Hoppa till huvudinnehåll

Ny Kvarkenfärja diskuterades i Umeå: "Flyter på bra"

Miniatyrer av den planerade nya Kvarkenfärjan utprintade på 3D-printer av Kvarkenrådet.
Miniatyrer av den planerade nya Kvarkenfärjan utprintade på 3D-printer av Kvarkenrådet. Miniatyrer av den planerade nya Kvarkenfärjan utprintade på 3D-printer av Kvarkenrådet. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist Wärtsilä Vasa,ny kvarkenfärja

Målet som man ställde upp inom Kvarkenprojektet för fem år sedan har inte förändrats: En ny färja ska trafikera över Kvarken senast år 2021. Arbetetet med att hitta finansiering flyter på bra, enligt direktören för Kvarkenrådet Mathias Lindström.

Kvarkenprojektet och den nya färjan var föremål för diskussion denna vecka, då projektets styrgrupp möttes i Umeå.

Yle Österbotten ställde fem snabba frågor till Mathias Lindström som är direktör för Kvarkenrådet.

Hur nära är ni att beställa den nya färjan?

- Vi har inte ruckat på målet som ställdes upp år 2012, det vill säga att en ny färja ska trafikera över Kvarken från och med 2020-2021. Ska vi lyckas med det så måste helhetsfinansieringen vara klar inom det här året och upphandlingen måste göras nästa år.

Hur ska ni lyckas med det?

- Arbetet flyter på bra! Som bäst har vi en konsultfirma som hjälper oss i förhandlingarna med Europeiska investeringsbanken, så att vi kan få det lån som vi hoppas på av dem.

Och hur ser det ut med möjligheterna att få det EU-bidrag som ni hela tiden har arbetat för?

- Enligt de kontakter vi har haft med INEA så finns det många goda komponenter i projektet som kan erhålla finansiering från EU. Om vi dessutom lyckas ordna helhetsfinansieringen före vi ansöker om EU-bidrag så är chanserna ännu större.

Kan man redan nu se ungefär hur stora delar av den nya färjan som kommer att finansieras via dels lån, dels städerna och dels via någon annan part?

- Nej. Det jobbar vi hela tiden med i projektet och de bitarna kommer att leva ända tills den nya infrastrukturen tas i bruk.

Upplever du att den politiska viljan fortfarande är stark såväl i Umeå som i Vasa?

- Absolut, jag upplever den som mycket stark och hoppas att de nya politikerna som nu väljs in också ser de stora nyttorna med det här projektet och vilken enorm utvecklingspotential som det finns för vår region i detta.

Den nya färjan beräknas kosta 70-200 miljoner euro. INEA är ett EU-organ som förvaltar infrastruktur- och forskningsprojekt.