Hoppa till huvudinnehåll

Brist på kunnig arbetskraft i Österbotten

Svetsare
I Österbotten är det bland annat brist på svetsare. Svetsare Bild: EPA/ YU FANGPING svetsare,svetsning,metallbranschen

Företagen i Österbotten har problem att hitta kompetent arbetskraft. Det hävdar Österbottens handelskammare. Det behövs bland annat flexibla möjligheter till omskolning för att råda bot på problemet.

Enligt handelskammaren har den gryende ekonomiska tillväxten på kort tid lett till att bristen på kunnig arbetskraft förvärrats på olika håll i Finland. Företagens investeringsvilja har ökat men många företag brottas med problemet att hitta den kompetens som behövs.

En tredjedel av företagen har problem

På Österbottens handelskammares område har omkring en tredjedel av företagen problem att hitta passande arbetskraft. Det här gäller både krävande expertuppgifter och utförande arbete.

Det råder brist på bland annat kodare, svetsare, byggmästare och läkare.

"Fel" kunskaper

Den kunskap som krävs för de arbetsplatser som är lediganslagna är inte förenlig med de arbetslösas kunskaper.

Enligt TE-byrån fanns det 10 945 arbetslösa arbetssökande inom handelskammarens område i slutet av februari. Samtidigt fanns det 4 131 lediganslagna tjänster i samma område.

Utbilda rätt och ta arbetskraft utifrån regionen

Enligt handelskammaren finns det ett par lösningar på problemet: Antingen kan man inom regionen utbilda flera personer inom de områden där det är brist på arbetstagare, eller så lockar man yrkeskunnig arbetskraft till regionen från andra orter.

Sannolikt behövs båda årgärderna samtidigt, konstaterar handelskammaren.

Man efterlyser prognostisering av arbetskraftsbehoven och flexibla möjligheter till omskolning. Man måste öka företagens möjlighet att påverka utbildningens inriktning och innehåll.

Enligt handelskamrarnas utredning om regionernas konkurrenskraft 2016 samarbetade 78 procent av företagen på Österbottens handelskammares område med läroinrättningar. Motsvarande siffra för hela landet var 69 procent.

Ett flexibelt samarbete är nödvändigt eftersom arbetsmarknadens behov och yrkeskrav ändras hela tiden.

Företagen etablerar sig enligt arbetskraften

I utredningen om regionernas konkurrenskraft framkom det att tillgången på kompetent arbetskraft styr företagens placering i Finland.

Handelskammaren konstaterar att kommunerna måste satsa på faktorer som bidrar till attraktionskraften och säkerställer tillgången på arbetskraft för de lokala företagen. Hit hör bland annat en fungerande bostadspolitik, bra dagvårdsservice och en kvalitativ grundutbildning.