Hoppa till huvudinnehåll

Dialog eller straff - hur få bukt med ordningsproblem i skolorna?

Pulpet med ett äpple.
Pulpet med ett äpple. Bild: Unsplash, JJ Thompson Pulpet,skolan (fenomen),kateder

Rektorer borde ha större befogenheter att avlägsna bråkiga elever för att öka tryggheten och arbetsron i skolorna, anser lärarfacket OAJ. Vid Finlands svenska lärarförbund vill man hellre poängtera dialog och samarbete för att lösa problem i skolorna.

Enligt OAJ är det viktigt att skolorna snabbt kan reagera och avlägsna en elev i akuta situationer, till exempel för att säkra tryggheten för andra elever och skolpersonalen.

I nuläget kan skolan bara skicka hem en elev för resten av dagen, men följande dag ska eleven få undervisning som vanligt. För att lugna ner en akut situation menar lärarfacket OAJ att rektorn borde ha befogenheter att tillfälligt stänga av eleven för tre dagar.

Det kan finnas situationer som är så tuffa att man borde kunna agera direkt.― Rektor Carola Wiksten

Lärarfacket anser också att rektorer borde kunna bestämma om relegering på upp till tre månader. Då ska eleven på något annat sätt få undervisning så att inte läroplikten äventyras.

Rektor tveksam till tuffare tag

Carola Wiksten, rektor för Strömborgska skolan i Borgå, är tveksam till OAJ:s förslag.

- En rektor får skicka hem en elev för resten av dagen. Jag har inte upplevt att jag skulle ha haft behov av att själv göra beslutet för längre än det.

Wiksten är också kritisk till tanken på att införa flera straff för att få eleverna att lyda.

- Jag kanske inte är helt med på att vi ska gå in för strängare och strängare straff. Jag är mera på den mjuka linjen och vill komma fram till en dialog om vad är det är som går fel, om det börjar vara så grava saker så att vi börjar fundera på en relegering. Det kan finnas situationer som är så tuffa att man borde kunna agera direkt.

Carola Wiksten är rektor för Strömborgska skolan i Borgå.
Carola Wiksten är rektor för Strömborgska skolan i Borgå. Carola Wiksten är rektor för Strömborgska skolan i Borgå. Bild: Yle / Victoria Wirén Rektor,strömborgska skolan

I Strömborgska skolan har man hittills kunnat lösa svåra situationer i samråd med elevernas föräldrar.

- Vi har exempel där vi i samarbete med hemmet har funderat hur vi går vidare efter att det har varit någon incident. Efter en diskussion har föräldrarna kanske anhållit om ledigt för eleven några dagar för att lugna ner situationen.

Då föräldrarna inte vill samarbeta med skolan kan problemen vara betydligt mera svårlösta.

Yle Nyheter har talat med en rektor som välkomnar större befogenheter och som upplever att det i dagens läge är svårt att få stopp på en ohållbar situation så att skolan får arbetsro.

Rektorn vill inte uttala sig offentligt för att inte förvärra den inflammerade situationen.

Få kvarsittningar, många fostrande samtal

- Om man har gjort någonting dåligt så är det riktigt okej, om man till exempel har varit i slagsmål borde man nog bli bestraffad. I alla fall borde man tala med en lärare och bli på kvarsittning efter skolan och prata om saken, säger Henrik Salin som går i nionde klass.

- Kvarsittning skulle också vara en bra bestraffning om man skolkar, säger Roland Berntzen.

Hurdana straff får man i den här skolan?

- Du kan bli skickad till rektorn om du gör något dåligt på timmarna, men jag har inte hört att någon skulle ha fått någon kvarsittning, säger Salin.

Roland Berntzen, Henrik Salin och Nico Voutilainen utanför Strömborgska skolan i Borgå.
Roland Berntzen, Henrik Salin och Nico Voutilainen utanför Strömborgska skolan i Borgå. Roland Berntzen, Henrik Salin och Nico Voutilainen utanför Strömborgska skolan i Borgå. Bild: Yle / Victoria Wirén nico voutilainen

Kvarsittning hör till ovanligheterna, eftersom rektorn Carola Wiksten försöker undvika regelrätta straff. Hon menar att fostrande samtal har större effekt än att ha en elev att sitta tyst i två timmar.

Fostrande samtal förs till exempel för att ta itu med slarv eller frånvaro. Läraren och eleven diskuterar det som skett och hur man kan undvika problem i framtiden.

För lite allvarligare förseelser som tobaksrökning och slagsmål kan man hamna på samtal med rektorn.

- Eleven meddelar också hemmet att vi har diskuterat igenom den här saken och vi har en lösning på det. Jag tycker att det är viktigt att hemmet också är involverat.

När det gäller allvarligare incidenter kan det bli skriftlig varning.

I finlandssvenska skolor är det ganska ovanligt att problem blir så stora att elever relegeras, säger Christer Holmlund, förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund.

Christer Holmlund
Christer Holmlund, FSL Christer Holmlund Bild: YLE/Mirjam Heir christer holmlund

Han vill ogärna tala för straff som lösning för att upprätthålla disciplinen i skolorna. Han konstaterar ändå att skolan ska vara trygg för alla och att det kan finnas situationer där skolorna behöver agera snabbt.

- Jag tror fortsättningsvis på dialogen och på att vi försöker lösa problem på ett annat sätt. Samtidigt inser jag att straff måste finnas som en del av den bricka som en rektor har till sitt förfogande.

Läs också Forskare: Klasstorleken spelar ingen roll

Läs också