Hoppa till huvudinnehåll

Ska kvinnor och män dela stuga i armén?

Militär uppställning.
Militär uppställning. Bild: Yle / Jyrki Lyytikkä militär utbildning,militär,militärtjänst,beväringar,militärkängor

Försvarsmakten överväger inkvartering i gemensamma stugor oberoende av kön. Vad tror ni, skulle det fungera?

Tidningen Ruotuväki rapporterar om att Försvarsmakten överväger att börja inkvartera alla beväringar i samma stugor, oberoende av kön. En orsak till detta är att allt fler kvinnliga beväringar söker till den frivilliga militärtjänstgöringen. Överstelöjtnant Juho Raulo säger att man inte heller skiljer på beväringarna utgående från deras etniska bakgrund eller tro, så varför då utifrån deras kön? Vidare menar Raulo att gemensamma stugor skulle bidra till en bättre gemenskap och mer likvärdig tjänstgöring.

Det blir ju lite besvärligt med tio män i rummet med tanke på påklädning efter duschen.― Johanna Norrgård

Johanna Norrgård, som tjänstgjort år 2015, tror att det kan bli lite knepigt med gemensamma stugor.
- Det blir ju lite besvärligt med tio män i rummet med tanke på påklädning efter duschen.

Johanna Norrgård tycker att det var jämlikt mellan de båda könen redan då hon tjänstgjorde. Det enda som skilde sig från männens regler var att kvinnorna fick ha stugdörren stängd då de bytte om.

I dag delar kvinnor och män inkvartering endast på läger och på marinens fartyg.

- Jag förstår inte varför man inte kunde sova i samma stuga då man ändå måste kriga tillsammans, säger Juha Raulo till Ruotuväki.

Vad tycker ni?

Ska kvinnor och män bo i samma stuga under militärtjänstgöringen?

Nej, det är bra som det är.
58.4% (464 röster)
Ja, man ska ändå strida tillsammans.
41.6% (330 röster)
Antal avgivna röster: 794