Hoppa till huvudinnehåll

Apati och depression på mottagningscentralen i Evitskog

Lappar med fisnka ord finns uppklistrade på olika håll i flyktincentralen. Fönster heter ikkuna på finska.
Lappar med fisnka ord finns uppklistrade på olika håll i flyktincentralen. Fönster heter ikkuna på finska. Bild: Yle / Victoria Wirén språkinlärning

Sjukskötaren Laura Ahlgren är trött. Hon har jobbat som sjukskötare i 20 år, men har aldrig tidigare upplevt en liknande situation som nu. I dag jobbar Laura Ahlgren på mottagningscentralen för asylsökande i Evitskog i Nyland.

Här finns 370 boende, men bara 2 sjuksköterskor. Ahlgren säger att arbetet har varit intensivt ända från början i augusti 2015, då centralen grundades. Men arbetets karaktär har förändrats sedan dess.

Nu syns hopplösheten

- Till en början tog vi hand om fysiska problem. Många asylsökande var utmattade och hade kanske ådragit sig skador under flykten. Nu syns hopplösheten i stället, säger Ahlgren.

Många boende har sömnsvårigheter, ångest och depression, och de ordineras mer och mer psykofarmaka. Doserna är ändå små, av säkerhetsskäl, säger Laura Ahlgren. Vi har läkardag ca en dag per vecka, och hälften av de boende brukar ordineras tillfällig eller permanent medicinering.

Laura Ahlgren
Laura Ahlgren är sjuksköterska Laura Ahlgren Bild: Yle/Markku Pitkänen laura ahlgren

De allra flesta får avslag

Av de 370 invånarna i Evitskog har ca 90 procent fått avslag på sin asylansökan. Situationen är ingalunda unik, det här är läget på de flesta mottagningscentraler i vårt land.

Så inte undra på att stämningen är dyster. När Yle frågade hur stämningen var på centralerna sommaren 2016 svarade fyra av fem att den var ganska god eller mycket god. När enkäten upprepades i mars var under hälften av de tillfrågade av den här åsikten.

Migri skärpte linjen

Desperationen började sprida sig på mottagningscentralerna då Migrationsverket gjorde en ny uppskattning av säkerhetsläget i Irak, Afghanistan och Somalia, och enligt den uppskattningen hade läget förbättrats i de här länderna.

Samtidigt, sommaren 2016, ändrades utlänningslagen så att det inte längre gick att ansöka om skydd på humanitära skäl, om villkoren för asyl inte uppfylls.

Mellan maj och december fick 13 000 asylsökande avslag på sin asylansökan.

Den första chocken efter att linjen skärps har nu förbytts i apati, säger handledaren Yvonne Sandström vid mottagningscentralen i Evitskog.

Ingen orkar riktigt längre tro på att de ska få stanna

Ett negativt besked påverkar inte längre de asylsökande som tidigare, säger Sandström.

- Ingen orkar riktigt längre tro på att de ska få stanna i Finland, säger Sandström.

Yvonne Sandströmin
Yvonne Sandström Yvonne Sandströmin Bild: Yle/Markku Pitkänen yvonne sandströmin

Många är självdestruktiva

Under hösten rapporterades många självmordsförsök bland de asylsökande. Mellan augusti och november ska ett fyrtiotal självmordsförsök ha gjorts, men Migrationsverket slutade rapportera om dem av rädsla för att försöken skulle inspirera andra flyktingar till självdestruktivitet.

Vi ger sista ordet till sjukskötaren Laura Ahlgren.

- Jag kan bara ta emot deras sorg, det finns inget annat att göra än att hålla dörren öppen, säger hon.

Eero Mäntymaa/Yle Uutiset

Översättning Sara Langh

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes