Hoppa till huvudinnehåll

Inga alternativ till lärcenter i Kvevlax

Kvevlax skola
Kvevlax skola, arkivbild. Kvevlax skola Bild: Yle/Sarah Karjalainen Kvevlax,kvevlax skola,skolan (fenomen),Korsholm,Österbotten

Utvecklingssektionen i Korsholm håller fast vid att den s.k. lärcentermodellen är lämpligast för kommunen.

Det här som ett svar på en motion om att igen utreda också andra alternativ än ett lärcenter i Kvevlax.

Bildningsdirektören har utrett olika alternativ och kommit fram till att lärcentermodellen är lämpligast både när det gäller pedagogiska förutsättningar och ekonomin. Lärcentret innebär en stor investering, men besparingar i driften.
De andra alternativen, där en del av byskolorna blir kvar, innebar mindre investeringar men i stället dyrare drift. Totalekonomiskt anser man att lärcentermodellen är effektivast.

Motionen ska ännu behandlas i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Planerna på Kvevlax lärcenter är långt gångna och väntar egentligen bara på klartecken från fullmäktige. Tanken är att bygget ska inledas i sommar.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten