Hoppa till huvudinnehåll

Pyttis är den mest utlokaliserade kommunen i Finland – smart eller korkat drag?

Pyttis kommunbyrå
Pyttis kommunbyrå Bild: Yle/Lone Widestam Pyttis,kommunbyrån i pyttis

Pyttis köper 70 procent av sina tjänster och är därmed inofficiellt finsk mästare i att utlokalisera sina tjänster. Men har det varit ett bra eller dåligt drag av kommunen?

Ännu för några år sedan producerade Pyttis kommun nästan alla tjänster själv. Det enda Pyttis i dag sköter själv är den lagstadgade grundutbildningen, byggnadstillsynen och största delen av daghemmen och förskolorna.

I medeltal köper kommunerna i Finland in 40 procent av tjänsterna. I Pyttis handlar det om 70 procent.

- Kvaliteten har blivit bättre. Pyttis har till och med fått service som inte tidigare fanns i kommunen, säger förvaltningsdirektör Matti Rupponen.

Folk väntar på sin tur inne i hälsostationen.
Pyttisborna har fått kvällsmottagning Folk väntar på sin tur inne i hälsostationen. Bild: Yle/Lone Widestam pyttis vårdcentral

Rupponen är enbart nöjd med att kommunen gick in för att utlokalisera sina tjänster. Mest har utlokaliseringen skett inom social- och hälsovården.

- Kostnaderna är nu under kontroll. De har inte ökat jämfört med när vi inte hade servicen utlokaliserad. Som värst hade vi en kostnadsökning på sju till åtta procent, säger Rupponen.

Matti Rupponen poserar framför kommunbyrån i Pyttis
Matti Rupponen är nöjd med hur utlokaliseringen har fungerat. Matti Rupponen poserar framför kommunbyrån i Pyttis Bild: Yle/Lone Widestam rupponen

Det är ganska ovanligt att en kommun så här hårt gått in för utlokalisering. Färre än tjugo kommuner i Finland köper in alla sina social- och hälsovårdstjänster.

Har den här lösningen då blivit billigare för Pyttis?

- Den tekniska servicen har blivit billigare. Vi har sparat 200 000 euro per år med utlokaliseringen. Vårt mål har varit att få koll på kommunens kostnader och det har vi nu, säger Rupponen. De har inte stigit så mycket som om vi inte skulle ha utlokaliserat dem.

Samma tandläkare som borrar

Vårdbolaget Attendo tog över social- och hälsovårdstjänsterna i Pyttis i januari 2015.

Annika Mäntynen-Danielsbacka är munhygienist och en av sex personer som kommunen ännu betalar lön åt fastän de är arbetsskyldiga åt Attendo. Den lösningen gjordes för att de anställda inte skulle bli av med sina förmåner.

- Det har till och med blivit bättre. Vi har fått en kvällsmottagning som inte fanns i kommunen tidigare. Man får också snabbare läkartider.

Det fungerar till och med bättre än i grannkommunen, säger Mäntynen-Danielsbacka.

Annika Mäntynen-Danielsbacka i sin mottagning
Det är ändå samma personer som gör samma jobb som tidigare, menar Mäntynen-Danielsbacka. Annika Mäntynen-Danielsbacka i sin mottagning Bild: Yle/Lone Widestam mäntynen-danielsbacka

- Det enda krångliga är att jag nu har två chefer i stället för en att informera då jag vill ha semester eller är sjuk.

Inte mycket kvar att utlokalisera

Kommer Pyttis att utlokalisera ännu mer eftersom det härtills har varit en framgång?

Det finns inte mycket kvar, skrattar Rupponen.

- Kanske dagvården i så fall. Det finns redan två daghem i kommunen som är privata. Men det finns ännu inga konkreta planer. Just nu tar landskapsreformen upp all vår tid.

Om det finns ekonomiska förutsättningar för utlokalisering kan det bli aktuellt. Servicen ska granskas innan något görs.

- Men bara om det blir billigare och bättre är det aktuellt med ännu mer utlokalisering.

Man får trycka på en knapp med glatt ansikte elller surt ansikte beroende på vad man tyckte om servicen.
De flesta ger ett grönt smil åt Pyttis utlokaliserade tjänster. Man får trycka på en knapp med glatt ansikte elller surt ansikte beroende på vad man tyckte om servicen. Bild: Yle/Lone Widestam pyttis hälsostation

Rekommenderar Rupponen utlokalisering för andra kommuner?

- Det beror på kommunens struktur och vad kommunen vill göra. Vill kommunen spara pengar och ha god service så rekommenderar jag det. Vill man att kommunen ska sköta all service själv så rekommenderar jag det naturligtvis inte.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland