Hoppa till huvudinnehåll

Egenanställda är de nya laglösa - vi listar fyra saker som kan gå fel i byråkratidjungeln

Sergio Carrera
Sergio Carrera arbetar som egenanställd städare. (arkivbild) Sergio Carrera Bild: Jouni Immonen / Yle Städare,moppi.com

Ungefär 75 000 finländare jobbar som egenanställda, eller så kallade lättföretagare. Deras status på arbetsmarknaden är ändå oklar och ibland behandlas de som företagare, ibland som anställda. Det här kan leda till att de blir utan arbetslöshetsersättning eller inte får startpeng för företagare.

För allt fler finländare är egenanställning ett lätt sätt att sysselsätta sig själv, utan att grunda ett företag. De egenanställda använder istället faktureringsföretag som sköter bland annat faktureringen, momsen, pensionsavgifter, försäkringar och betalar ut lönen.

De två största faktureringsföretagen Ukko och Eezy har bägge över 20 000 användare.

Varför heter det egenanställd?

Egenanställd är ett nytt begrepp som kommer från det engelska uttrycket “Self Employed” (självanställd). På finska används begreppet “kevytyrittäjä” och också på svenska används ordet “lättföretagare” ibland. Egenanställd är ändå det riktiga begreppet på svenska, enligt språkvårdarna.

Egenanställning är ett sätt att sysselsätta sig själv, utan att grunda ett företag. I stället sköts fakturering, moms, sociala avgifter, försäkringar och löneutbetalning via ett faktureringsföretag.

Egenanställd ska inte blandas ihop med egenföretagare.

Typiska yrkesgrupper som är egenanställda är frilansare, musiker och byggnadsarbetare. För en del handlar det om sporadiska uppdrag vid sidan av annat lönearbete, medan andra jobbar heltid som egenanställda.

Sommarstugsbygge
Det blir vanligare att företag hellre betalar en faktura för utfört jobb, än låter folk jobba på skattekort. Sommarstugsbygge Bild: Yle/Linus Hoffman sommarstugsbygge

Fenomenet med egenanställning blir hela tiden vanligare, men lagstiftningen har inte hängt med i utvecklingen på arbetsmarknaden. Lagstiftningen känner inte till begreppet egenanställd, och det gör att de egenanställda ibland tolkas som företagare och ibland som anställda lönearbetare.

Vi listar fyra saker som kan gå fel:

1. Pensionsavgiften

Det är arbetsgivaren som ska sörja för att betala pensionsavgifterna, men det är faktureringsföretaget som betalar pensionsavgifterna, och de kan inte räknas som en arbetsgivare. Då pensionen i sinom tid ska betalas ut, kan det här innebära problem.

2. Arbetslöshetsförsäkringen

En annan osäker pusselbit är om den egenanställda blir utan jobb. Faktureringsföretagen betalar premien för arbetslöshetsförsäkringen, men om en egenanställd blir utan jobb är det ändå inte säkert att hen får något arbetslöshetsunderstöd, utan då räknas personen istället som företagare.

- Tyvärr känner många handläggare vid TE-byråerna inte till den här arbetsformen och det gör att reglerna tolkas olika. Det är problematiskt att man inte på förhand vet hur det kommer att tolkas om man har arbetat som egenanställd tidigare, säger Markus Lyyra på faktureringsföretaget Ukko.

3. Startpeng för företagare

Hela 80 procent av de egenanställda siktar på att bli företagare med tiden, visar Ukkos egna undersökning bland användarna. De egenanställda vill först testa sin affärsidé innan de tar steget ut och blir företagare.

Det finns ändå exempel på att den som varit egenanställd inte har fått startpeng då hen grundat sitt företag. TE-byrån har ansett att den egenanställda redan har jobbat som företagare.

4. Onödiga avgifter till faktureringsföretaget

Många som anlitar ett faktureringsföretag gör det för att slippa den byråkrati ett eget företag kan innebära. Den egenanställda ger helt enkelt över ansvaret till faktureringsföretaget och litar på att alla avgifter och skatter betalas rätt.

Det har ändå visat sig att vissa faktureringsföretag alltid uppbär mervärdesskatt, trots att den egenanställdas inkomster är mindre än moms-gränsen på 10 000 euro om året.

Arbetsminister Jari Lindström känner till problemen

Faktureringsföretaget Ukko har aktivt deltagit i diskussionen kring egenanställdas oklara status på arbetsmarknaden. De skulle gärna se att egenanställda blir en tredje kategori på arbetsmarknaden, likställda med företagare och anställda.

Ett annat alternativ är att gränslinjerna mellan företagare och anställda suddas ut, så att det bara finns ett regelverk där också egenanställda passar in.

- Både den offentliga sektorn och lagstiftningen måste inse att det inte bara finns två möjligheter, utan också en tredje möjlighet att få betalt, säger Markus Lyyra på Ukko.

Jari Lindström (Sannf)
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf). Jari Lindström (Sannf) Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press Jari Lindström

Också arbetsminister Jari Lindström medger att lagstiftningen inte har hängt med i utvecklingen, men han är inte beredd att göra några radikala förändringar i lagstiftningen.

- Om vi fick ännu en tredje kategori skulle systemet bli för komplicerat. Vi måste utgå från att vi har företagare och anställda, men sedan skapa förutsättningar för nya arbetsformer. Vi måste uppmuntra folk att pröva på det, säger Lindström i en intervju för Svenska Yle.

Egenanställdas arbetslöshetsskydd kan förbättras

I höstas gjordes en utredning kring hur arbetslöshetsskyddet kunde förändras för att uppmuntra till självsysselsättning och bättre beakta olika arbetsformer. Utredarna föreslog att en ny kombinerad försäkring ska tas i bruk i arbetslöshetsförsäkringen.

Te-tjänsternas applikation i en mobil.
Te-tjänsternas applikation i en mobil. Bild: Petteri Sopanen / Yle arbetssökning,arbetslöshet,mobilkommunikationstjänster,arbetskrafts- och näringscentraler,te-centralen

En annan utredning från februari i år har granskat vilken betydelse självsysselsättningen och egenanställda har på arbetsmarknaden. Där konstateras att de här nya sätten att jobba måste identifieras som en ny form av företagande och sysselsättning.

- I regeringens halvtidsgranskning kommer jag att föreslå att den här kombinerade försäkringen tas i bruk. Om det godkänns kan den vara verklighet redan i början av nästa år, säger Lindström.

Om försäkringen blir verklighet löser den ändå bara en del av de egenanställdas problem. Sannolikt kommer de också i fortsättningen att ramla mellan stolarna och ibland behandlas som företagare och ibland som anställda.

Läs mera:

Egenanställd eller företagare - Michaela ser fördelar med båda arbetsformerna

Frilansjournalisten Michaela von Kügelgen började jobba som egenanställd för att slippa byråkratin ett företag för med sig. Två år senare grundade hon ändå företaget Pinions - för att det lönade sig bättre ekonomiskt.

Läs också