Hoppa till huvudinnehåll

Slakteriplanerna i Västankvarn stampar på stället

Kor på Mörby gård i Raseborg
En kort produktionskedja har tidigare setts som en garanti för kvalitet och rättvisa. Kor på Mörby gård i Raseborg Bild: Yle/Monica Slotte köttproduktion,Raseborg

Matskandalen som orsakats av köttföretaget Perniön Liha i Salo har visat hur viktigt det är med insyn och öppenhet i frågan om matens ursprung.

När det misstänkta fusket hos Perniön Liha uppdagades väcktes också diskussionen om korta livsmedelskedjor där köttproducenten själv har insyn i alla steg av kedjan.

Planerna på ett slakteri i Västankvarn i Ingå har stampat på stället sedan bolaget Meatgard i höstas beviljades bygglov för ett kombinerat slakteri och styckeri i Västankvarn.

- Jag hoppas att den här olyckliga händelsen kan påskynda processen, säger Ann Storsjö som är styrelseordförande för Meatgard Ab.

Ann Storsjö
Ann Storsjö på Nyby gård är styrelseordförande för Meatgard. Ann Storsjö Bild: Yle/Minna Almark ann storsjö,Raseborg

Bolaget ägs av lokala köttproducenter men Storsjö hoppas ännu att flera av traktens köttproducenter skulle engagera sig i frågan.

Meatgard har ansökt om och beviljats EU-stöd för att förverkliga slakteriet.

Meatgards styrelseordförande Ann Storsjö hoppas att planerna ska fortskrida efter bolagsstämman nästa vecka.

fodersilo på Västankvarn gård
Slakteriet i Västankvarn skulle inte i första hand gynna Västankvarn gård eftersom gården inte har biffkor utan mjölkkor. Vd Mikael Jern är i alla fall styrelsemedlem i Meatgard Ab. fodersilo på Västankvarn gård Bild: Yle/Maria Wasström västankvarn gård

Västankvarn gårds vd Mikael Jern är också styrelsemedlem i Meatgard. Han säger att orsaken till att slakteriplanerna för närvarande stampar på stället är två.

- Det handlar om finansiering och att hitta någon som rent praktiskt skulle leda verksamheten.

Förutsatt att dessa frågor skulle lösa sig tror han att arbetet kan sätta fart igen.

Viktigt ha koll på kedjan

Det misstänkta fusket hos Perniön Liha visar hur viktigt det är att ha insyn över hela matkedjan från gårdsnivå till konsumenten.

- En sådan här skandal gör mycket skada. Man har ju gärna gynnat mindre slakterier och närproducerat kött och konsumenterna har uppfattat att de vet vad de får, säger Jern.

Ekogris i Munsala.
Saloföretaget Perniön Liha misstänks ha sålt utländskt griskött som finskt. Ekogris i Munsala. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist ekogris

Han tror ändå att man också i fortsättningen kan lita på de inhemska köttförädlingsföretagen.

- Tyvärr gör ju ett exempel att det väcks misstankar om att det kan finnas flera som fuskar, säger Jern.

Han säger att regler och noggranna kontroller inte rår på dem som verkligen vill fuska.

- Å andra sidan visar ju den här rättsprocessen att kontrollen fungerar även om det är alltför sent. Det visar ju att brott inte lönar sig. Man blir fast.

Läs mera:

Köttproducent om Perniön Liha: Vill inte anlita företag som fuskar

Anna Alm från Mörby gård i Raseborg slutar tillverka sin korv hos köttföretaget Perniön Liha i Salo efter köttskandalen. Jag vill inte anlita ett företag som fuskar, säger hon.