Hoppa till huvudinnehåll

Ska konstskatterna i Borgå äntligen få ett eget hem?

Konstverk av Yrjö Jäntti
Yrjö A. Jänttis konstsamling finns idag delvis i Konstfabriken. Konstverk av Yrjö Jäntti Bild: Yle/Harri Fagerholm Borgå,konst,yrjö jänttis konstsamling

Borgå stad har en tid arbetat med en projektutredning för ett konstmuseum. Allt började med ett invånarinitiativ av Brita Andersson för två år sedan. Initiativet fick understöd av hela 1 600 Borgåbor.

- Finlands nästäldsta stad har klarat av mångt och mycket genom århundraden, men har inte fått till stånd ett konstmuseum. Det här trots att Borgå har tusentals värdefulla konstskatter, säger Borgå stads kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen.

Sussan Widjeskog, Merja Kukkonen, Marina Catani och Susann Hartman
Borgå stads specialistarbetsgrupp (från vänster): Museiamanuens Susanna Widjeskog, kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen, museidirektör Marina Catani och chefen för Borgå stads kulturtjänster, Susann Hartman Sussan Widjeskog, Merja Kukkonen, Marina Catani och Susann Hartman Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Konstfabriken,susann hartman

Dyrbara konstverk på sju adresser

Nu har en arbetsgrupp bestående av bland andra Merja Kukkonen, chefen för Borgå stads kulturtjänster, Susann Hartman, Borgå museums museidirektör Marina Catani och museiamanuens Susanna Widjeskog sammanställt en behovsanalys.

I analysen har man bland annat svarat på frågor som varför Borgå stad behöver ett konstmuseum, var muséet kunde placeras och hur mycket det skulle kosta att driva ett konstmuseum.

- Att Borgå behöver ett konstmuseum är uppenbart. Det finns drygt 4 400 konstverk av olika slag i stadens samlingar och det finns en designsamling med över 1 000 verk, bland annat Saara Hopeas glaskonst, säger Kukkonen.

Runeberg, Edelfelt, Vallgren

De verk som inte nu helt kommer till sin rätt är bland annat skulpturer av Walter Runeberg, målningar av Albert Edelfelt, skulpturer av Ville Vallgren samt verk ur Yrjö A. Jänttis konstsamling.

En liten del av Jänttis konstsamling finns visserligen utställd i Konstfabriken, men en stor del finns i Borgå museums lagerutrymmen. Det samma gäller många andra värdefulla verk.

- Det är sant, det finns värdefulla konstverk utspridda på 6-7 olika adresser i Borgå och där kommer de ju minsann inte till sin rätt. De är värdefulla och man borde ju definitivt kunna se dem, säger Kukkonen.

ett av alternativen som plats för det nya konstmuséet i borgå
Parkeringsplatsen invid Näse gård är ett alternativ för det nya konstmuseet. ett av alternativen som plats för det nya konstmuséet i borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Näse gård,parkeringsplatser,parkeringsplatsen vid näse gård
ett av alternativen som plats för det nya konstmuséet i borgå
Området vid kanonen vid gamla bron är ett annat alternativ. ett av alternativen som plats för det nya konstmuséet i borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,kanonen i borgå

Befintlig fastighet eller nybygge

Alternativen för ett nytt konstmuseum är förstås två: Att bygga nytt eller att inrymma konstskatterna i en stor befintlig byggnad.

En gammal fastighet kunde få ett uppsving om ett konstmuseum skulle flytta in, men att komma över en befintlig byggnad som lämpar sig som ett konstmuseum är en stor utmaning.

Ett annat frågetecken är kostnaderna för att bygga om fastigheten så att den lämpar sig som konstmuseum. Möjliga alternativ skulle vara Lundagatans hälsocentral, Valtimohuset, WSOY-huset, Kommungården, Strömborgska högstadiet eller tidningen Uusimaas tryckeribyggnad.

Det som talar för en ny fastighet, är möjligheten att bygga ett museum där man redan i byggnadsskedet har möjlighet att beakta byggnadstekniska lösningar, möjligheterna att förändra rummen efter behov, skapa rätt luftfuktighet, logistik och andra detaljer.

- Nu är snöbollen i rullning och jag hoppas att de kommande årens beslutsfattare kommer att se det här som en stor möjlighet och en viktig investering för Borgå stad, oberoende vilket alternativ man skulle gå in för, säger Kukkonen.

ett av alternativen som plats för det nya konstmuséet i borgå
Parkeringsplatsen bakom Stadshuset är ett tredje alternativ för det nya konstmuseet. ett av alternativen som plats för det nya konstmuséet i borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,stadshuset i borgå
ett av alternativen som plats för det nya konstmuséet i borgå
Ett fjärde alternativ är området mellan Alexandersgatans bro och Wilenius båtvarv på Västra åstranden. ett av alternativen som plats för det nya konstmuséet i borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,alexandersgatans bro

Om man skulle gå in för alternativet nybygge, var skulle konstmuséet i så fall kunna placeras?

- Vi har kommit fram till 7 olika alternativ. Två av dem är i nära anslutning till Konstfabriken. De andra är stadshusets tomt, Borgå Energis tomt, bibliotekstomten, området invid kanonen vid Gamla bron eller området invid Näse gård, berättar Kukkonen.

Nu går arbetsgruppen vidare i arbetet med den projektutredning man har påbörjat. En av de olösta frågorna är finansieringen. Bland annat kommer gruppen att fortsätta fundera över hur man kunde finansiera ett nytt museum.

Bland annat ska man undersöka om staten kunde delfinansiera museet samt kolla upp om det finns intresse att finansiellt delta i projektet hos de regionala företagen.

Konstmuseet i siffror

  • Kostnad för nybygge: cirka 10 miljoner euro
  • Behovsstorlek: 3 000-3 500 kvadratmeter
  • Driftsutgifter/år: 1,8 miljoner euro
  • …varav löner per år: 500 000 – 600 000
  • Personal: 13-16 personer
  • Besökare (estimat): 100 000 personer/år