsregionen berättade redan tidigare om en sannfinländsk kandidat i Esbo som dömts för flera bedrägerier där han olovligt kommit över sociala stöd.

Nu visar det sig att en annan sannfinländsk kandidat i Esbo har en dom från början av det här året. Mannen dömdes för betalningsmedelsbedrägeri och misshandel till 40 dagars fängelse som omvandlades till 40 timmar samhällstjänst.

Han hade åtta gånger utan sambons lov lyft pengar från hennes bankkonto och använt hennes bankkort. Dessutom hade han försökt strypa henne när hon förde detta på tal. Brotten skedde våren 2015. Han har dessutom i februari 2015 dömts till villkorligt fängelse för andra brott.

Granskning av kandidater

Det här är den andra delen i en granskning av kommunalvalskandidaters eventuella domar.

Yle Huvudstadsregionen har i granskningen gått igenom domar som har getts i Helsingfors hovrätt mellan början av mars 2015 och mitten av mars 2017. Dessutom har vi tittat på åtal som har väckts i tingsrätterna i Esbo, i Helsingfors och i Vanda i december 2015, under 2016 och i januari 2017 och om åtalet har lett till en fällande dom. I granskningen ingår endast domar som har vunnit laga kraft.

Svenska Yle går inte ut med namnen på de dömda personerna. Fallen har inte en så stor allmän betydelse och personerna ifråga har inte en så ansvarsfull ställning i samhället att en publicering av namnen kan anses befogat. I det avvägandet stöder vi oss dels på Journalistreglerna, dels på Yles egna etiska regler för program- och innehållsproduktion.

"Han hade inte godkänts, jag har nolltolerans för kvinnomisshandel"

Sannfinländarnas ordförande i Esbo, Maija Saimalahti, kände inte till mannens dom när han godkändes som kandidat.

– Han har inte informerat om det. Jag fick reda på det förra veckan, men han borde ha informerat om det själv. Om vi hade känt till det här hade han inte fått ställa upp för oss. Som kvinna har jag nolltolerans för kvinnomisshandel, säger Saimalahti.

Av de sannfinländska kandidaterna i Helsingfors har två fått en dom under fjolåret. En för rattfylleri och en annan för att ha odlat cannabis och för innehav av marijuana. Båda dömdes till dagsböter.

Om vi hade känt till det här hade han inte fått ställa upp för oss. Som kvinna har jag nolltolerans för kvinnomisshandel.― Maija Saimalahti, ordförande för Sannf i Esbo

Helsingforskretsens ordförande Markku Saarikangas har inte känt till domarna.

– Vi har frågat varje kandidat om de har dömts för något och försökt undersöka deras bakgrund så bra vi kan.

Hade de här domarna för rattfylleri och narkotikabrott varit hinder för att ställa upp för Sannfinländarna?

– Om vi hade vetat om det så jo. Det är så färska domar.

Er granskning av kandidater har med andra ord inte varit särskilt bra?

– Vi har gjort massor bakgrundskontroller, men det finns inget lätt register att gå igenom. Vi litar på människor om de säger att de inte har dömts.

Händer på person som hanterar cannabis.
En av Sannfinländarnas kandidater i Helsingfors dömdes i fjol för cannabisodling och innehav av marijuana. Arkivbild. Händer på person som hanterar cannabis. Bild: Yle Drog,narkotika,cannabis

Personer med bakgrund i mc-gäng försökte ställa upp för Sannf

Saarikangas avslöjar att personer med bakgrund i motorcykelgäng har försökt ställa upp för Sannfinländarna i Helsingfors men att de har fått nej.

– Det fanns personer med bakgrund i motorcykelgäng som ville komma med i kommunalpolitiken, men vi sade att de inte får ställa upp för Sannfinländarna, säger Saarikangas.

En kandidat som ställer upp på Paavo Väyrynens "Terve Helsinki"-lista har dömts för sex olika trafikbrott under 2016, bland annat grovt rattfylleri, förande av fortskaffningsmedel utan behörighet och äventyrande av trafiksäkerheten. Blåstestet visade att han överskred gränsen för grovt rattfylleri med det dubbla. Gränsen ligger på 1,2 promille. Brotten skedde under hösten och vintern 2015. Han dömdes till tre månaders villkorligt fängelse och dagsböter på nästan 600 euro.

"Terve Helsinki"-rörelsen ställer upp på Kristdemokraternas lista i Helsingfors. KD:s Helsingforskrets hänvisar till partiets partisekreterare för en kommentar. Partisekreterare Asmo Maanselkä säger att partiet inte har haft möjlighet att ta fram alla kandidaters brottsregister.

– Vi tror på att kandidaterna har ett gott rykte men bland våra kandidater finns människor med olika bakgrund, speciellt på Terve Helsinki -listan, som vi inte har kunnat granska, säger Maanselkä.

Är en färsk dom ett hinder för att ställa upp för er?

– Vi bör fundera över varje situation skilt för sig. Men vi hoppas att personer som ställer upp har en fläckfri bakgrund.

Av Kristdemokraternas egna kandidater har en person som ställer upp för partiet i Esbo en färsk dom. Han dömdes i februari för läkemedelsbrott till dagsböter.

De grönas ballonger.
En kandidat för De gröna i Vanda dömdes för rattfylleri i fjol. Partiet har varit medveten om domen när han godkändes som kandidat. De grönas ballonger. Bild: Yle De Gröna,Gröna, Bernburg ,partier,kommunalval,ballonger

Gröna om dömd kandidat: Vi tror på en andra chans

De gröna i Vanda ställer upp en kandidat som i fjol fick böter för rattfylleri och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet. Han säger att han har berättat för lokalavdelningen om domen, vilket bekräftas av ordförande Eve Rämö.

– Kandidaten har berättat om det här för oss och har ångrat det. Han har visat att han trots det är värd förtroende. Vi tror på en andra chans, säger Rämö.

Kandidaten har berättat om det här för oss och har ångrat det. Han har visat att han trots det är värd förtroende.― Eve Rämö, ordförande för De gröna i Vanda

Framkom det då när ni intervjuade potentiella kandidater något som gjorde att en kandidat förbjöds att ställa upp för er?

– En av dem vi intervjuade utreddes för brott, vilket han berättade om och därför kunde han inte kandidera för oss, säger Eve Rämö, ordförande för De gröna i Vanda.

FKP: Narkotikabrott sannolikt inte hinder för kandidatur

Bland de mindre partierna finns också dömda kandidater. Finlands kommunistiska parti (FKP) ställer upp en kandidat som i början av mars i år dömts för straffbart bruk av narkotika. Han har försökt köpa marijuana på allmän plats, men köpet avbröts av polis. Mannen dömdes till några dagsböter. Ordförande för partiets Helsingforskrets, Heikki Ketoharju, säger att domen inte har varit känd men att den inte heller utgör ett hinder för att mannen kandiderar för FKP.

– Sannolikt hade det inte varit ett hinder, säger Ketoharju.

Också Piratpartiet i Helsingfors ställer upp en kandidat som har dömts för narkotikabrott. Mannen dömdes i november i fjol till dagsböter för rattfylleri och för straffbart bruk av narkotika. Han hade använt amfetamin och metamfetamin.