Hoppa till huvudinnehåll

Lindrigare regler för avloppshantering - många fastigheter i Pargas berörs fortfarande

Flicka tvättar händerna.
Arkivbild. Flicka tvättar händerna. Bild: YLE/Rolf Granqvist hushållsvatten

I dag, måndag, träder den nya miljöskyddslagen i kraft. Samtidigt uppluckras kraven i den omstridda avloppsvattenförordningen, som bestämmer hur fastigheter ska sköta sin avloppsvattenhantering.

Den första avloppsförordningen trädde i kraft 2004. Förordningen har av bland andra politiker ansetts vara för sträng och efter det har den luckrats upp, först år 2011 och nu igen år 2017.

I Pargas stad finns det stora skärgårdsområden och många har en fastighet vid stranden eller på ett grundvattenområde. Därför berörs många fastighetsägare fortfarande av reningskraven, trots att de nu har luckrats upp.

Enligt Petri Huovila, miljövårdsinspektör vid Pargas stad, kan det vara frågan om upp till 1 000 fastigheter inom staden som berörs. I den här siffran ingår både hus för permanent boende och fritidsbostäder. Det kan hända att en del av de här fastigheterna har en avloppshantering som uppfyller kraven.

Miljövårdsinspektör Petri Huovila vid Pargas stad.
Petri Huovila. Miljövårdsinspektör Petri Huovila vid Pargas stad. Bild: Yle/ Nora Engström huovila

- Enligt vår grova uppskattning så har vi 400 fast bosatta som har sitt hus under 100 meter från stranden och cirka 100 fastigheter som är på ett grundvattenområde. De här fastigheterna ska vara sanerade så att de uppfyller reningskraven senast i oktober 2019. Förstås så uppfyller redan en del av de här fastigheterna kraven, säger Huovila.

Många fastigheter befrias från kraven

Pargas stad har också haft striktare bestämmelser redan en längre tid gällande utsläppsmängden från fastigheterna, eftersom staden vill värna om skärgårdsmiljön, berättar Huovila.

Den nya avloppsförordningen gäller alltså hus byggda före 2004, som ligger mindre än 100 meter från ett vattendrag eller ett grundvattenområde. Hus som är nyare än så antas ha så moderna avloppssystem att att man inte behöver göra ändringar. Fastighetsägare vars hus inte omfattas av förordningen behöver se över avloppsvattenhanteringen bara i samband med större renoveringar.

Utedass
Utedass Bild: YLE webbdoktorn

Bestämmelserna gäller inte heller fritidsbostäder som har torrdass och vatten som måste bäras in.

Huovila är rätt nöjd med den nyaste versionen av avloppsförordningen.

- Under de här åren så har man inte alltid vetat om man ska skratta eller gråta. Men nu till slut så tycker jag att linjen har blivit bra, säger Huovila.

Upp till 700 fastigheter i Pargas har redan byggt om sina avloppssystem

Den ursprungliga lagen kom till för 12 år sedan och efter det har man hopat och rott kring avloppsfrågan. Det här har lett till att många fastighetsägare har väntat med att åtgärda sin avloppsrening, medan andra har hunnit investera i dyra avloppsanläggningar.

En kran
En kran Bild: YLE/Chanette Härus vatten

I Pargas har flera hundra fastighetsägare investerat i avloppsreningen och arbetet med att informera fastighetsägare om kraven fortsätter, berättar Huovila.

- Sedan 2004 då den första versionen av avloppsförordningen trädde i kraft har vi gett råd åt fastighetsägare och också krävt att de uppdaterar sina avloppssystem då de har ansökt om bygglov i samband med renoveringar. Under de 13 år som vi har jobbat med de här frågorna så har 600-700 fastigheter åtgärdat sitt avloppssystem, säger Huovinen.

Arbetet med att informera fastighetsägare och erbjuda rådgivning fortsätter också.

- Nu har vi upp till tusen fastigheter som kanske måste åtgärdas inom två och ett halv år, så mycket kommer inte att ske inom en så kort tid. Men vi jobbar från fall till fall, fastighet för fastighet och till slut blir det bra.

Atikeln har uppdateras 3.4.2017 kl. 13:51:Förtydligande av hurdana hus förordningen gäller.