Hoppa till huvudinnehåll

Klimatutsläppen har minskat i alla kommuner i Västnyland

Ekenäs Energis kraftverk och flisvärmeverk i Björknäs i Raseborg.
Raseborgs stads utsläpp har minskat med 34 procent. Bilden är från Ekenäs energis flisvärmeverk i Björknäs. Ekenäs Energis kraftverk och flisvärmeverk i Björknäs i Raseborg. Bild: Yle/Petra Thilman ekenäs energis kraftverk och flisvärmeverk i björknäs i raseborg,Ekenäs

De västnyländska kommunerna har minskat sina klimatutsläpp. Alla de västnyländska kommunerna ingår i Hinku-samarbetet där man förbinder sig till att förbättra energieffektiviteten och främja användningen av förnybar energi.

I Västnyland är Lojo den kommun som bäst lyckats få ner sina utsläpp under de senaste åtta åren. Trots det har Lojo fortfarande de högsta utsläppen jämfört med de övriga västnyländska kommunerna.

Växthusutsläppen har minskat med 22 procent i Sjundeå och Ingå, 32 procent i Hangö, 34 procent i Raseborg och 35 procent i Lojo.

Den största orsaken till att klimatutsläppen har minskat är övergången från fossila bränslen till förnybar energi.

Kommunerna har förbundit sig att förminska utsläppen av växthusgaser med 80 procent fram till år 2030 från nivån år 2007.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland